Category: BITS

BITS-möte onsdag 12/10 i Kansliet

Dags för ett BITS möte!
Mötet hålls onsdagen 13/10 i Kansliet, klockan 17:00.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Mikael Roos kommer på besök
Avslutning
§8 Övrigt
§9 Kalender
§10 Mötet avslutas


BITS möte 30/9-2016, kl 17:00 i Kansliet

Dags för ett BITS möte!
Mötet hålls Fredagen 30/9 i Kansliet, klockan 17:00.

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Utvärdering utbildningsföreningsdagen.

§8 Utvärdering pluggstuga.

§9 Styrelsen och framtida planer.

§10 Tröjor – beställningsformulär.

Avslutning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas


BITS möte 17/8-2016, kl 17:30 i Kansliet

Nu var det dags för ett BITS möte!
Mötet hålls onsdag 17/8 i Kansliet.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Föreningsdagen
§8 Framtida evenemang

Avslutning

§9 Övrigt

§10 Kalender

§11 Mötet avslutas


BITS möte

Dags för ett BITS möte, tisdagen den  17/5 klockan 17:15, i Kansliet.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Utbildningsföreningarnas dag§8 Pluggstuga med utbildningsföreningarna§9 Logga§10 Evenemang§11 Abras fiskutklädnad
Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas
MvH, Nils Berg – Ordförande BITS.


BITS styrelsemöte 2016-04-12 kl. 17:15 i Kansliet

Nu var det dags för ett nytt BITS möte, tisdagen den 12/4 klockan 17:15.
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Mexico++ utvärdering.
§8 Framtida evenemang.
§9 Nordic Collegiate Programming Contest.
§10 Kattis.
§11 BITS tröjor.
§12 BITS ovven.
§13 Speedy Gonzales.
Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
MvH, Nils Berg – Ordförande BITS.


BITS-möte

Hej!
Nu är det, förvånansvärt nog, dags för BITS att ha möte igen! Vi kommer att
ha möte 2016-03-01 kl. 17.15 i kansliet.

Dagordning:

*Formalia*

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*

§7

Ny styrelse tillsatt

§8

Sittning

§9

Klassrepresentanter

§10

Fler evenemang

§11

Hemsida

*Avslutning*

§1

Övrigt

§1

Mötet avslutas

Det här e-brevet skickades från en virusfri dator som skyddas av Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Re: Årsmöte

BITSdagordning20160216

Kl. 17.15.

Den 9 februari 2016 10:07 skrev Kim Svensson Sand <
kim.svensson.sand@gmail.com&gt;:

> Mötet är i Kansliet!
>
> Den 9 februari 2016 10:05 skrev Kim Svensson Sand <
> kim.svensson.sand@gmail.com&gt;:
>
>> Hej!
>>
>> Årsmöte på tisdag 2016-02-16. Alla är välkomna! En ny styrelse ska väljas
>> och en sittning är inbokad i mars. Dagordning finns bifogad.
>>
>> MVH
>> Kim Svensson Sand
>> Ordförande
>>
>
>


BITS-möte 2015-11-24

Hej alla glada!
Möte kl. 17.15 i Kansliet tisdagen den 24 november. Dagordning finns
bifogad.

MVH Kim