Category: BITS

Fwd: Styrelsemöte BITS 3/9 kl 17:15

Dagens möte för BITS kommer att hållas i salen Passaden.

Ha det gött, HAJ.

Frida Malm
Ordförande BITS

**~*~* Ursprunglig kallelse *~*~**

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i *ännu okänd sal* torsdag
3/9-18 kl. 17:15. – Formalia – *

*§1 Mötet öppnas*

*§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare*

*§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet*

*§4 Yttranderätt och rösträtt*

*§5 Fastställande av dagordning*

*§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll*

*- Ärenden – *

*§7 Rapporter*

*§8 Skrivelser*

*§9 Ekonomi*

*§10 Styrelsen*

*§11 Programrummet*

*§12 Utbildning*

*§13 Näringsliv*

*§14 Evenemang*

*- Avslutning -*

*§15 Övrigt*

*§16 Kalender*

*§17 Mötet avslutas*

*Med vänlig hälsning,*

*Frida Malm, Ordförande BITS*


Styrelsemöte BITS 3/9 kl 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i *ännu okänd sal* torsdag
3/9-18 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS tisdag 21/8-18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS programrum tisdag
21/8-18 kl. 17:15. – Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS måndag 4/6 -18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet måndag 4/6-18 kl.
17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Programrummet

§12 Utbildning

§13 Näringsliv

§14 Evenemang

– Avslutning –

§15 Övrigt

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Frida Malm, Ordförande BITS


Styrelsemöte BITS onsdag 23/5-18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i BITS’s programrum G503
onsdag 23/5-18 kl. 17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Utbildning

§12 Näringsliv

§13 Evenemang

– Avslutning –

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Utbildningsföreningen BITS genom

Frida Malm, Ordförande


Styrelsemöte BITS onsdag 9/5-18 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet onsdag 9/5-18 kl.
17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Utbildning

§12 Näringsliv

§13 Evenemang

– Avslutning –

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Utbildningsföreningen BITS genom

Frida Malm, Ordförande


BITS styrelsemöte torsdag 3/5 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet torsdag 3/5-18 kl.
17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Styrelsen

§11 Utbildning

§12 Näringsliv

§13 Evenemang

– Avslutning –

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Utbildningsföreningen BITS genom

Frida Malm, Ordförande


BITS styrelsemöte tisdag 10/4 kl. 17:15

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i Kansliet tisdag 10/4-18
kl. 17:15.- Formalia – §1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande,
mötessekreterare och mötesjusterare§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av
dagordning§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll- Ärenden
– §7 Rapporter§8 Skrivelser§9 Ekonomi§10 Styrelsen§11 Utbildning§12
Näringsliv§13 Evenemang- Avslutning -§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet
avslutasMed vänlig hälsning,Utbildningsföreningen BITS genomFrida Malm,
Ordförande*


BITS styrelsemöte tisdag 27/3 kl. 17:15

Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet tisdag 27/3-18 kl.
17:15.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

– Ärenden –

§7 Skrivelser

§8 Ekonomi

§9 Programrummet

§10 Klassrepresentanter

§11 Evenemang

– Avslutning –

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas