Category: BOSS

[BOSS-styrelse] BOSS Styrelsemöte 2016-06-5 18:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-06-5 18:15 klockan 18:15 i kansliet

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Information till nya styrelsen
§10 Sammanfattning av läsperiodsutvärdering LP4
§11 Mötesprotokoll
$12 Revideringar av verksamhetsplanen
$13 Förberedelser till insegling
§14 Workshop
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – praktiserande vice Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2016-05-18 18:15 Kansliet

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-05-18 klockan 18:15 i kanslietDagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Information till nya styrelsen§10 Läsperiodsutvärdering LP4§11 Öhlprovning§12 BSK pluggstugor§13 Workshop§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS styrelsemöte 2016-05-04 18:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-05-04 klockan 18:15 i konferensrummet sälen
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Information till nya styrelsen§10 BOSSJam – Utvärdering§11 Läsperiodsutvärdering LP3§12 Förslag till ny verksamhetsförordning§13 Nytt studiesocialt event§14 Öhlprovning§15 Workshop§16 Övrigt§17 Kalender§18 Mötet avslutas
Bifogat finns det förslag till verksamhetsförordning som kommer att diskuteras under §12.
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande
pdf icon BOSS-Verksamhetsförordning.pdf


BOSS årsmöte 2016-04-20

BOSS kommer att hålla årsmöte den 2016-04-20 klockan 18:15 i kårhuset Rotundan.
Dagordning:§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Verksamhetsberättelse
§7 Verksamhetsplan
§8 Arbetsordning
§9 Budget
§10 Val av nästa års styrelse
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötets avslutas
Relevanta handlingar finns bifogade.
Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande
pdf icon Förslag-till-verksamhetsplan-för-2016-2017.pdf
pdf icon Verksamhetsberättelse-2015-2016.pdf
pdf icon Förslag-till-arbetsordning-för-2016-2017.pdf
pdf icon Förslag-till-budget-för-2016-2017.pdf


BOSS 2016-04-13 18:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-04-13 klockan 18:15 via VOIP.Den som vill deltaga men inte vet hur, kan kontakta boss-styrelse@bthstudent.se.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 BOSSJam§10 Årsmöte§11 Övrigt§12 Kalender§13 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS 2016-04-06 18:15 Sälen

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-04-06 klockan 18:15 i konferensrummet sälen.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 BOSSJam§10 Nytt studiesocialt event§11 Workshop§12 Övrigt§13 Kalender§14 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2016-03-23 18:15 Sälen

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-03-23 klockan 18:15 i konferensrummet sälen.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 BOSSJam§10 Gästföreläsning§11 Nytt studiesocialt event§12 Utvärderingsmöte LP3§13 Årsmöte§14 Workshop§15 Övrigt§16 Kalender§17 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS 2016-03-09 18:15 Sälen

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-03-09 klockan 18:15 i konferensrummet Sälen.
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 BOSSJam§10 Workshop§11 Övrigt§12 Kalender§13 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS 2016-02-24 18:15 Kansliet

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-02-24 klockan 18:15 i kansliet.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Temaprovning – Uppföljning§10 Aktivfix av programrum – Uppföljning§11 Information från ordförandemöte§12 Information från FUM3§13 Nytt studiesocialt event§14 Öppet hus§15 BOSSJam§16 Eventuell datumändring för öhlprovning§17 Workshop§18 Övrigt§19 Kalender§20 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS 2016-02-10 18:15 Sälen

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-02-10 klockan 18:15 i konferensrummet Sälen
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Temaprovning§10 Diskussion kring eventuell omorganisering av styrelsen§12 Aktivfix av programrum§13 Pluggstugor & Mentorsprogram§14 BOSSJam§15 Workshop§16 Övrigt§17 Kalender§18 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande