Category: FUM

Fullmäktige

Kallelse, Blekinge studentkårs andra ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, second ordinary Blekinge student union council 1920

English below,

Hej!

I all hast råkade Talmannen bara skicka möteskallelsen till alla förtroendevalda, (som det står i mejlet!) och inte till kallelselistan, kallelse@bthstudent.se. Det går att argumentera för att mötet i och med detta inte är behörigt utlyst. Blekinge studentkårs stadga, revision 190427, 4e kapitel, 7e §:

§7 Kallelse och propositioner till ordinarie sammanträde ska ske senast tjugoen (21) dagar före sammanträdet. Kallelsen ska skickas ut till samtliga medlemmar och innehålla tid för mötet samt information om medlems rätt att närvara, yttra sig och lägga motioner.

Den de facto praktiska tolkningen av ”till samtliga medlemmar” är sedan länge att kallelsen skickas till kallelse@bthstudent.se och därmed automagiskt postas publikt på studentkårens hemsida, kallelse.bthstudent.se, som är öppen för alla.

Den som vill argumentera för att mötet inte är behörigt utlyst eftersom kallelsen inte gått ut till alla medlemmar ombedjes ta det i skrivelse till mig, Kårstyrelsen, och/eller verksamhetsrevisorerna, helst så fort som möjligt. Det är mycket enklare att koordinera ett nyutlyst fullmäktige nu snarare än den 23e november.

Om inga klagomål inkommer hoppas jag och Kårstyrelsen att missen kan accepteras och att mötet kan anses behörigt utlyst. Det formella beslutet kommer tas på punkt §20 Fråga om mötets behöriga utlysande.

Kårstyrelsen: styrelsen@bthstudent.se
Verksamhetsrevisorer: revisor@bthstudent.se
Blekinge studentkårs stadga, kapitel 4: blekingestudentkar.sharepoint.se/stadga/4

Jag ber ödmjukast om ursäkt för denna miss.

Nedan följer kallelsen till mötet.

Allt gott,
Albin Nilsson
Talman

=======

Hello!

Due to human error, the summon for the student unions second ordinary council was only sent to all elected representatives of the student union and not publicly posted to kallelse.bthstudent.se. One could, because of the Blekinge student union statues, argue that the meeting has not been due announced. Chapter 4, §7, Blekinge student union:

§7 The summon, along with propositions, for the council must be sent out no later than 21 days prior to the meeting. The summon must be sent out to all members and contain date and time for the meeting as well as the members’ rights to attend, speak, and submit motions.

(Note that the above translation is just a translation of the Blekinge student unions’ statutes, and that the current Swedish version is the that only version can be used for actual legal interpretation.)

If anyone wishes to argue that the meeting is not due announced, please forward your opinions to me, the board for the student union, or the operational auditors of the student union as soon as possible. The logistics of announcing a new meeting date is significantly easier if it can be done now, rather than on the 23rd of November. The formal decision on the query of due announcement will be made on point §20

Question regarding the meetings due announcement and quorate, during the meeting on the 23rd of November.

Board for the student union: styrelsen@bthstudent.se
Operational auditors: revisor@bthstudent.se
Blekinge studentkårs stadga, kapitel 4: blekingestudentkar.sharepoint.se/stadga/4

As speaker, I apologize for this mistake.

Below, you can find the actual summon attached.

Kind regards,
Albin Nilsson,
Speaker

THE SUMMON 

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Blekinge studentkårs förtroendevalda (Elected representatives of the Blekinge student union)

INNEHÅLL / CONTENT

 1. Kallelse (Svenska)
 2. Summon (English)
 3. Länkar / Links
 4. Kalender / Calendar

 

Sammanfattning (Summary)

Datum (date)

Tid (time)

Plats (place)

Handlingar (papers)

2019-11-23

09:30

C216, Campus Gräsvik, Karlskrona

http://t.ly/W2vw9

 

 1. KALLELSE

Kamrater!

Lördagen den 23e november har studentkåren sitt nästa ordinarie fullmäktigesammanträde. Mötet kommer att äga rum i sal C216 och börjar 09:30. Frukost serveras från ca 09:15.

Detta är det möte där kårens viktiga lagliga ansvar hanteras, nämligen årsredovisning, bokslut, revisionsberättelser och ansvarsfrihet. Utöver detta kommer vi som vanligt gå genom verksamhetsrapporter samt redovisning av studentkårens ekonomi och förvaltning av egendom.

Om du som läser detta är ansvarig för din styrelses verksamhetsrapport ber jag dig ödmjukast att skicka denna till mig [1] innan de kompletta handlingarna skickas ut, 2019-11-16 kl 12:00. Om du är glömsk, finns under rubrik 4 en kalender som enkelt gör det möjligt för dig att lägga till påminnelsen om detta i din egna digitala kalender. Jag vill även be dig att skicka den till specifikt den angivna mejladressen.

Fram till och med nästa fredag, 2019-11-08 kl 23:59 kan samtliga medlemmar i studentkåren skicka in motioner till mötet. Motioner skickas till Kårstyrelsen. [2] Om du vill skriva en motion men är osäker på hur du ska gå tillväga, rekommenderar jag inte dig att inte försöka få kontakt med Kårstyrelsen under Förfiat eller fredagens Fiaslagskårkväll inför ditt frenetiska fyllemotionerande (motionering under påverkanav alkohol är inte något som uppmuntras av studentkåren, motionera ansvarsfullt). Istället har du möjlighet att be Kårstyrelsen om hjälp på någon av motionsstugorna som anordnas under nästa vecka, så att nästa helgs batalj kan utkämpas med gott samvete. [3][4]

Om ni avser delta på mötet, kan ni anmäla er för transport och mat via vårt formulär för detta. [5] Deadline för detta är 2019-11-17 kl 23:59. Observera att fullmäktiges ledamöter måste fylla i detta formulär. Om du är fullmäktigeledamot och av någon anledning inte kan delta på mötet måste du anmäla laga förfall (om du inte redan har gjort det) till mig [1] senast klockan 12:00 arbetsdagen före sammanträdet, dvs 2019-11-22.

Handlingarna till mötet finner ni på studentkårens galet moderna och fräscha molntjänst, Inte-Molnet. [6]

Den allsmäktige Kårstyrelsen hälsar följande om logistik inför/under mötet:

 ”Platser som är bra för deltagare att känna till:

C-216 C-huset markplan, Plenumssal. Det är den salen där själva mötet kommer hållas I.

C-236 C-huset markplan mitt emot plenumsal, Torg. Här inne kommer torgen att sättas upp samt även yrkande att skrivas ut och tillsättas under torgandet.

Länken D huset.

Det kommer serveras Vegoköttbullar med glutenfria mackaroner med sallad och gräddsås.

Reseinformation:

Om man önskar att åka tåg till mötet så föreslås tåget vid 08.19 från Karlshamn resecentrum, tåget är beräknat att vara framme 9.07 i Karlskrona. Kom ihåg att spara kvitton som sedan ska lämnas till Ekonomichefen så ni kan få era pengar tillbaka.

För de som åker bil rekommenderas det att ni samåker, resersättning går att ordna. Ta kontakt med Ekonomichefen.

Övrig information:

Då det kommer serveras varm dryck under mötets gång I form av kaffe och te så är detta ett jättebra tillfälle att ta med egen termos. Då har ni er varma (eller kalla) dryck i perfekt temperatur längre och gör en insats för miljön.”

Allt gott och trevlig helg,
Albin Nilsson
Talman 

 1. SUMMON

Fellow members of the Student union!

I hereby summon this years second ordinary student union council. The council will take place on Saturday, 2019-11-23 in C216, Building C, Campus Gräsvik, Karlskrona and will commence at 09:30.

This meeting will address last years’ accounting and annual report as well as the last years audit and discharge of last years elected representatives.

If you wish to submit a motion to the council, you can do so up until 23:59 next Friday, 2019-11-08. The motion is submitted to the board of the student union. [2] If you need help in writing a motion, you can ask the board for help, preferably at one of their Motionsstugor (Motion-a-thon) which are arranged during next week. [3][4]

Should you want to attend this council, you can sign up to receive lunch, the omni-important fika, and transport (from/to Karlshamn to/from the meeting) via the provided form, no later than 2019-11-17 kl 23:59.[5]

If you have any other questions regarding the council, you can email me or the board for the student union. [1][2]

Best regards,
Albin Nilsson
Speaker 

 1. LÄNKAR / LINKS

 

[1]

Albin Nilsson, talman (Speaker):

talman@bthstudent.se

[2]

Kårstyrelsen (Board of the Student Union)

styrelsen@bthstudent.se

[3]

Facebookevent, motionsstuga, KARLSHAMN 6/11 1200:

www.facebook.com/events/491900884872425/

[4]

Facebookevent, motionsstuga, KARLSKRONA 7/11 1200:

www.facebook.com/events/521951175308727/

[5]

Formulär för mat/transport till FUM (Form for food and transport):

http://t.ly/8ZGXz

[6]

Handlingar (papers):

http://t.ly/W2vw9

 

 1. KALENDER / CALENDAR

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image002.gif

  

Talman Calendar
talman@bthstudent.se
Friday, 1 November 2019 – Saturday, 30 November 2019
Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
(Adjusted for Daylight Saving Time)

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

November 2019

 

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image005.gif

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

20

21

22

23

24

 

 

25

26

27

28

29

30

 

 

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Kallese, FUM2

Fri, 1 Nov

12:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Motionsstuga inför FUM2, Karlshamn
Oasen, Hus B, Karlshamn

Wed, 6 Nov

12:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Motionsstuga inför FUM2, Karlskrona
Länken, Hus D, Karlskrona

Thu, 7 Nov

12:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Förbered och skicka verksamhetsrapport till Talmannen

Wed, 13 Nov

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Kompletta handlingar, FUM2

Fri, 15 Nov

12:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

FUM2
C216, Hus C, Karlskrona

Sat, 23 Nov

09:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

 

 

  Details

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Friday, 1 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kallese, FUM2

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Wednesday, 6 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Motionsstuga inför FUM2, Karlshamn

 

Location

 

Oasen, Hus B, Karlshamn

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Thursday, 7 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Motionsstuga inför FUM2, Karlskrona

 

Location

 

Länken, Hus D, Karlskrona

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Wednesday, 13 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

All Day

 

Subject

 

Förbered och skicka verksamhetsrapport till Talmannen

 

Reminder

 

18 hours

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Friday, 15 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kompletta handlingar, FUM2

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Saturday, 23 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

09:00 – 13:00

 

Subject

 

FUM2

 

Location

 

C216, Hus C, Karlskrona

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson
Student, M.Sc. Mechanical Engineering
Blekinge Institute of Technology, Karlskrona
——————————————————
Talman / Speaker of the Council
talman@bthstudent.se
——————————————————
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
——————————————————
+46734412901

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs fjärde ordinarie fullmäktige 1819 / Supplementary papers, Blekinge student union fourth ordinary council 1819

= English below =

”Då sade Talmannen till dem: ’I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren i hjorden ska skingras. Men när jag har uppstått, ska jag gå före er till fullmäktige.’

