Hoppa till innehåll

Kallelse MUK styrelsemöte 22/11Hej! Härmed kallar jag till MUK styrelsemöte den
22/11 kl 16:00 i Bryggan

 

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Närvarorätt, yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Studieövervakning

§10 Styrelsen

§11 Ekonomi

§12 Evenemang

 

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

 

Med
vänliga hälsningar / Kind regards 

Han Luo

———————————————– 
Ordförande / Chairperson

Medietekniska
Utbildningsföreningen i Karlshamn

Blekinge
studentkår / Blekinge Student Union 

Av studenter, för studenter 
———————————————–

Han.luo@bthstudent.se

 

 

 

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr