Category: FUM

Fullmäktige

Kompletta handlingar, tredje ordinarie fullmäktige 1920 / Supplementary papers, third ordinary council 1920

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Blekinge studentkårs medlemmar

Blekinge studentkårs förtroendevalda och personal

 

SAMMANFATTNING / SUMMARY

Sammanfattning, information om FUM3 (Summary, information regarding FUM3)

Datum (Date)

Tid (time)

Plats (Place)

Handlingar (papers)

Anmälningsformulär (Attendance form)

2020-02-22

09:30

C216, Karlskrona

Link

Link

 

 

INNEHÅLL / CONTENTS

 1. Information regarding the supplementary papers
 2. Information tillhörande de kompletta handlingarna
 3. Länkar / Links

 

 1. Information regarding the supplementary papers

 

Dear members of the student union!

 

As announced on 2020-01-31, the third ordinary council meeting of the operational year 19/20 will take place on next Saturday, 2020-02-22 in C216, Campus Gräsvik, Karlskrona, and will commence at 09:30, with breakfast from 09:15.

 

The papers for the meeting have been supplemented with operational reports, documents from the social sections, as well as with motions and the motions responses from the board of the student union. Lastly, we’ve added a point from the MSLS students who’ve done a sustainability report on the student union.

 

As always, all members are welcome to join the meeting. Should you wish to attend this council, you can sign up to receive lunch and/or fika via the provided form[1], no later than 2020-02-15T23:59.

 

The papers for the meeting can be found on SharePoint. [2]

 

If you have any questions regarding the council, you can email me or the board for the student union. [3][4]

 

Best regards,

Albin Nilsson

Speaker

 

 1. Information tillhörande de kompletta handlingarna

 

Kära medlemmar! Nu är det bara en vecka kvar till detta verksamhetsårets tredje ordinarie fullmäktige. Mötet kommer som tidigare utlyst äga rum 2020-02-22 kl 09:30 i sal C216 på Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Handlingarna har nu kompletterats med handlingar från sektionerna inför deras val och överlämning, samt bokslut och ekonomisk revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. Vi har också kompletterat handlingarna med en punkt gällande redovisningen av MSLS-studenternas rapport om studentkårens hållbarhetsarbete. Handlingarna finns som vanligt på SharePoint. [2]

 

Om ni avser delta på mötet, kan ni anmäla er för transport och mat via vårt formulär för detta. [1] Deadline för detta är 2020-02-15 kl 23:59. Observera att fullmäktiges ledamöter måste fylla i detta formulär. Om du är fullmäktigeledamot och av någon anledning inte kan delta på mötet måste du anmäla laga förfall enligt §§ 11-12, 4e kap, Blekinge studentkårs stadga. [5]

 

Observera att på grund av det höga antalet deltagare som inte pratar svenska, kommer detta mötet hållas på engelska!

 

Om ni har några frågor gällande mötet, kan ni kontakta mig eller Kårstyrelsen. [3][4]

 

Allt gott,

Albin Nilsson

Talman

 

 1. Länkar

 

#

What

Link

[1]

Närvaroformulär (Attendance form)

Link

[2]

Handlingar (papers)

Link

[3]

Albin Nilsson, talman (Speaker)

talman@bthstudent.se

[4]

Kårstyrelsen (Board of the student union)

styrelsen@bthstudent.se

[5]

Stadgan, kap 4 (Statutes, Chapter 4)

Link

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

——————————————————

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————————————

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

——————————————————

+46734412901

 

 


Kallelse, Blekinge studentkårs tredje ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, Blekinge student union third ordinary council 1920

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Blekinge studentkårs medlemmar

Blekinge studentkårs förtroendevalda och personal

 

SAMMANFATTNING / SUMMARY

Sammanfattning, information om FUM3 (Summary, information regarding FUM3)

Datum (Date)

Tid (time)

Plats (Place)

Handlingar (papers)

Anmälningsformulär (Attendance form)

2020-02-22

09:30

C216, Karlskrona

Link

Link

 

 

INNEHÅLL / CONTENTS

 1. The Summon
 2. Kallelsen
 3. Länkar / Links
 4. Kalender / Calendar

 

 1. The summon for the student union third ordinary council 1920

 

Dear members of the Student union!

 

You are hereby summoned to the third ordinary council for the Student Union. The council will take place on Saturday, 2020-02-22 at 09:30 in C216, Building C, Campus Gräsvik, Karlskrona. Breakfast will be served from ca 09:15.

 

Due to certain circumstances during the previous ordinary council, we will during this council again have to address last years accounting, economic audit and discharge of last years elected representatives.

 

On the ordinary agenda for the council, we are going to decide on the membership fee for the next fiscal year, and elect new boards for our social societies as well as decide on their turn-over documents etc.

 

All members of the student union are allowed to submit motions for the council. If you wish to submit a motion, you must do so no later than 23:59 next Friday, 2020-02-07. All motions are submitted to the board of the student union. [1] If you need help in writing your motion, you can ask the board for help, preferably at one of their Motionsstugor (Motion-a-thon) which are arranged during next week. [2][3]

 

Should you wish to attend this council, you can sign up to receive lunch, fika, and transport (to/from Karlshamn to/from the meeting) via the provided form[4], no later than 2020-02-15T23:59.

 

The papers for the meeting can be found on Molnet. [5]

 

If you have any questions regarding the council, you can email me or the board for the student union. [1][6]

 

Best regards,

Albin Nilsson

Speaker of the Council

 

 1. Kallelsen till studentkårens tredje ordinarie fullmäktige 1920

 

Kära medlemmar!

 

Lördag, 2020-02-22, har studentkåren sitt tredje ordinarie fullmäktigesammanträde. Mötet kommer äga rum i sal C216, Byggnad C, Campus Gräsvik, Karlskrona och börjar klockan 09:30. Frukost serveras från ca 09:15.

 

Detta möte syftar till att behandla val till studentkårens sektioner och deras styrdokument. Här ska även medlemsavgiften bestämmas för att kunna ligga till grund för den budget som ska sättas för nästkommande verksamhetsår under fjärde ordinarie fullmäktige.

 

På grund av lite strul inför och under föregående ordinarie fullmäktige så kommer vi under detta möte också behandla studentkårens ekonomiska resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår, ekonomisk revisionsberättelse för föregående verksamhetsår och fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs förtroendevalda. Alla dessa är frågor som egentligen skulle hanterats och avklarats under föregående fullmäktige.

 

Om du som läser detta är ansvarig för din styrelses verksamhetsrapport ber jag dig ödmjukast att skicka denna till mig [6] innan de kompletta handlingarna skickas ut, 2020-02-14 kl 12:00. Om du är glömsk, finns det under rubrik 4 en kalender som enkelt gör det möjligt för dig att lägga till påminnelsen om detta i din egna digitala kalender. Jag vill även be dig skicka den till specifikt den angivna mejladressen.

 

Fram till och med nästa fredag,2020-02-07 kl 23:59 kan samtliga medlemmar i studentkåren skicka in motioner till mötet. Motioner skickas till Kårstyrelsen. [2] Om du vill skriva en motion men är osäker på hur du ska gå tillväga, kan du fråga Kårstyrelsen om hjälp, antingen genom att mejla dem eller genom att prata med dem på någon av motionsstugorna som anordnas under nästkommande vecka. [2][3]

 

Om ni avser delta på mötet, kan ni anmäla er för transport och mat via vårt formulär för detta. [4] Deadline för detta är 2020-02-15 kl 23:59. Observera att fullmäktiges ledamöter måste fylla i detta formulär. Om du är fullmäktigeledamot och av någon anledning inte kan delta på mötet måste du anmäla laga förfall enligt §§ 11-12, 4e kap, Blekinge studentkårs stadga. [7]

 

Handlingarna till mötet finner ni på studentkårens molntjänst, Molnet. [5]

 

Kårstyrelsen har bifogat mig följande praktiska information gällande mötet:

 

Platser som är bra för deltagare att känna till:

C-216 C-huset markplan, Plenisal. Det är den salen där själva mötet kommer hållas I.

C-236 C-huset markplan mitt emot plenisalen, Torg. Här inne kommer torgen att sättas upp samt även yrkande att skrivas ut och tillsättas under torgandet.

 

Länken D huset, aka matsal:

Då vi med högst sannolikhet kommer vara väldigt många personer så har Kårstyrelsen beslutat att beställa catering. I dagsläget är det inte bestämt vad det blir för mat.

 

Reseinformation:

Om man önskar att åka tåg från Karlshamn till mötet så föreslås tåget vid 08.19 från Karlshamn resecentrum, tåget är beräknat att vara framme 9.07 i Karlskrona. Kom ihåg att spara kvitton som sedan ska lämnas till Ekonomichefen så ni kan få era pengar tillbaka.

För de som åker bil rekommenderas det att ni samåker, resersättning går att ordna. Ta kontakt med Ekonomichefen.

 

Övrig information:

Då det kommer serveras varm dryck under mötets gång I form av kaffe och te så är detta ett jättebra tillfälle att ta med egen termos. Då har ni er varma (eller kalla) dryck i perfekt temperatur längre och gör en insats för miljön.

 

Notera att vi troligen kommer vara väldigt många närvarande under sammanträdet och då en hel del som deltar på sitt allra första FUM. Kårstyrelsen vill trycka extra på att alla ska känna sig välkomna och inbjudna till mötet.

Varmt välkomna

 

Glöm inte att kolla länkarna i nästa avsnitt, direkt här nedan.

 

Allt gott och trevlig helg!

Albin Nilsson

Talman

 

 1. Länkar / Links

 

#

What

Link

[1]

Kårstyrelsen (Board of the student union)

styrelsen@bthstudent.se

[2]

Motionsstuga (Motion-a-thon) KARLSHAMN 2020-02-05

KARLSHAMN

[3]

Motionsstuga (Motion-a-thon) KARLSKRONA 2020-02-05

KARLSKRONA

[4]

Närvaroformulär (Attendance form)

Link

[5]

Handlingar (papers)

Link

[6]

Albin Nilsson, talman (Speaker)

talman@bthstudent.se

[7]

Stadgan, kap 4 (Statutes, Chapter 4)

Link

 

 1. Kalender / Calendar

 

  

Talman Calendar
talman@bthstudent.se
Friday, 31 January 2020 – Saturday, 22 February 2020
Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
(Adjusted for Daylight Saving Time)

January 2020

 

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

13

14

15

16

17

18

19

 

 

20

21

22

23

24

25

26

 

 

27

28

29

30

31

 

 

 

 

February 2020

 

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

9

 

 

10

11

12

13

14

15

16

 

 

17

18

19

20

21

22

23

 

 

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

Kallelse FUM3 / Summon FUM3

Fri, 31 Jan

12:00 – 13:00

 

Motionsstuga Karlskrona
Studentpuben Villan

Wed, 5 Feb

17:00 – 20:00

 

Motionsstuga Karlshamn
Studentpuben .kauren

19:00 – 21:00

 

Sista dag att skicka in motioner / Last day to submit motions

Fri, 7 Feb

 

Skicka rapporter till Talmannen / Send reports to the Speaker

Wed, 12 Feb

 

Kompletta handlingar skickas ut / Supplementary papers are sent out

Fri, 14 Feb

12:00 – 13:00

 

Tredje ordinarie fullmäktige / Third ordinary council
C216, Karlskrona, Campus Gräsvik

Sat, 22 Feb

09:30 – 15:00

 

 

  Details

Friday, 31 January 2020

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kallelse FUM3 / Summon FUM3

 

Reminder

 

15 minutes

Wednesday, 5 February 2020

 

Time

 

17:00 – 20:00

 

Subject

 

Motionsstuga Karlskrona

 

Location

 

Studentpuben Villan

 

Reminder

 

15 minutes

Time

 

19:00 – 21:00

 

Subject

 

Motionsstuga Karlshamn

 

Location

 

Studentpuben .kauren

 

Reminder

 

15 minutes

Friday, 7 February 2020

 

Time

 

All Day

 

Subject

 

Sista dag att skicka in motioner / Last day to submit motions

 

Reminder

 

18 hours

Wednesday, 12 February 2020

 

Time

 

All Day

 

Subject

 

Skicka rapporter till Talmannen / Send reports to the Speaker

 

Reminder

 

18 hours

Friday, 14 February 2020

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kompletta handlingar skickas ut / Supplementary papers are sent out

 

Reminder

 

15 minutes

Saturday, 22 February 2020

 

Time

 

09:30 – 15:00

 

Subject

 

Tredje ordinarie fullmäktige / Third ordinary council

 

Location

 

C216, Karlskrona, Campus Gräsvik

 

Reminder

 

15 minutes

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

——————————————————

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————————————

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

——————————————————

+46734412901

 


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs andra ordinarie fullmäktige 1920 / Supplementary papers, Blekinge student union second ordinary council 1920

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Blekinge studentkårs medlemmar (Members of the student union)

 

SAMMANFATTNING

Datum (Date)

Tid (Time)

Plats (Place)

Handlingar (papers)

Anmälan (registration)

2019-11-23

09:30

C216, Campus Gräsvik, Karlskrona

http://t.ly/W2vw9

http://t.ly/8ZGXz

 

 

INNEHÅLL / CONTENTS

 1. Information regarding the supplementary papers (English)
 2. Information tillhörande de kompletta handlingarna (Svenska)
 3. Länkar / Links (OBS!!)

 

 1. Information regarding the supplementary papers

 

Dear members of the student union!

 

As previously announced, the second ordinary student union council will take place on next Saturday, 2019-11-23. The meeting will commence at 09:30. The location for the meeting is C216, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

The papers for the meeting have been supplemented with presentations of last years’ accounting, economic audit, operational audit and proposition of discharge of last year’s elected representatives. We’ve also been blessed with a multitude of motions submitted to the meeting by a couple of members.

 

All members are eligible to participate in the meeting and partake in the discussions. If you wish to attend and have lunch and fika, you can sign up using the provided form. [1] The last day to do so is this Sunday, 2019-11-17 at 23:59.

 

The papers can be found on the student union’s cloud service, SharePoint. [2]

 

I wish you a wonderful weekend, and hope I’ll see you next week!

