Category: BOSS

BOSS Rättelse: Styrelsemöte 2018-08-09

För att kunna fatta beslut enligt BSK:s stadga kommer mötet äga rum äga rum
på TORSDAG den 9:e Augusti, kl. 17:30

Välkomen.

Vänliga Hälsningar
Blekinge Organiserade SpelStudenter(BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2018-08-08 kl. 17:30

BOSS kommer hålla styrelsemöte över Discord 2018-08-08 kl. 17:30

*Formalia:*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Introduktionsveckan

§10 BOSS-sittningen

§11 BOSSJam

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Välkommen.
Vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande


Rättelse: BOSS Möte 2018-07-25 17:15

Datumet i tidigare utskickad kallelse gäller inte.

Mötet äger rum datumet är 2018-07-25 kl. 17:15 på Discord.

Vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter(BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS möte 2018-07-11 17:15

BOSS kommer hålla styrelsemöte över Discord 2018-07-11 kl.17:15

*Formalia:*

*§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt
justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och
beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av
dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7
Skrivelser§8 Rapporter§9 Introduktionsveckan§10 BOSS-sittningen §11
BOSSJam§12 Övrigt§13 Kalender§14 Mötet avslutasVänliga hälsningar*
*Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via*
Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS Styrelsemöte på Discord

BOSS kommer hålla styrelsemöte över Discord 11-07-2018 kl. 17:15
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittningen

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas
Vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter (BOSS) via
Sebastian Lorensson, Ordförande


BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2018-05-23 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Provning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter via
Oskar Warnhag, ordförande


BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2018-05-10 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Provning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter via
Oskar Warnhag, ordförande


BOSS styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2018-04-25 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Provning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter via
Oskar Warnhag, ordförande


BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2018-04-11 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Provning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter via
Oskar Warnhag, ordförande


BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2018-03-21 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Årsmöte

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter via
Oskar Warnhag, ordförande