Category: EKEN

EKEN Styrelsemöte 2020-03-05

Hallå eller!
Utbildningsföreningen EKEN kommer att ha styrelsemöte 2020-03-05 i G527 (Programrummet för industriell ekonomi). Tiden är satt till 18:00 men är flytande eftersom den beror på vårt extrainsatta årsmöte samma dag och plats kl17:15. Kallelsen till styrelsemötet är bifogad i detta mail

MVH
Ludwig Neuman
Ordförande, EKEN


Extrainsatt Årsmöte EKEN 2020-03-05

Hej!

Utbildningsföreningen EKEN kommer hålla ett Extrainsatt Årsmöte 2020-03-05 klockan 17:15 i EKEN-rummet (G527) på BTH. Dagordning bifogad nedan.

Anledningen till det extrainsatta årsmötet är att under ordinarie årsmöte tillsattes inte alla poster i kommande styrelse. Detta främst med bakgrunden att datumet för årsmötet krockade med en omexamination i problemlösningsseminarium i matte-grundkurs för årskurs 1, därav kunde ingen från deras klass delta. Den inröstade och nu tillsatta valberedningen öppnade därför upp för nominering till de två poster som inte tillsattes och det har nu kommit in tre nomineringar, vilket är mycket roligt. Med det sagt kommer det självklart fortfarande gå att nominera sig fram till det extrainsatta årsmötet äger rum, det går även att nominera sig på plats om så önskas.

Denna kallelse är den sista jag kommer skicka innan mina tre år i EKEN är över, så sen slipper ni mig!

Stort tack till alla för dessa åren och lycka till!
Med Vänlig Hälsning,
Victor Gustafsson,
Ordförande, EKEN


Årsmöte EKEN 2020-01-22

Hej!

Utbildningsföreningen EKEN kommer hålla Årsmöte 2020-01-22 klockan 17:15 i sal J1650 på BTH. Dagordning bifogad nedan.

Vid önskat deltagande rekommenderar jag att besöka evenemanget på facebook via följande länk: (https://www.facebook.com/events/508889593046043/) I detta finnes en anmälan för att få mat på mötet, sista dagen för att anmäla sig för mat är 2020-01-19 kl. 15.00.
Med Vänlig Hälsning,
Victor Gustafsson,
Ordförande, EKEN