Vänner, hedningar. God dag till er alla.

Nio nätter står vakt mellan oss och vårt för verksamhetsårets sista ordinarie fullmäktige, och den skyldighetsemancipation som väntar i dess svall.

För att sammanfatta den skrivelse som härefter följer:

 • Mötet kommer fortfarande att ske vid samma tid och plats som tidigare angivits, dvs LÖRDAG 2019-04-27 kl 0930 i sal C216.
 • Sista anmälningsdag till mat- och tåganmälan är på SÖNDAG 2019-04-21 kl 2359, länk: form.bthstudent.se/karstyrelsen/
  • OBS! Förra gången var det flera som ”inte hann” anmäla sig på formuläret som hade varit uppe i flera veckor. Kom ihåg att ta ert ansvar att läsa och följa instruktioner. Söndag, 2019-04-21 kl 2359.
 • Handlingarna har omstrukturerats för enklare läsning. Länk till handlingarna är samma som tidigare: molnet.bthstudent.se/data/public/295142.php
  • Till följd av detta är även dagordningen uppdaterad.

Vi står nu alltså inför årets sista ordinarie fullmäktige, där fullmäktige ska överlämna verksamheten bättre än de fann den, till det kommande årets förtroendevalda. Vi ska välja en operativ styrelse med handlingskraftiga presidialer som tar ansvar för sitt arbete och organisationen de företräder. Vi ska välja noggranna revisorer, ambitiösa studentrepresentanter och fastställa det medlemsförankrade val som genomförts till fullmäktige. Detta möte blir fullmäktigeledamöterna för verksamhetsåret 18/19s arv. Var vakna och alerta, och ta den tid som krävs för att ta beslut som är bra för hela organisationen.

Från kallelsen för två veckor sedan, till dagens skrivelse, har handlingarna kompletterats med

 • Proposition- och motionssvar från Kårstyrelsen,
 • Valberedningens proposition om fastställande av val till fullmäktige,
 • En proposition från KAOS laddats upp, som hade en punkt i dagordningen och som var inskickad till mig i god tid, men som av mig glömdes laddas upp,
 • Kårstyrelsen laddade på tidigare utlyst datum upp de bilagorna som nämnts i propositionen gällande uppdateringen av stadgan och åsiktsprogrammet, se kallelse-mejlet från 2019-04-03,
 • Jag har även passat på att organisera om hela mappen. Jag testar ett nytt sätt denna gången. Ge gärna feedback om ni tyckte detta var ett bättre/enklare/mer intuitivt sätt att organisera handlingarna på.

Tyvärr har det åter igen varit dåligt med verksamhetsrapporter, då vi saknar rapporter från nästan halva organisationen. Jag vill se verksamhetsrapporter från alla organ som missat dagens deadline, innan mötet nästa vecka. Bra jobbat alla ni som tagit ert ansvar och skickat in i tid.

Gällande den ekonomiska rapporten, har jag lyckats vara fortsatt otydlig i min kommunikation till ekonomichefen och tyvärr har vi inte en helhetsbild över ekonomin det senaste året denna gången heller, utan en sammanställning över ekonomin sedan föregående fullmäktige, likt organens verksamhetsrapporter. Efter överläggning med ekonomichefen idag kommer de ekonomiska rapporterna under nästkommande år och framöver vara en helhetsbild istället.

Glöm inte anmäla er till maten senast söndag 2019-04-21 kl 2359. Om du är fullmäktigeledamot och har skäligt förhinder till mötet, måste detta anmälas senast fredag 2019-04-26 kl 1200.

Det är ganska mycket handlingar till detta möte. Planera in en timme eller två en kväll (kanske tillsammans med några vänner i fullmäktige, över en bit mat och ett glas vin?!) och gå genom alla handlingarna en efter en.

Frukost serveras från klockan 09. Dyk upp och ha trevligt. Se till att sova gott natten innan. Passa på att spralla loss denna långhelg istället.

Glad påsk!
Albin Nilsson,
Talman

”Medan de åt tog Talmannen ett bröd, tackade Kårordförande, bröt det och gav åt ledamöterna och sade: ’Tag och ät. Detta är min kropp.’ Och han tog en bägare, tackade Kårordförande och gav åt dem och sade: ’Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det på nytt med er på Villan.’

===================================================

Hello friends!

The fourth ordinary student union council will, as previously summoned, take place on 2019-04-27 at 0930hrs in C216 on Campus Gräsvik.

The updated papers can be found on molnet.bthstudent.se/data/public/295142.php?lang=en.

Last day for signing up to get free lunch or fika is on Sunday 2019-04-21 at 2359hrs. Link: form.bthstudent.se/karstyrelsen/

Happy holidays!
Albin Nilsson
Mr. Speaker.


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.se
+46734412901

ugglan


Kallelse, Blekinge studentkårs fjärde ordinarie fullmäktige 1819 / Summon, Blekinge student union fourth ordinary 1819

=English below=

Fränder, bröder. Fenrisulven har ylat och Ragnarök stundar – med andra
ord, nu är det dags för årets sista fullmäktige, innan världen
återskapas och den nya organisationen reser sig från askan.

