Kallelser

Mårfint Möte

; background-color:rgb(255,255,255)”> Med vänliga hälsningar / Kind regards  Emma Sik ———————————————–  Ordförande / Chairperson Mårfin(t) Blekinge studentkår / Blekinge Student Union  Av studenter, för studenter … Läs mer »Mårfint Möte

EKEN:s Styrelsemöte 2020-10-08

Hallå eller! Härmed kallar jag till EKEN:s styrelsemöte 2020-10-08. Tid: 17:15. Dagordning bifogas. Närvaro sker på distans via Microsoft Teams på följande länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad39f2119d32d4aefa252d17073adb8de%40thread.tacv2/1601909530626?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%220c97358a-41f5-4229-9cc3-09bbb312c4c0%22%7d Join… Läs mer »EKEN:s Styrelsemöte 2020-10-08

Mårfint möte

; background-color:rgb(255,255,255)”> Med vänliga hälsningar / Kind regards  Emma Sik ———————————————–  Ordförande / Chairperson Mårfin(t) Blekinge studentkår / Blekinge Student Union  Av studenter, för studenter … Läs mer »Mårfint möte

Kallelse till .smoersex styrelsemöte i Ateljén (BTH Campus Karlshamn) klockan 18:00, 5:e oktober.

  • av

; color:rgb(32,31,30); font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; background-color:white; margin:0px”> Med vänliga hälsningar / Kind regards  Julius Puke ———————————————–  Sekreterare / Secretary .smoersex Blekinge studentkår / Blekinge Student Union … Läs mer »Kallelse till .smoersex styrelsemöte i Ateljén (BTH Campus Karlshamn) klockan 18:00, 5:e oktober.