Category: BOSS

BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-11-02

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-11-02 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Temaprovning

§10 BOSSJam

§11 Aktiv-fix

§12 BOSS och tekniskt basår

§13 Studieutvecklingmöte med BTH

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-10-19

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-10-19 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Temaprovning
§10 BOSSJam
§11 Aktiv-fix
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-10-05

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-10-05 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Temaprovning

§10 BOSSJam

§11 Aktiv-fix

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-09-28

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-09-28 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering av BOSS-sittning

§10 Temaprovning

§11 Arbetsmarknadsdagen

§12 BOSSJam

§13 Redovisning för FUM

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-09-28

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-09-28 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering av BOSS-sittning

§10 Temaprovning

§11 Arbetsmarknadsdagen

§12 BOSSJam

§13 Redovisning för FUM

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-09-21

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-09-21 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Linjär algebra

§10 BOSS-sittning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i Kansliet, 2016-09-07

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-09-07 klockan 18:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning

§10 Inseglet

§11 Utvärdering av LP4

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


Styrelsemöte i Kansliet

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-08-28 klockan 14:00 i Kansliet

Förra kallelsen registrerades inte på hemsidan

Dagordning:

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Utbildningsföreningarnas dag
§10 BOSS-sittning
$11 Torget
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


Möte 28/08 i Kansliet

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-08-28 klockan 14:00 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Utbildningsföreningarnas dag
§10 BOSS-sittning
$11 Torget
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


Styrelsemöte i Kansliet

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-08-19 klockan 18:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Uppföljning av utvärdering av LP4, avvaktar förra styrelsen godkännande

§10 BOSS-sittning

§11 Arkivering av arbetsmöten under sommaren

§12 Mail till nya studenter

§13 Övrigt, CoreHack 2016

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande