Category: EKEN

EKENS Styrelsemöte 3/5

EKEN kallar till styrelsemöte den 3/5 klockan 17.00 i EKEN rummet, G527
(Ingång G522).

Agenda som följer:

Ärenden

§1 Fotografering för nya styrelsen

§2 Revideringsförslag av verksamhetsförordning

– Jennie Karlsson

§3 Revidering av verksamhetsplan

– Jennie Karlsson

§4 Brännbollsturnering vecka 20 på Långö

– Rasmus Sjögren

§5 Evenemangsförslag

– Jacob Gullberg

§6 Rapporter

1. Rapport inför Zootopia-sittning

2. Rapport från näringslivsgruppen

§7 Tillsättande av ansvariga för inseglet

§8 Information från S.E.R.O

– Natalie Kosmala

§9 Datumförslag för avslutning och avtackning, styrelsen 15/16

EKEN genom ordförande