Hoppa till innehåll

ROST Kallelse extrainsatt-årsmöte. Extraval av styrelse 23/24. 07/12, kl 12:15
Hej, härmed kallar jag till extrainsatt årsmöte för extraval av styrelse 2023/2024. Mötet
sker i G532 kl. 12:15 


Dagordning

 

Formalia

§1 Mötets öppnande.

§2 Val av mötespresidium.

§3 Behörigt utlyst, Beslutsmässighet.

§4 Närvarorätt, Yttranderätt, Rösträtt.

§5 Fastställande av dagordning. 

 

Ärenden

§6 Fyllnadsval för styrelsen 23/24.

 

Avslutning

§7 Övrigt.

§8 Kalender.

§9 Mötets avslutande.  Hugo Gustafsson

  ROST Vice-Ordförande

  E: hugo.gustafsson@bthstudent.se | rost.bthstudent.se/

    BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr