Hoppa till innehåll

Kallelse BITS
Utbildningsföreningen BITS kommer ha möte

den 21/11 i BITS programrum G429

 

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Uppföljande av förgåendes mötesprotokoll

§6 Fastställande av dagordningen

 

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Sociala medier

§12 Programrummet

§13 Utbildning

§14 Näringsliv

§15 Evenemang


BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr