Category: BOSS

BOSS styrelsemöte i Valen, 2017-05-10, kl 17.15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-05-10 klockan 17:15 i J2418 Valen
(kan ändras)

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§10 utvärdering årsmöte

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS årsmöte 2017

Hejsvejs!

BOSS kommer att hålla årsmöte 2017-04-26 klockan 17:15 i kårhuset Rotundan
där bland annat den nya styrelsen kommer väljas. Fika kommer självklart
serveras och #ROOT kommer hålla i en after work samtidigt.
Under det gångna året har den sittande styrelsen hållit i diverse
provningar, en sittning och i BOSSJam, där också ett antal
gästföreläsningar anordnades. Vi har efter varje läsperiod även samlat våra
representerade studenters åsikter om de kurser de läst och framfört detta
till skolan.
För mer detaljer gällande vad vi gjort samt våra planer för kommande
verksamhetsåret finns förlsag till budget, verksamhetsplan och
arbetsordning samt vår verksamhetsberättelse bifogat nedan.

Om du har frågor eller synpunkter, skicka dem mer än gärna till
boss@bthstudent.se <boss@bthstudent.se>.
Dagordningen för mötet:
§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Verksamhetsberättelse

§7 Verksamhetsplan

§8 Arbetsordning

§9 Budget

§10 Val av nästa års styrelse

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötets avslutas

Om du har frågor eller synpunkter, skicka dem mer än gärna till
boss@bthstudent.se <boss@bthstudent.se>.
Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Blekinge organiserade spelstudenter via,
Oskar Warnhag – Ordförandepdf icon Förslag-till-arbetsordning-för-2017-2018.pdf
pdf icon Förslag-till-Budget-2017-20-18.pdf
pdf icon Förslag-till-verksamhetsplan-för-2017-2018.pdf
pdf icon Verksamhetsberättelse-2017-2018.pdf


BOSS styrelsemöte i Kansliet Klockan 17.15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-04-19 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering BOSSJam/Hacksision

§10 Årsmöte

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i kansliet klockan 17.15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-03-29 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Årsmöte

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


Rättelse Kallelse, BOSS

Rättelse

Vi har mötet den 2017-03-15, 17.15 i kansliet.

verksamhetsordningen är densamma

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-03-22 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i kansliet 2017-03-22

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-03-22 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i kansliet 2017-03-01

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-03-01 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 Nästa provning

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS Styrelsemöte i kansliet, med SIS inbjudna 2017-02-22

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-02-22 klockan 17:15 i Kansliet

SIS inbjuds till mötet för planering och uppföljning av BOSSjam/HackSISsion

punkter som behöver behandlas i BOSSJam/HackSISsion

– Städning, öppet hus
– Ansökan att öppna portana in till multisalen
– Byggnad och placering
– Schema och föreläsare

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering temaprovning

§10 BOSSJam/HackSISsion

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte i kansliet 2017-02-01

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-02-01 klockan 17:15 i Kansliet

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSSJam

§10 tema-provning, kärlek i kärgården

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,

Sebastian Lundgren – Vice Ordförande


BOSS styrelsemöte via Skype, 2017-01-04

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2017-01-04 klockan 17:15 på skype.
Inbjudan till samtalet nås genom att maila boss-styrelse@bthstudent.se.

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 BOSS Jam

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar,

Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Sebastian Lundgren – Vice Ordförande