Kallelser

#ROOT Styrelsemöte 2020-08-09 kl 17:00 i Teams

; background-color:rgb(255,255,255)”> Med vänliga hälsningar / Kind regards Erik Thomasson ———————————————– Ordförande / President Utbildningsföreningen #ROOT / Student association #ROOT ———————————————– erik.thomasson@bthstudent.se +46721999980