*FUM4 *kommer äga rum den *27e-28e april *med *start klockan 09:30*, i
sal *C216 *på *Campus Gräsvik. *

Dagordningen är preliminär och kan komma att ändras till de kompletta
handlingarna.

Handlingarna till mötet finner ni på följande länk:
molnet.bthstudent.se/data/public/295142.php

Mötet kommer att behandla:

* Ekonomisk rapport
* Organens verksamhetsrapport
* Fastställande av datum för nästkommande verksamhetsårs ordinarie
sammanträden med fullmäktige
* Fastställande av val till fullmäktige
* Val till verksamhetsrevisorer
* Val till ekonomiska revisorer
* Val till kårstyrelsen
* Fastställande av storleken på presidiets arvode
* Fastställande av storlek på presidiets arvode
* Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
* Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
* Val till studentrepresentanter
* Punkt om styrdokument från kårstyrelsen*
* Eventuellt inkomna motioner från medlemmarna

*Kårstyrelsen har önskat att uppdatera ett par policys, och enligt
styrdokument måste FUM få se dem och ges chans att yttra sig innan de
börjar gälla.

Gällande budgeten för nästkommande verksamhetsår, kan ni notera att
kostnaden för presidiet är betydligt högre än det brukar. Detta är för
att Kårstyrelsen önskar ha tre presidialer som arbetar heltid nästa
verksamhetsår. Till detta kommer även att vår nya ekonomichef, som
anställd, enligt gällande regler har rätt till en minimilön som är högre
än vad han idag får.

Då kallelsen skickas lite tidigare än vanligt, på grund utav att jag ska
ut och härja med Hemvärnet i helgen med start ikväll, kan det vara så
att det tillkommer giltiga handlingar fram t.o.m fredag. Jag bifogar
följande skrivelse från fru Kårordförande, som komplement till
Kårstyrelsens handlingar.

”Kårstyrelsen har klurat på en hel drös med propositioner med
tillhörande underlag till fullmäktiges fjärde ordinarie sammanträde den
27-28 april.

Gällande underlaget till stadga och åsiktsprogrammet kommer det inkomma
dokument till på fredag som visar var det har skett ändringar, detta
gäller främst åsiktsprogrammet då det endast skett redaktionella
ändringar i stadgan såsom grammatik och stavfel, alltså inget som ändrar
någon betydelse i meningarna.”

Jag vill nu påminna samtliga organ att inkomma med en skriftlig
verksamhetsrapport innan de kompletta handlingarna skickas ut, dvs
torsdagen den 18e april (skärtorsdagen). Om du som läser detta är
ansvarig för att skriva verksamhetsrapporten för ditt organ, lider av
det vanliga studentfenomenet
jag-har-så-mycket-att-göra-just-nu-så-jag-glömde-bort-att-skriva-förlåt-albin
så kan ni trycka här så kommer ni få en notis i er kalender när det
närmar sig.

Samtliga medlemmar har rätt att närvara, yttra sig under mötet, lägga
yrkande under torg samt lägga motioner på existerande handlingar eller
andra ärenden inför mötet. För den som vill skriva en motion, anordnar
Kårstyrelsen motionsstugor i samband med att valberedningen håller
röstning till val av fullmäktige, under vecka 15.

* Motionsstuga + röstning i KARLSKRONA:
www.facebook.com/events/575981329574550/
* Motionsstuga + röstning i KARLSHAMN:
www.facebook.com/events/1272566852907806/

Mat och tåg-anmälan hittar ni genom att följa följande länk:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

OBS! Fullmäktigeledamöter måste anmäla sig i ovan formulär.
Fullmäktigeledamöter som inte kan medverka på mötet måste anmäla detta
till talman@bthstudent.se senast klockan 12:00 dagen före mötet, dvs den
26e april.

Jag önskar er en fantastisk fortsatt vecka.

Bästa hälsningar,
Albin Nilsson
Talman / Alda Bergr

===================================================================

Hello, friends!

The twillight of the gods are upon this world and such, the fourth and
last ordinary student union council for this year has now been summoned.
The meeting will take place in *C216* on *Campus Gräsvik* on the *27th
of April*. It starts at *09:30. **
*

Propositions and preliminary papers etc can be found on the following
link: molnet.bthstudent.se/data/public/295142.php?lang=en

The meeting will discuss:

* Economic report
* Operational reports
* Assertion of dates for next year’s council meetings
* Assertion of elections for the student union council
* Election of operational auditors
* Election of financial auditors
* Election to the student union board
* Decision on the salary for the presidium
* Decision on the budget for for the next year
* Decision on operational plan for the next year
* Election to student representatives posts
* Point of order regarding regulatory documents
* Point of order regarding the sections KAOS and SIT
* Submitted motions

If you wish to attend, you can sign up for lunch here:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

Have a wonderful day!

Best regards,
Albin Nilsson,
Mr. Speaker.


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs tredje ordinarie fullmäktige 1819 / Supplementary papers, Blekinge student union third ordinary council 1819

= English below =

God eftermiddag, vänner!

Nu nalkas FUM3, alldeles runt hörnet. På molnet finns nu de kompletta
handlingarna till mötet. Handlingarna har kompletterats med:

* Propositionssvar från Kårstyrelsen
* Fyra underbara motioner med motionssvar från Kårstyrelsen
* Ekonomisk rapport och sammanfattning för perioden mellan förra och
detta fullmäktige
* Verksamhetsrapport från Kårstyrelsen
* Komplettering av proposition från Sexistenz

Tyvärr är det extraordinärt få skriftliga verksamhetsrapporter som
inkommit till mig, något jag verkligen hoppas inkommer den kommande
veckan. Här måste vi gemensamt bli bättre. För er som inte har skickat
in ännu vill jag att ni kort reflekterar i slutet av rapporten varför
det glömdes av denna gången, så att vi kan dra lärdom av detta framåt.

Handlingarna till mötet finns på samma länk som tidigare utskickat:
molnet.bthstudent.se/data/public/a4c8c2.php?lang=en

Sista dag för att anmäla sig till att få mat är den *17e februari:*
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

Glöm inte att påminna era efterträdare om matanmälan då de kanske inte
ser detta mejl “automatiskt”, såattsäga.

Mötet kommer fortfarande ske *klockan 09:30 i sal C216 på Campus Gräsvik
den 23 februari 2019.* Jag vill dock signallera redan nu att om väldigt
många personer anmäler sig i formuläret kan vi behöva byta sal, för att
vi ska slippa behöva slåss om syremolekylerna i rummet. Detta meddelas
isåfall efter den 17e februari, och så får vi hoppas att fullmäktige kan
acceptera byte av sal med så kort framförhållning.

Glöm inte att alla fullmäktigedelegater som inte har möjlighet att
närvara måste anmäla detta till mig på talman@bthstudent.se senast
klockan 12:00, dagen innan mötet.

Se nu till att vara i ert bästa skick under mötet. Supa, dygna, backhäv,
sova dåligt, dra på äfventyr, är alla helbra idéer för en lördagskväll
när FUM är done and over och våra vänner från .smoerhamn ändå är på
besök i storstaun, men en betydligt mer obra idé kvällen innan FUM, då
det kan räcka med På Spåret
och ett modest
glas vin
stort glas vatten till ett stadigt kvällsmål.

Jag känner att det finns en risk att detta möte kommer dra över tiden om
fullmäktige känner sig extra sugna på att peta i verksamhetsplaner och
budgetar, men att vi ändå klarar oss på en dag om detta skulle ske. Jag
rekommenderar för fullmäktigedelegaterna att inte göra några planer
innan 17:00 på lördagen.

Jag hoppas ni alla får en fantastisk helg, så syns vi om en vecka. 🙂

Allt väl,
Albin Nilsson
Herr Talman

============================

Good day!

As per the summon, the third ordinary council meeting of the Blekinge
student union will take place on *2019-02-23 at 09:30 in C216 on Campus
Gräsvik.* Last day to sign up to receive lunch is the 17th of February,
on the following link.
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

The papers have now been supplemented with the following.

* Operational report from the student union board
* Motions
* Economic report for the period nov18-jan19
* Supplementary information regarding a proposition from Sexistenz.

I hope to see you there, I wish you all a pleasant weekend!

Kind regards,
Albin Nilsson
Mr. Speaker


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.seugglan


Kallelse, Blekinge studentkårs tredje ordinarie fullmäktige 1819 / Summon, Blekinge student union third ordinary council 1819

= English below =

Goddag, kamrater!

Den 23-24 februari kommer Blekinge studentkårs tredje ordinarie
fullmäktige att äga rum. Mötet hålls på Campus Gräsvik i salen C216
och börjar klockan 09:30. (OBS, alltså inte 10:15 som tidigare)

Mötet kommer att behandla:

* Ekonomisk rapport,
* Organens verksamhetsrapporter,
* Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
* Fastställande av styrelse till- och styrdokument för sektionerna,
* Eventuell revision av sektionernas verksamhetsförordningar.

Utöver detta har tre stora propositioner från Kårstyrelsen inkommit
gällande:

* Uppdatering av majoriteten av studentkårens tekniska system,
* Kvalitetssäkring vid överlämning, inklusive nya förslag på alla
verksamhetsförordningar,
* Inrättande av en ny sektion, Karlskronastudenternas Idrottssällskap.

KAOS har även inkommit med en egen proposition, gällande namnändring av
sektionen.

Jag vill härmed påminna samtliga organ att inkomma med skriftliga
verksamhetsrapporter, om ni inte redan har gjort detta, till
talman@bthstudent.se innan de kompletta handlingarna skickas ut, dvs
2019-02-14.

Samtliga medlemmar har rätt att närvara, yttra sig under mötet, lägga
yrkande under torg, samt lägga motioner på existerande handlingar eller
andra ärenden inför mötet. För den som vill skriva en motion anordnar
Kårstyrelsen motionsstugor på *tisdag 2019-02-05 i Karlshamn* och
*onsdag 2019-02-06* *i Karlskrona*. Karlskronamotionsstugan genomförs i
samband med en After School som ligger samtidigt. Alla FUM-delegater
uppmanas närvara för att diskutera handlingar, och samtliga intresserade
medlemmar uppmanas närvara för att skriva motioner tillsammans i gott
sällskap och i en mysig miljö.

Facebookevenemang för Motionsstugan i *Karlshamn:
*https://www.facebook.com/events/1974410439342905/

Facebookevenemang för Motionsstugan i *Karlskrona:*
www.facebook.com/events/332968643969885/

För de som inte kan närvara, men fortfarande vill ha hjälp med att
skriva en motion går det bra att kontakta Kårstyrelsen. Färdiga motioner
skickas till Kårstyrelsen innan motionsstopp, dvs den 8e februari kl
23:59. Kårstyrelsen nås på styrelsen@bthstudent.se.

Alla som avser delta på mötet och som vill ha mat, och/eller som vill
åka tåg med Kårstyrelsen (och därmed få sin biljett betald) kan anmäla
sig i följande formulär:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

OBS! Fullmäktigedelegater måste anmäla sig i ovan formulär.
Fullmäktigedelegater som inte kan medverka på mötet måste anmäla detta
till talman@bthstudent.se senast innan 12:00 dagen före mötet, dvs den
22e februari.

Preliminär dagordning samt inkomna handlingar finns på molnet på
följande länk: molnet.bthstudent.se/data/public/a4c8c2.php?lang=en

Jag önskar er alla en fantastisk helg!

Vänligen,
Albin Nilsson
Talman

================================================

Hello!

The Blekinge student union third ordinary council is hereby summoned.
The meeting will take place on the 23rd of February in C216 on Campus
Gräsvik. The meeting starts at 09:30.

The meeting will discuss:

* Economic report
* Operational reports
* Decision regarding boards and formal documents for the sections
* Decision regarding membership fee for the next fiscal year

All members of the student union have the right to attend, speak during,
and submit motions to the student union council. If you need assistance
in writing a motion or you want to submit a motion, you can contact the
student union board on styrelsen@bthstudent.se or attend any of the two
workshops during the next week.

Facebook event for the workshop in *Karlshamn:
*https://www.facebook.com/events/1974410439342905/

Facebook event for the workshop in *Karlskrona:*
www.facebook.com/events/332968643969885/

Preliminary agenda for the meeting as well as the documents can be found
on our cloud service, Molnet, on the following link:
molnet.bthstudent.se/data/public/a4c8c2.php?lang=en

I wish you all a wonderful weekend.

Best regards,

Albin Nilsson
Mr. Speaker.


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.se
+46734412901ugglan


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs andra ordinarie fullmäktige 1819 / Supplementary papers, Blekinge student union second ordinary council 1819

= English Below =

Hej allesammans!

På molnet finns nu de (nästan) kompletta handlingarna. Tyvärr har jag
inte fått den ekonomiska berättelsen eller ekonomiska
revisionsberättelsen med underskrifter skickad till mig ännu, trots att
revisorerna skrev under förra veckan. Förhoppningsvis får jag dem på
måndag när ekonomichefen är tillbaka på sitt kontor.

Det som tillkommit handlingarna är fyra motioner inklusive motionssvar,
flertalet verksamhetsrapporter, förslag till användning av överskottet
från Kårstyrelsen, revisionsberättelse från verksamhetsrevisionerna
inklusive fråga om ansvarsfrihet. Yrkandet för ansvarsfrihet står med i
samma dokument som revisionsberättelsen, därav saknas bilagan för §29.
Det finns även en enkel ekonomisk rapport för perioden 1a juli-1
november, samt en analys av det ekonomiska läget från ekonomichefen.

Handlingarna återfinns på samma länk som tidigare:
molnet.bthstudent.se/data/public/4299b3.php

Alla som avser att delta på mötet och/eller som vill ha mat, och/eller
som vill åka tåg med Kårstyrelsen (och därmed få sin biljett betald) kan
anmäla sig i följande formulär: https://form.bthstudent.se/karstyrelsen/

OBS 1! Sista anmälningsdag för mat: torsdag 2018-11-22 kl 12:00.

OBS 2! Fullmäktigedelegater MÅSTE anmäla sig i ovan formulär.
Fullmäktigedelegater som inte kan medverka på mötet MÅSTE anmäla detta
till talman@bthstudent.se senast innan 12:00 dagen före mötet.

Mötet sker som tidigare aviserat *klockan 10:15 den 24 november i sal
C216 på Campus Gräsvik.* Min bedömning är att mötet kan hålla på till ca
17:00 på lördagen, men antagligen kortare än så.

Jag önskar er alla en fantastisk helg, så syns vi nästa lördag. 🙂

Vänligen,
Albin Nilsson
Herr Talman

=================================================

Good day!

The Blekinge Student Union second ordinary council will as previously
noticed take place on the 24th of November in C216 on Campus Gräsvik.
The meeting starts at 10:15. The papers have been supplemented with
almost all the documents, however sadly the economic audit has not
reached me yet.

Have a nice weekend!

Kind regards,
Albin Nilsson,
Mr. Speaker


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.se
+46734412901

ugglan


Kallelse, Blekinge studentkårs andra ordinarie fullmäktige 1819 / Summon, Blekinge student union second ordinary council 1819

= English Below=

God dag, kamrater!

Den 24-25 november kommer Blekinge Studentkårs andra ordinarie
fullmäktigesammanträde att äga rum. Mötet hålls på Campus Gräsvik i
salen C216 och börjar klockan 10:15.

Vid detta utskick har en proposition från valberedningen inkommit, samt
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

Mötet kommer behandla:

* Ekonomisk rapport för perioden mellan 1a juli fram till 1a november,
* Organens verksamhetsrapporter,
* Verksamhetsberättelse och verksamhetsrevisionsberättelse för
föregående verksamhetsår
* Ekonomisk berättelse och ekonomisk revisionsberättelse för
föregående verksamhetsår
* Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår
* Hantering av överskott från föregående verksamhetsår
* Extraval till KAOS

Jag vill härmed påminna samtliga organ att inkomma med skriftliga
verksamhetsrapporter till talman@bthstudent.se innan de kompletta
handlingarna skickas ut, dvs 2018-11-16.

Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår har rätt att närvara, yttra sig
under mötet, lägga yrkande under torg, samt lägga motioner på
existerande handlingar eller andra ärenden inför mötet. För den som vill
skriva en motion anordnar Kårstyrelsen på *onsdag 2018-11-07* en
Motionsstuga i samband med den After School som ligger samtidigt. Alla
FUM-delegater uppmanas närvara för att diskutera handlingar, och
samtliga intresserade medlemmar uppmanas närvara för att skriva motioner
tillsammans i gott sällskap och i en mysig miljö.

Facebookevenemang för Motionsstugan:
www.facebook.com/events/283823778918439/

Även på torsdag 2018-11-08 mellan 14-16 är Kårstyrelsen på plats i
Karlshamn vid Oasen för att hålla i Uggla Lite och kommer samtidigt
assistera vid eventuella frågor om motionsskrivande.

För de som inte kan närvara, men fortfarande vill ha hjälp med att
skriva en motion går det bra att kontakta Kårstyrelsen. Färdiga motioner
skickas till Kårstyrelsen innan motionsstopp, dvs den 9e november kl
23:59. Kårstyrelsen nås på styrelsen@bthstudent.se.

Alla som avser att delta på mötet och/eller som vill ha mat, och/eller
som vill åka tåg med Kårstyrelsen (och därmed få sin biljett betald) kan
anmäla sig i följande formulär: form.bthstudent.se/karstyrelsen/

OBS! Fullmäktigedelegater MÅSTE anmäla sig i ovan formulär.
Fullmäktigedelegater som inte kan medverka på mötet MÅSTE anmäla detta
till talman@bthstudent.se senast innan 12:00 dagen före mötet.

Preliminär dagordning samt inkomna handlingar finns på molnet på
följande länk: molnet.bthstudent.se/data/public/4299b3.php

Jag önskar er alla en fortsatt fantastisk fredag, helg, och lycka till
på eventuella tentor (det behöver jag iallafall)!

Vänligen,
Albin Nilsson,
Herr Talman.

======================================

Good day!

The Blekinge student union second ordinary council is hereby summoned.
The meeting will take place on the 24th of November in C216 on Campus
Gräsvik. The meeting starts at 10:15.

The meeting will discuss:

* Economic report
* Operational reports
* Presentation of last years accounting and economic audit
* Presentation of last years annual report and operational audit
* Discharge of last years elected representatives
* Usage of last years economic surplus
* Extra election for KAOS

All members of the student union have the right to attend, speak during,
and submit motions to the student union council. If you need assistance
in writing a motion or you want to submit a motion, you can contact the
student union board on styrelsen@bthstudent.se. The last day to submit a
motion is on the 16th of November at 23:59.

If you wish to attend the meeting and receive free lunch, you can sign
up on the following link:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/

Preliminary agenda for the meeting, as well as all the documents, can be
found on our cloud service, Molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/4299b3.php?lang=en

I wish you all a wonderful Friday and weekend, and good luck on any
eventual mid-terms.

Best regards,
Albin Nilsson,
Mr. Speaker.


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.se
+46734412901ugglan


Re: Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1819 / Supplementary papers, Blekinge student union first ordinary council

Hej allesammans,

Förtydligande gällande anmälningsformuläret:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/

Senaste anmälningsdatum är måndag (imorgon) klockan 23:59. För de som
önskar åka tåg till Karlshamn och få sin biljett betald sker samling på
Bergåsa tågstation klockan 08:30 på lördag 2018-09-22. Var där i tid.

Ha en fortsatt trevlig vecka!

Vänligen,


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1819 / Supplementary papers, Blekinge student union first ordinary council

=English Below=

God dag, kamrater!

Med denna sändelse markeras enveckasnedräkningen till studentkårens
första ordinarie fullmäktige. På nedan länk presenteras de kompletta
handlingarna.

molnet.bthstudent.se/data/public/1a164e.php?lang=en

Precis som jag skrev i kallelsen, har fyra propositioner inkommit. Sedan
dess har handlingarna kompletterats med nio verksamhetsrapporter samt
två verksamhetsplaner. De organ som inte inkommit med skriftliga
verksamhetsrapporter ombeds göra detta innan mötet.

Som tidigare utlyst hålls mötet den 22-23 september klockan 10:15 på
Campus Karlshamn i salen Ateljén.

Jag vill nu påminna om följande, från kallelsen:

“Mötet inleds med en FUM-skola som kommer vara till stor hjälp för ert
framtida arbete som fullmäktigedelegater. Som en liten del av FUM-skolan
kommer jag be samtliga delegater komma upp i talarstolen för att säga:
-Ert namn
-Vilket program ni studerar,
-Vilka andra uppdrag ni har i studentkåren samt
-Vilket eller vilka pronomen ni föredrar.

Förbered er mentalt för detta, och var i ert bästa skick under mötet, så
blir det en bra upplevelse för alla. Det kan vara nervöst att ställa sig
i talarstolen första gången, vilket just är anledningen till att jag ser
det som en viktig grej att ni alla gör detta en första gång. När det
sedan är “på riktigt” känns det inte lika nervöst.

Jag rekommenderar samtliga deltagare att ta med en laptop till mötet.
Laptop är inget krav, men bidrar till en enklare upplevelse då det är
via datorn som ni skriver yrkande och enkelt kan få upp dokument framför
er. Anteckningsblock kommer att delas ut under mötet – anteckningsblock
är bra att ha för att skriva ner stödord när ni ska upp i talarstolen
för att debattera.”

