Hoppa till innehåll

MUK årsmöteHärmed kallar jag till MUK årsmöte den 13/12, 15:00 i Arkaden.

 

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

 

Ärenden

§7 Verksamhetsberättelse 23/24

§8 Verksamhetsplan för nästa verksamhetsår 24/25

§9 Redovisning av årsbudget 23/24

§10 Val till styrelse

 

Avslutning

§11 Mötet avslutas

 

Med
vänliga hälsningar / Kind regards 

Han Luo

———————————————– 
Ordförande / Chairperson

Medietekniska
Utbildningsföreningen i Karlshamn

Blekinge
studentkår / Blekinge Student Union 

Av studenter, för studenter 
———————————————–

Han.luo@bthstudent.se

 

 

 

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr