Category: BITS

BITS styrelsemöte i kansliet 7/12-17 kl 17.15 i kansliet

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på torsdag
7/12-17 kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Ekonomi
§8 Skrivelser
§9 Programrummet
§10 Pluggstuga
§11 Pajthon
§12 BAM

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


BITS styrelsemöte i kansliet 23/11-17 kl 17.15 i kansliet

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på torsdag
23/11-17 kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Ekonomi
§8 Skrivelser
§9 Programrummet
§10 Pluggstuga
§11 Pajthon
§12 Utbildningsbevakning
§13 BAM

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


[BITS] BITS styrelsemöte på torsdag 2/11-17 kl 17.15 i kansliet

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet Torsdag 2/11 17.15.

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

Ärenden

§7 Ekonomi

§8 Skrivelser

§9 Programrummet

§10 Pluggstuga

§11 Pajthon

§12 BAM

Avslutning

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar

Kristoffer Sten


BITS styrelsemöte på torsdag 5/10-17 kl 17.15 i kansliet

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på torsdag
5/10-17 kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Ekonomi
§8 Skrivelser
§9 Programrummet
§10 Pluggstuga
§11 Pajthon
§12 BAM

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


BITS styrelsemöte i kansliet 6/9-17 kl 17.15 i kansliet

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på onsdag 6/9-17
kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Ekonomi
§8 Skrivelser
§9 Utvärdering introduktion
§10 Programrummet
§11 Pluggstuga

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


BITS möte via Discord 1/8 kl 18.30 i BSK – Discord

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte via Discord tisdagen 1/8-17
kl 18.30. *

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Ekonomi

§9 Inseglet
– 22/8
– 28/8

§10 Presentation för klasser

§11 Programrummet

*Avslutning*

§12 Övriga

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas


BITS styrelsemöte i kansliet 25/5-17 kl 17.15 i kansliet.

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på torsdag
25/5-17 kl 17.15. *

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Programrummet

§9 Inför inseglet

§10 Abras fiskutklädnad

*Avslutning*

§11 Övriga

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas


BITS styrelsemöte i kansliet 10/5-17 kl 17.15 i kan sliet.

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på onsdag 10/5-17
kl 17.15. *

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*

§7 Tröjorna

§8 Programrummet

§9 Inför inseglet

§10 Mos

*Avslutning*

§11 Övriga

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas


Plats för Utbildningsföreningen BITS möte ändras

*Kansliet var redan uppbokat och vi har därför möte i BITS programrum. *

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS programrum på onsdag
19/4-17 kl 17.15. Dagordningen finns i tidigare mejl. *
*Välkomna! *


BITS styrelsemöte i kansliet 19/4-17 kl 17.15 i kan sliet.

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på onsdag
19/4-17 kl 17.15 . *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Skrivelser
§8 Tröjor
§9 Öppet-hus utvärdering
§10 Program-rummet

*Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas