Kallelser

#ROOT Styrelsemöte 2020-10-05 kl 12:05

  • av

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 5:de Oktober kl 12:05, Plats: #ROOT rummet Närvaro på distans via Teams Länk: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVlYzdlOWUtNTRjOS00NTAyLWEwYzktMGZhNWM0OWNlNzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%22397d…   – Formalia… Läs mer »#ROOT Styrelsemöte 2020-10-05 kl 12:05