Category: BITS

BITS 2019-04-30 kl. 17.00

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:

*Programrummet G503 den* *30/04 kl* *17.00*

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

*- Avslutning -*

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Morris Andersson, Ordförande BITS


Möte BITS

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:

*Programrummet G503 *den *2/4* klockan *17:30*

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Behörighets utlysande samt besluträtt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

*- Avslutning -*

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Morris Andersson, Ordförande BITS


BITS möte 2019-03-19 kl. 17.00

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:

*Programrummet G503* den *19 mars* kl. *17.00*

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

*- Avslutning -*

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Morris Andersson, Ordförande BITS


Kallelse BITS

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i:

*Programrummet G503 *den *5/3* klockan *17:30*

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Behörighets utlysande samt besluträtt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Överlämning

§8 Rapporter

§9 Skrivelser

§10 Ekonomi

§11 Styrelsen

§12 Programrummet

§13 Utbildning

§14 Näringsliv

§15 Evenemang

*- Avslutning -*

§16 Övrigt

§17 Kalender

§18 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Morris Andersson, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS 13/2 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS’s programrum G503
onsdag 13/2-19 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Virusfritt.
www.avast.com

<#m_869761722844802078_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


BITS årsmöte 27/2-19 kl. 17:15

Nu är det dags utbildningsföreningen BITS’s årsmöte!
Mötet kommer att hållas i sal J1630 onsdagen den 27/2-19 kl. 17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

– Ärenden –

§6 Verksamhetsberättelse (nuvarande verksamhetsår)

§7 Verksamhetsplan (nästkommande verksamhetsår)

§8 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår

§9 Val av ny styrelse

§10 Utvärdering av nuvarande verksamhetsår

§11 Överlämning

– Avslutning –

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

MVH
Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS 22/1 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS’s programrum G503
tisdag 22/1-19 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Virusfritt.
www.avast.com

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Styrelsemöte BITS 10/1 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS’s programrum G503
torsdag 10/1-19 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Virusfritt.
www.avast.com

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Styrelsemöte BITS 17/12-18 kl. 19:00

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte på discord i BSK’s officiella
kanal måndag 17/12-18 kl. 19:00. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS 4/12 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS’s programrum G503
tisdag 4/12-18 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Virusfritt.
www.avast.com

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>