Category: BOSS

BOSS Styrelsemöte 2019-04-23 kl 17:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för Blekinge Organiserade
Spelstudenter(BOSS)

Mötet kommer äga rum *2019-04-23 *klockan *17:15 *i
*G427, BOSS programrum.*
— Dagordning —

*- Formalia -*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*- Ärenden -*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Studieutveckling

§11 BOSS-rummet

§12 Årsmötet
§13 Provning

§14 AP

*- Avslutning -*

§15 Övrigt

§16 Mötet avslutas

— Slut —

Välkommen!

*Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade Spelstudenter(BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande*


Re: [BOSS-styrelse] BOSS Styrelsemöte 2019-04-10 kl. 17:15

Jag kommer tyvärr inte närvara men vill under punkten §9 Ekonomi rapportera
att bossjam gick 2471 kr back.
Mvh
Simon Lindgren
Ekonomiansvarig BOSS

Den sön 7 apr. 2019 kl 18:14 skrev Sebastian Lorensson < sebastian.lorensson@gmail.com>:

> Härmed kallar jag till styrelsemöte för Blekinge Organiserade
> Spelstudenter(BOSS)
>
> Mötet kommer äga rum *2019-04-10 *klockan *17:15 *i
> *G427, BOSS programrum.*
> — Dagordning —
>
> *- Formalia -*
>
> §1 Mötet öppnas
>
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
>
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
>
> §4 Yttranderätt och rösträtt
>
> §5 Fastställande av dagordning
>
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
>
>
> *- Ärenden -*
>
> §7 Skrivelser
>
> §8 Rapporter
>
> §9 Ekonomi
>
> §10 Studieutveckling
>
> §11 BOSS-rummet
>
> §12 Utvärdering BOSS föreläsningar
>
> §13 Årsmötet
>
> §14 Överlämning
>
> §15 AP
>
>
> *- Avslutning -*
>
> §16 Övrigt
>
> §17 Mötet avslutas
>
> — Slut —
>
> Välkommen!
>
>
> *Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade Spelstudenter(BOSS) via
> Sebastian Lorensson, Ordförande*
>
> _______________________________________________
> boss-styrelse mailing list
> boss-styrelse@bthstudent.se
> mailman.bthstudent.se/cgi-bin/mailman/listinfo/boss-styrelse
>


BOSS Styrelsemöte 2019-04-10 kl. 17:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för Blekinge Organiserade
Spelstudenter(BOSS)

Mötet kommer äga rum *2019-04-10 *klockan *17:15 *i
*G427, BOSS programrum.*
— Dagordning —

*- Formalia -*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*- Ärenden -*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Studieutveckling

§11 BOSS-rummet

§12 Utvärdering BOSS föreläsningar

§13 Årsmötet

§14 Överlämning

§15 AP

*- Avslutning -*

§16 Övrigt

§17 Mötet avslutas

— Slut —

Välkommen!

*Vänliga hälsningar, Blekinge Organiserade Spelstudenter(BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande*


BOSS Årsmöte 2019-04-16 kl. 17:15

Härmed kallar jag till årsmöte för Blekinge Organiserade
Spelstudenter(BOSS).

Mötet kommer äga rum *2019-04-16 klockan 17:15 *i studentpuben *Villan.*

— Dagordning —

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning

Ärenden
§6 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
§7 Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
§8 Ekonomisk berättelse för nuvarande verksamhetsår
§9 Ekonomisk budgetering för nästkommande verksamhetsår

§10 Arbetsordning

§11 Val av BOSS styrelse för perioden 19/20

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Mötet avslutas

— Slut —

Under mötet har samtliga medlemmar i Blekinge Studentkår(BSK) yttranderätt.
Sittande styrelse samt studenter inom de utbildningar som BOSS överser
(dvs. spelprog, civ-spel, TA och tekniskt basår) kommer, *förutsatt att de
är medlemmar i BSK*, beviljas rösträtt under mötets gång.
Varmt välkommen önskar BOSS styrelse via, Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS styrelsemöte tisdag 2019-03-19 kl. 17.15

BOSS kommer ha möte i BOSS-rummet tisdagen den 19:e mars kl. 17.15.

*- Formalia – *

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll

*- Ärenden – *

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Studieutveckling

§11 BOSS-jam

§12 BOSS-rummet

§13 Årsmötet

*- Avslutning -*

§15 Övrigt

§16 AP

§17 Kalender

§18 Mötet avslutas

Välkommen.

*Vänliga hälsningar,*
*Blekinge Organiserade Spelstudenter(BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


BOSS Styrelsemöte Tisdagen 26-02-2019

BOSS kommer hålla styrelsemöte den 26:e februari klockan 17:15 i
BOSS-rummet.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Studieutveckling

§11 BOSS-jam

§12 BOSS-rummet

§13 Övrigt

§14 AP

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Tim Mellander, Vice Ordförande*


BOSS Styrelsemöte Fredag 08-02-2019

BOSS kommer hålla styrelsemöte den 8:e februari klockan 17:15 i
BOSS-rummet.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Studieutveckling

§11 BOSS-jam

§12 BOSS-rummet

§13 Övrigt

§14 AP

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


BOSS Styrelsemöte Tisdag 22-01-2019

BOSS kommer hålla styrelsemöte den 22:a januari klockan 17:15 i
BOSS-rummet.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Studieutveckling

§11 Provning

§12 BOSS-jam

§13 BOSS-rummet

§14 Övrigt

§15 AP

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


BOSS Extrainsatt Styrelsemöte 26-12-2018

BOSS kommer hålla ett extrainsatt styrelsemöte 26-12-2018 klockan 10:15
över BSK:s Discord.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter
§9 Provning

§10 Övrigt

§11 AP

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


BOSS styrelsemöte 11-12-2018

BOSS kommer hålla styrelsemöte 11-12-2018 kl. 17.15 i BOSS-rummet.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieutveckling
§10 Provning

§11 BOSSJam

§12 BOSS-rummet

§13 Övrigt

§14 AP

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*