Category: BITS

BITS styrelsemöte i kansliet 22/3-17 kl 17.15 i kansliet.

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på onsdag 22/3-17
kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*§7 Skrivelser
§8 Uppföljning Mexico++
§9 HKP’s workshop lunch
§10 Öppet hus 8e april

*Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


BITS styrelsemöte i kansliet 8/3-17 kl 17.15 i kansliet.

*Utbildningsföreningen BITS kommer att ha möte i kansliet på onsdag 8/3-17
kl 17.15. *

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*Ärenden*
§7 Mexico++
§8 Uppdatering av verksamhetsförordning
§9 Klassrepresentanter

*Avslutning*
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas


BITS möte inställt

Dagens BITS möte ställs in p.g.a krock med andra möten.
//Nils Berg, Ordförande BITS


Rättning av kallelse till BITS möte

BITS mötet Onsdagen 22/2, klockan 18:00 i Kansliet flyttas fram en dag. Mötet hålls Torsdagen 23/2 klockan 18:00 i Kansliet.
//Nils Berg, Ordförande BITS.


BITS möte 22/2-2017, kl 18:00 i Kansliet

Dags för ett BITS möte.
Mötet hålls Onsdagen 22/2 klockan 18:00, i Kansliet.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Pluggstugor
§8 Mexico++
Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötet avslutas


BITS möte 15/2-2017, kl 18:00 i Kansliet

Dags för ett BITS möte.
Mötet hålls Onsdagen 15/2 klockan 18:00, i Kansliet.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Ny styrelse
§8 Mexico++
Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötet avslutas


BITS möte 8/2-2017, kl 18:00 i Kansliet

Dags för ett BITS möte.
Mötet hålls Onsdagen 8/2 klockan 18:00, i Kansliet.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Ny styrelse
§8 Mexico++
§9 Scheman för pluggstugor
Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas


BITS möte 25/1-2017, kl 18:00 i Kansliet

Dags för ett BITS möte.
Mötet hålls Onsdagen 25/1 klockan 18:00, i Kansliet.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Tröjor
§8 Föreläsning samt mingel med företag
§9 Ny styrelse
§10 Programrum
§11 Mexico++
Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


BITS-möte onsdag 12/10 i Kansliet

Dags för ett BITS möte!
Mötet hålls onsdagen 13/10 i Kansliet, klockan 17:00.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Mikael Roos kommer på besök
Avslutning
§8 Övrigt
§9 Kalender
§10 Mötet avslutas