Category: BITS

Styrelsemöte BITS 20/11 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i Monsunen tisdag 20/11-18
kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Virusfritt.
www.avast.com

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Styrelsemöte BITS 6/11 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i Passaden tisdag 6/11-18 kl.
17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Virusfritt.
www.avast.com

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Styrelsemöte BITS 16/10 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i Monsunen tisdag 16/10-18
kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS 2/10 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i *ännu okänd sal* tisdag
2/10-18 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS 19/9 kl 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i Mistralen torsdag 19/9-18
kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Björn Andersson, Vice-Ordförande BITS


Fwd: Styrelsemöte BITS 3/9 kl 17:15

Dagens möte för BITS kommer att hållas i salen Passaden.

Ha det gött, HAJ.

Frida Malm
Ordförande BITS

**~*~* Ursprunglig kallelse *~*~**

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i *ännu okänd sal* torsdag
3/9-18 kl. 17:15. – Formalia – *

*§1 Mötet öppnas*

*§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare*

*§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet*

*§4 Yttranderätt och rösträtt*

*§5 Fastställande av dagordning*

*§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll*

*- Ärenden – *

*§7 Rapporter*

*§8 Skrivelser*

*§9 Ekonomi*

*§10 Styrelsen*

*§11 Programrummet*

*§12 Utbildning*

*§13 Näringsliv*

*§14 Evenemang*

*- Avslutning -*

*§15 Övrigt*

*§16 Kalender*

*§17 Mötet avslutas*

*Med vänlig hälsning,*

*Frida Malm, Ordförande BITS*


Styrelsemöte BITS 3/9 kl 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i *ännu okänd sal* torsdag
3/9-18 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS tisdag 21/8-18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS programrum tisdag
21/8-18 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS