Category: BOSS

BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-11-08 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Temaprovning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Oskar Warnhag – ordförande


Rättning av kallelse

Datumet i kallelsen som utkom tidigare stämmer ej, utan det är 2017-11-01
som gäller. Samma tid och plats gäller fortfarande.

Med vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter via
Oskar Warnhag, ordförande


BOSS styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-08-30 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Temaprovning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Oskar Warnhag – ordförande


Boss Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-10-11 klockan 17:15 i kansliet.

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-jam

§10 BOSS-sittning

§11 Tema-Provning

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Tim Mellander – Vice ordförande


BOSS Rättelse av Kallelse

Datumet i kallelsen som utkom tidigare stämmer ej, utan det är 2017-09-27
som gäller. Samma tid och plats gäller fortfarande.

Med vänliga hälsningar
Blekinge Organiserade Spelstudenter via
Oskar Warnhag – ordförande


BOSS styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-08-30 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-sittning

§10 BAM

§11 BOSSJam

§12 Temaprovning

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Oskar Warnhag – ordförande


BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-09-13 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-jam

§10 BOSS-sittning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Tim Mellander – Vice ordförande


BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-08-30 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Inseglet

§10 BOSS-sittning

§11 Profilkläder

§12 BOSS Hemsida

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Oskar Warnhag – ordförande


BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-08-09 klockan 18:00 via Discord.
Vill ni delta på mötet går det bra att svara på detta mail, så får ni
informationen som behövs.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-rummet

§10 Facebook-grupper

§11 BOSS Hemsida

§12 BOSS-sittning

§13 Inseglet

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Oskar Warnhag – ordförande


BOSS Styrelsemöte

BOSS kommer hålla styrelsemöte 2017-07-09 klockan 12:00 via Discord.
Vill ni delta på mötet går det bra att svara på detta mail, så får ni
informationen som behövs.
Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS-rummet

§10 Facebook-grupp

§11 Institutionsrepresentation

§12 BOSS Hemsida

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar

Blekinge Organiserade Spelstudenter via

Oskar Warnhag – ordförande