Kallelser

Kallelse till .smoersex styrelsemöte i Ateljén (BTH Campus Karlshamn) klockan 18:00, den 14:e september.

  • av

; color:rgb(32,31,30); font-size:11pt; font-family:Calibri,sans-serif; background-color:white; margin:0px”> Med vänliga hälsningar / Kind regards  Julius Puke ———————————————–  Sekreterare / Secretary .smoersex Blekinge studentkår / Blekinge Student Union … Läs mer »Kallelse till .smoersex styrelsemöte i Ateljén (BTH Campus Karlshamn) klockan 18:00, den 14:e september.

Kårstyrlesen möte 2020-09-11

  • av

;widows: auto;-webkit-text-size-adjust: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px;word-spacing:0px”> Handlingar finns HÄR       Med vänliga hälsningar / Kind regards  Arian Watti,  ———————————————–  Kårordförande / President  Blekinge studentkår / Blekinge… Läs mer »Kårstyrlesen möte 2020-09-11