Alla som avser att delta på mötet och/eller som vill åka tåg med
Kårstyrelsen (och därmed få sin biljett betald) kan anmäla sig i
följande formulär: form.bthstudent.se/karstyrelsen/

OBS! Fullmäktigedelegater MÅSTE anmäla sig i ovan formulär.
Fullmäktigedelegater som inte kan medverka på mötet MÅSTE anmäla detta
till talman@bthstudent.se senast innan 12:00 dagen före mötet.

Jag önskar er en fortsatt fantastisk fredag, en kul Campusfestival och
en kommande vecka – vi syns på FUM!

Vänligen,
Albin Nilsson,
Herr Talman
=========================================

Good day!

This letter marks the one week countdown until the first ordinary
student union council. As per my last e-mail, the meeting will take
place in Atéljen on Campus Karlshamn. The meeting starts at 10:15 on the
22nd of September.

If you wish to attend the meeting, receive free lunch and get a paid
train ticket to and from Karlshamn, you can sign up on the following link:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/

Preliminary agenda for the meeting, as well as all the documents, can be
found on our cloud service, Molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/1a164e.php?lang=en

I wish you all a pleasant weekend,

Kind regards,
Albin Nilsson,
Mr. Speaker


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Näringslivskoordinator / Business Coordinator
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.se
+46734412901

ugglan


Kallelse, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1819 / Summon, Blekinge student union first ordinary council

= English Below =

God dag, kamrater!

Den *22-23 september* kommer Blekinge Studentkårs första ordinarie
fullmäktigesammanträde att äga rum. Mötet hålls på *Campus Karlshamn* i
salen *Atéljen *och börjar klockan *10:15*. *
*

Vid detta utskick har fyra propositioner inkommit till mötet.

Mötet kommer behandla en ekonomisk redovisning, organens
verksamhetsrapporter, den konkretiserade verksamhetsplanen, val till
valberedningen, två hedersmedlemsskapsnomineringar, samt
styrdokumentsuppdateringar.

Jag vill härmed påminna samtliga organ att inkomma med skriftliga
verksamhetsrapporter till talman@bthstudent.se innan de kompletta
handlingarna skickas ut, dvs 2018-09-14.

Mötet inleds med en FUM-skola som kommer vara till stor hjälp för ert
framtida arbete som fullmäktigedelegater. Som en liten del av FUM-skolan
kommer jag be samtliga delegater komma upp i talarstolen för att säga:
-Ert namn
-Vilket program ni studerar,
-Vilka andra uppdrag ni har i studentkåren samt
-Vilket eller vilka pronomen ni föredrar.

Förbered er mentalt för detta, och var i ert bästa skick under mötet, så
blir det en bra upplevelse för alla. Det kan vara nervöst att ställa sig
i talarstolen första gången, vilket just är anledningen till att jag ser
det som en viktig grej att ni alla gör detta en första gång. När det
sedan är “på riktigt” känns det inte lika nervöst.

Jag rekommenderar samtliga deltagare att ta med en laptop till mötet.
Laptop är inget krav, men bidrar till en enklare upplevelse då det är
via datorn som ni skriver yrkande och enkelt kan få upp dokument framför
er. Anteckningsblock kommer att delas ut under mötet – anteckningsblock
är bra att ha för att skriva ner stödord när ni ska upp i talarstolen
för att debattera.

Samtliga medlemmar i Blekinge studentkår har rätt att närvara, yttra sig
under mötet, lägga yrkanden under torg, samt lägga motioner på
existerande propositioner eller andra ärenden inför mötet. För den som
vill skriva en motion men behöver hjälp eller stöd går det bra att
kontakta Kårstyrelsen. Färdiga motioner skickas sedan till Kårstyrelsen.
Kårstyrelsen nås på styrelsen@bthstudent.se. Motionsstopp är fredagen
den 7e september klockan 23:59.

Alla som avser att delta på mötet och/eller som vill åka tåg med
Kårstyrelsen (och därmed få sin biljett betald) kan anmäla sig i
följande formulär: form.bthstudent.se/karstyrelsen/

OBS! Fullmäktigedelegater MÅSTE anmäla sig i ovan formulär.
Fullmäktigedelegater som inte kan medverka på mötet MÅSTE anmäla detta
till talman@bthstudent.se senast innan 12:00 dagen före mötet.

Preliminär dagordning samt inkomna dokument, inklusive propositioner,
finns på molnet på följande länk:
molnet.bthstudent.se/data/public/1a164e.php?lang=en

Önskar er alla en fortsatt fantastisk fredag och helg.
Vänligen,
Albin Nilsson,
Herr Talman.

===============================

Good day!

The Blekinge Student Union first ordinary council is hereby summoned.
The meeting will take place on the 22nd of September in Atéljen on
Campus Karlshamn. The meeting starts at 10:15.

The meeting will discuss economic reports, operational reports, election
to the election committee, the ratification of the operational plan, as
well as discussing some updated documents. Two nominations for honorary
members have also been submitted to the meeting.

All members of the student union have the right to attend, speak during,
and submit motions to the student union council. If you need assistance
in writing a motion or you want to submit a motion, you can contact the
student union board on styrelsen@bthstudent.se. The last day to submit a
motion is on the 7th of September at 23:59.

If you wish to attend the meeting, receive free lunch and get a paid
train ticket to and from Karlshamn, you can sign up on the following link:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/

Preliminary agenda for the meeting, as well as all the documents, can be
found on our cloud service, Molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/1a164e.php?lang=en

I wish you all a pleasant day and weekend,
Kind regards,
Albin Nilsson,
Mr. Speaker.


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.se
+46734412901

ugglan