Hoppa till innehåll

Mårfin(t) möte


Gomorron!

Här kommer kallelsen för nästa styrelsemöte, vilket kommer äga rum 1/1, kl. 17.15 i sal G425.

 

– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Styrelsen
§10 Ekonomi
§11 Utbildning
§12 Evenemang


– Avslutning –
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Beslutssammanfattning
§16 Action point
§17 Mötet avslutas

 

Med vänliga hälsningar,

 

signature_3925033441

Moa Lanzén

Ordförande

Mårfin(t)

signature_76700984

076 7999312

signature_1903459067

moa.lanzen@bthstudent.se

 

 

 

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr