Category: BOSS

Styrelsemöte BOSS 6-12-2018

BOSS kommer hålla styrelsemöte 6-12-2018 kl. 17.15 i BOSS-rummet.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Studieutveckling
§10 Provning

§11 BOSSJam

§12 BOSS-rummet

§13 Övrigt

§14 AP

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


Styrelsemöte BOSS 22-11-2018

BOSS kommer hålla styrelsemöte 22-11-2018 kl. 17.15 i BOSS-rummet.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter
§9 Provning

§10 BOSSJam

§11 BOSS-rummet

§12 Kursutvärdering & klassrepresentanter

§13 Styrelseangelägenheter

§14 Övrigt

§15 AP

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


BOSS styrelsemöte 6-11-2018

BOSS kommer hålla styrelsemöte 6-11-2018 kl. 17.30 i BOSS-rummet.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter
§9 Provning höst

§10 BOSSJam

§11 BOSS-rummet

§12 Kursutvärdering & klassrepresentanter

§13 Ovveinvigning

§14 Övrigt

§15 AP

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Välkommen.
*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


BOSS styrelsemöte 16-10-2018

BOSS kommer hålla styrelsemöte 16-10-2018 kl. 17.30 i Passaden.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter
§9 Provning höst

§10 BOSSJam

§11 BOSS-rummet

§12 FUM

§13 Övrigt

§14 AP

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Välkommen.

*Vänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
*Sebastian Lorensson, Ordförande*


BOSS mötesplats

Hej.

BOSS styrelsemöte kl. 17:30 kommer äga rum över BSK:s Discord. Har en inte
tillgång till kanalen går det bra att skriva till Ordf. eller Vice för att
lösa access.

Välkommen.

*Hälsningar,Sebastian Lorensson,Ordförande Blekinge Organiserade
Spelstudenter(BOSS) *


BOSS Styrelsemöte 09-10-2018

BOSS kommer hålla styrelsemöte 09-10-2018 kl. 17.30. Plats ges i ett senare
utskick.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning utvärdering

§10 Provning höst

§11 BOSSJam

§12 BOSS-rummet

§13 FUM

§14 Styrelseangelägenheter

§15 Övrigt

§16 AP

§17 Kalender

§18 Mötet avslutas

Välkommen.
Vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS styrelsemöte 2018-09-18

BOSS kommer hålla sitt styrelsemöte 2018-09-18 kl. 17:30. Möteslokal kommer
ges i uppföljningsmail.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Introduktionsveckan

§10 BOSS-sittningen

§11 BOSSJam

§12 BOSS-rummet

§13 FUM

§14 Övrigt

§15 AP

§16 Kalender

§17 Mötet avslutas

Välkommen.
Vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS möteslokal

Hej.

BOSS styrelsemöte den 3/9 kommer att hållas i Passaden(A312).

Välkommen.

BOSS via
Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2018-09-05

BOSS kommer hålla möte den 2018-09-05 kl. 17:30.

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Introduktionsveckan

§10 BOSS-sittningen

§11 BOSSJam

§12 BOSS-rummet

§13 FUM

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Välkommen.
Vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2018-08-22

BOSS kommer hålla styrelsemöte i Monsunen 2018-08-22 kl. 17:30

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Introduktionsveckan

§10 BOSS-sittningen

§11 BOSSJam

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Välkommen.
Vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande