Category: EKEN

Kallelse styrelsemöte EKEN

Hej,

Härmed kallar jag till EKENs styrelsemöte den 8 mars kl 17.15 i G527.

Med vänlig hälsning,
Erik Bernstrup
Ordförande EKEN


Årsmöte med EKEN 5/2

Varmt välkomna på EKENs årsmöte den 5e februari!

sal: J1650 BTH

tid: 17.15

Med vänliga hälsningar

Johanna Strand

Ordförande EKEN


EKEN-möte

Hej
Här med kallar jag till EKENs styrelsemöte. Detta kommer äga rum i EKEN-rummet den 24/1 kl 17.15.
VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar
Johanna Strand
Ordförande EKEN


EKEN-möte

Hej!
Här med kallar jag EKENs styrelse till EKEN-möte torsdagen den 2a
november klockan 17.15 i EKEN-rummet. 

ha det fint

Mvh
Johanna Strand
Ordförande i EKEN


EKEN-möte

Hej!

Jag kallar härmed till EKEN-möte onsdagen den 27/9 klockan 17.15 i EKEN-rummet (G527).

Med vänliga hälsningar

Johanna Strand


EKEN-möte

hej

Här med kallar jag till EKEN-möte

Datum: måndagen den 4e september

 Tid: 17.15

Sal: Ekenrummet (G527)

Mvh

Johanna Strand

Ordförande Eken


EKEN styrelsemöte 2017-04-25

EKEN håller styrelsemöte!

Datum: 2017-04-25
Plats: EKEN-rummet (G527)
Tid: 17.15

Agenda enligt följande:

Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörighetsutlysande
§4 Beslutsmässighet
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och avstämning av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter från utskott och projekt
§8 Utlandsresa HT17
Föredragare: Seror Noaman
Avslutning

§ Övriga punkter
§ Kalender
§ Mötets avslutande

Plats är preliminärt, då det eventuellt kommer ske förändringar i programrummet.
Vill du medverka under mötet rekommenderas Du att ta kontakt med ordförande Jennie Karlsson
för att få information om platsen skulle ändras.

Vänliga hälsningar,
Jennie Karlsson
Ordförande EKEN
ordforande@ekenbth.se


Rotundan möte 27/3 – 17 kl 17.30 i kansliet

Rotundan kommer att ha möte 27/3 – 17 kl 17:30 i Kansliet.

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Huset

§11 Bokningar

§12 Kårkvällar

§13 Inköp

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

Mvh

Kevin “Fus Ro Dah” Paulsson, Vice Ordförande och Teknikansvarig i Rotundan


EKEN årsmöte 2017-04-10

EKEN håller årsmöte 10 april!

Datum: 2017-04-10
Plats: J1610
Tid: 17.15

Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörighetsutlysande
§4 Beslutsmässighet
§5 Fastställande av dagordning

Ärenden
§ 6 Verksamhetsberättelse
Föredragare: Jennie Karlsson
§ 7 Ekonomisk rapport
Föredragare: Mattias Andersson
§ 8 Verksamhetsplan
Föredragare: Jennie Karlsson
§ 9 Val av styrelse

Avslutning

§ Övriga punkter

§ Mötets avslutande

Vänliga hälsningar,
Jennie Karlsson
Ordförande EKEN