Category: BITS

Styrelsemöte BITS måndag 4/6 -18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet måndag 4/6-18 kl.
17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS onsdag 23/5-18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS’s programrum G503
onsdag 23/5-18 kl. 17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Utbildning

§12 Näringsliv

§13 Evenemang

– Avslutning –

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Utbildningsföreningen BITS genom

Frida Malm, Ordförande


Styrelsemöte BITS onsdag 9/5-18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet onsdag 9/5-18 kl.
17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Utbildning

§12 Näringsliv

§13 Evenemang

– Avslutning –

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Utbildningsföreningen BITS genom

Frida Malm, Ordförande


BITS styrelsemöte torsdag 3/5 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet torsdag 3/5-18 kl.
17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Utbildning

§12 Näringsliv

§13 Evenemang

– Avslutning –

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Utbildningsföreningen BITS genom

Frida Malm, Ordförande


BITS styrelsemöte tisdag 10/4 kl. 17:15

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i Kansliet tisdag 10/4-18
kl. 17:15.- Formalia – §1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande,
mötessekreterare och mötesjusterare§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av
dagordning§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll- Ärenden
– §7 Rapporter§8 Skrivelser§9 Ekonomi§10 Styrelsen§11 Utbildning§12
Näringsliv§13 Evenemang- Avslutning -§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet
avslutasMed vänlig hälsning,Utbildningsföreningen BITS genomFrida Malm,
Ordförande*


BITS styrelsemöte tisdag 27/3 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet tisdag 27/3-18 kl.
17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Skrivelser

§8 Ekonomi

§9 Programrummet

§10 Klassrepresentanter

§11 Evenemang

– Avslutning –

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas


BITS styrelsemöte 12/3-18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i Valen måndag 12/3-18 kl.
17:15.

*- Formalia -*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *
§7 Skrivelser
§8 Ekonomi
§9 Överlämning
§10 Programrummet
§11 Klassrepresentanter
§12 Evenemang

*- Avslutning -*
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas


BITS styrelsemöte den 15/02-18 kl 17.15 i kansliet.

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på torsdag
15/02-18 kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Ekonomi
§8 Skrivelser
§9 Programrummet
§10 Mexico++
§11 Ny styrelse

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


BITS årsmöte den 28/02-18 kl 17.15 i sal J1610

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha årsmöte i sal J1610 den 28/02-18
kl 17.15. *

*Intresseanmälan till styrelsen lämnas in via länken nedan: *
*https://form.bthstudent.se/bits/styrelse/*

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning

*Ärenden*§6 Verksamhetsberättelse
§7 Ekonomisk rapport
§8 Val av styrelse
§9 Överlämning

*Avslutning*
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas


BITS styrelsemöte den 18/01-18 kl 17.15 i programrummet G503

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i programrummet G503 på
torsdag 18/01-18 kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Ekonomi
§8 Skrivelser
§9 Programrummet
§10 Mexico++
§11 Pajthon
§12 Ny styrelse

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas