Hoppa till innehåll

EKEN styrelsemöte


Hej!

 

Härmed kallar jag till EKENs styrelsemöte den 15/2 i sal G534 kl. 13:15. Dagordningen visas nedan samt bifogas i mailet.

 

Formalia

§1 Mötets öppnande

                                                                                     

§2 Val av mötespresidium

                     

§3 Behörighetsutlysande

 

§4 Beslutsmässighet

 

§5
Fastställande av dagordning

 

§6
Uppföljning och avstämning av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7
Rapporter och uppföljning från utskott, projekt och relevanta omvärlden

 

§8
K-manna

 

§9
F1-event

 

§10
Pluggkväll

 

§11
Padelturnering

 

§12
Tentaslask

 

§13
SM i Ekonomi

 

§14
Polenkryssning

 

Avslutning

§15
Övriga punkter

 

§16
Nästa möte

§17
Kalender

§18
Mötets avslutande

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

Logo

Olof Samuelsson | Ordförande
EKEN

EKEN | Blekinge
Tekniska Högskola
 | Karlskrona 
olof.samuelsson@bthstudent.se
(+46)727417843

                                              
linkedin icon

 

BSK behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. För information om hur vi behandlar personuppgifter se: bthstudent.se/gdpr