Category: BOSS

BOSS 2016-01-26 17:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2016-01-26 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser – Flytt av BOSSJam – Red bull – Annonsering SEBs traineeprogram§8 Rapporter§9 Temaprovning§10 Utvärdering LP2§11 Diskussion kring eventuell omorganisering av styrelsen§12 Aktivfix av programrum§13 Pluggstugor§14 Mentorsprogram§15 BOSSJam§16 Workshop§17 Övrigt§18 Kalender§19 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS 2015-12-15 17:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-12-15 klockan 17:15 i kansliet.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Temaprovning – Utvärdering§10 Utvärderingssammanfattningar§11 Mentorsprogram§12 BOSSJam§13 Information från ordförandemöte§14 Workshop§15 Övrigt§16 Kalender§17 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2015-12-01 17:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-12-01 klockan 17:15 i kansliet.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Nollningskommitesrepresentant§10 Temaprovning§11 Utvärderingssammanfattningar§12 Pluggstugor§13 Mentorsprogram§14 BOSSJam§15 Workshop§16 Övrigt§17 Kalender§18 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2015-11-17

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-11-17 klockan 17:15 i kansliet.
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Öhlprovning – Utvärdering§10 Temaprovning§11 BOSSJam§12 Gästföreläsare§13 Pluggstugor§14 Mentorsprogram§15 Workshop§16 Övrigt§17 Kalender§18 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2015-11-03 16:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-11-03 16:15 i K-huset.
Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 Diskussion kring eventuell omorganisation av styrelsen§10 Utvärderingsmöte LP1§11 Inspirationsdag§12 Profilkläder§13 Öhl-provning§14 BOSSJam§15 Gästföreläsare§16 Övrigt§17 Kalender§18 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2015-10-20 17:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-10-20 17:15 i K-huset.Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 TeknikSM – Utvärdering§10 Klassrepresentanter ettor§11 Profilkläder§12 Öhl-provning§13 BOSSJam§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet avslutasMed Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade SpelStudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS Styrelsemöte 201513 15:15

BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-10-13 15:15 i K-huset.

Dagordning:§1 Mötet öppnas§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll§7 Skrivelser§8 Rapporter§9 TeknikSM§10 Profilkläder§11 Inspirationsdag§12 Öhl-provning§13 BOSSJam§14 Övrigt§15 Kalender§16 Mötet avslutas
Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS Styrelsemöte 201508 17:15

Hej!
BOSS kommer att hålla styrelsemöte 2015-10-08 klockan 17:15 i K-huset.

Dagordning:
§1 Mötets öppnande§2 Val av mötespresidium§3 Mötets behörighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Föregående mötes protokoll
§7 Uppföljning av TODO§8 Sittning Like A BOSS – Utvärdering§9 TeknikSM§10 Profilkläder
§11 Klassbesök§12 Gästföreläsning
§13 Publag
§14 BOSSJam§15 Beslutssammanfattning§16 Nästkommande möte§17 Mötets avslutande

Med Vänliga Hälsningar,
Blekinge Organiserade SpelStudenter via,
Daniel Bengtsson – Ordförande


BOSS Styrelsemöte 2015-10-02

BOSS kommer att hålla möte 2015-10-02 klockan 18:00

Dagordning:
§1 Mötets öppnande§2 Val av mötespresidium§3 Mötets behörighet§4 Yttranderätt och rösträtt§5 Fastställande av dagordning§6 Föregående mötes protokoll§7 Sittning – Lika a BOSS§8 Profilkläder§9 Klassbesök§10 Gästföreläsning§11 Publag§12 Beslutssammanfattning§13 Nästkommande möte§14 Mötets avslutande

Med Vänliga Hälsningar,Blekinge Organiserade Spelstudenter via,Daniel Bengtsson – Ordförande