Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte


Hej!

 

Härmed kallar jag till EKEN:s styrelsemöte 2023-11-20 klockan 12:15 i G534. Dagordning bifogas som pdf och visas nedan.

 

Formalia

§1 Mötets öppnande

                                                                                                                  

§2 Val av mötespresidium

                            

§3 Behörighetsutlysande

 

§4 Beslutsmässighet

 

§5 Fastställande av dagordning

 

§6 Uppföljning och avstämning av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Rapporter och uppföljning från utskott, projekt och relevanta omvärlden

 

§8
Årsmöte

 

§9
Marknadsföring föreläsning

 

§10
Megakonferensen

 

§11
Julfika

 

§12
Finsittning

 

§13
Skidresa

 

Avslutning

§14 Övriga punkter

Nästa möte

 

§15 Kalender

 

§16 Mötets avslutande

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Logo

Olof Samuelsson | Ordförande
EKEN

EKEN | Blekinge
Tekniska Högskola
 | Karlskrona 
olof.samuelsson@bthstudent.se
(+46)727417843

                                              
linkedin icon

 

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr