Kallelser

EKEN:s Styrelsemöte 2020-11-09

Hallå eller! Härmed kallar jag till EKEN:s styrelsemöte 2020-11-09 kl17:15 på EKEN:s Microsoft Teams. Bifogar dagordning Inbjudningslänk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad39f2119d32d4aefa252d17073adb8de%40thread.tacv2/1604687909926?context=%7b%22Tid%22%3a%22268749ff-a4ae-4482-b91f-0fcda16011e4%22%2c%22Oid%22%3a%220c97358a-41f5-4229-9cc3-09bbb312c4c0%22%7d Join conversation teams.microsoft.com Dagordning-Styrelsemote-2020-11-09.pdf