Best regards,

Albin Nilsson,

Speaker

 

 1. Information tillhörande de kompletta handlingarna

 

Kära medlemmar!

 

Om en vecka är det dags för verksamhetsårets andra ordinarie fullmäktige. Woho! Mötet kommer som tidigare utlyst äga rum 2019-11-23 kl 09:30 i sal C216 på Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

Handlingarna har nu kompletterats med bokslut, revisionsberättelse (verksamheten), verksamhetsrapporter från olika organ. Vi har även till detta mötet blivit välsignade med ett flertal goda motioner från engagerade medlemmar. Mycket kul! 

 

Tyvärr är det en del handlingar som saknas. Kårstyrelsen har följande att säga i frågan (2019-11-14):

”Som ni ser så finns inte Kårstyrelsens underskrift gällande bokslutet. Detta är för att allas underskrifter inte kommit in i tid då dels en av de tidigare styrelseledamöterna inte bor i Karlskrona och en som inte varit kontaktbar.

 

Den ekonomiska revisionsberättelsen med underskrifter har inte heller inkommit då de ekonomiska revisorerna inte har varit kontaktbara. Ekonomichefen arbetar med att få kontakt med revisorerna och vi hoppas att de försenade handlingarna inkommer så snart som möjligt!

 

Vi ber om ursäkt för detta.”

 

Ekonomichefen skrev följande mejl idag (2019-11-15) gällande de ej kontaktbara ekonomiska revisorerna:

”Jag lyckades få Rikards nummer och ringde han nyss.

Han har i 2,5 veckor inte meddelat mig att han inte kan öppna zip-filen jag skickade dom (internal screaming). Men jag har skickat nu alla filer utan zip, och ska boka in ett möte nästa vecka medans dom läser den under helgen.”

 

Eftersom Fullmäktige redan har tagit del av samma underlag som de ekonomiska revisorerna ska ta del av, och vi därmed bara väntar på deras ”OK”, anser jag följande: Om den ekonomiska revisionsberättelsen inkommer senast fredag (2019-11-22) eftermiddag kan mötet fortskrida som tänkt – annars rekommenderar jag starkt att vi skjuter upp frågan om bokslut och ansvarsfrihet till FUM3 eller till ett extrainsatt fullmäktige.

 

GLÖM INTE att anmäla er till mötet via formuläret[1], som du kan hitta bland länkarna om du skrollar en liten bit till. Sista anmälan för att få mat är nu på söndag 2019-11-17 kl 23:59. Fullmäktigeledamöter måste anmäla sig i formuläret, eller anmäla laga förfall senast kl 12:00 dagen innan mötet, 2019-11-22.

 

Handlingarna hittar du på vårt nya Molnet, SharePoint. [2]

 

Trevlig helg och så hoppas jag vi ses nästa vecka!

Vänliga hälsningar,

Albin Nilsson

Talman

 

 1. Länkar / Links

 

#

Referens?

Länk / Link

[1]

Formulär för mat/transport till FUM (Form for food and transport):

http://t.ly/8ZGXz

[2]

Kompletta handlingar (papers):

http://t.ly/W2vw9

 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

——————————————————

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————————————

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

——————————————————

+46734412901

 

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 


Kallelse, Blekinge studentkårs andra ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, second ordinary Blekinge student union council 1920

English below,

Hej!

I all hast råkade Talmannen bara skicka möteskallelsen till alla förtroendevalda, (som det står i mejlet!) och inte till kallelselistan, kallelse@bthstudent.se. Det går att argumentera för att mötet i och med detta inte är behörigt utlyst. Blekinge studentkårs stadga, revision 190427, 4e kapitel, 7e §:

§7 Kallelse och propositioner till ordinarie sammanträde ska ske senast tjugoen (21) dagar före sammanträdet. Kallelsen ska skickas ut till samtliga medlemmar och innehålla tid för mötet samt information om medlems rätt att närvara, yttra sig och lägga motioner.

Den de facto praktiska tolkningen av ”till samtliga medlemmar” är sedan länge att kallelsen skickas till kallelse@bthstudent.se och därmed automagiskt postas publikt på studentkårens hemsida, kallelse.bthstudent.se, som är öppen för alla.

Den som vill argumentera för att mötet inte är behörigt utlyst eftersom kallelsen inte gått ut till alla medlemmar ombedjes ta det i skrivelse till mig, Kårstyrelsen, och/eller verksamhetsrevisorerna, helst så fort som möjligt. Det är mycket enklare att koordinera ett nyutlyst fullmäktige nu snarare än den 23e november.

Om inga klagomål inkommer hoppas jag och Kårstyrelsen att missen kan accepteras och att mötet kan anses behörigt utlyst. Det formella beslutet kommer tas på punkt §20 Fråga om mötets behöriga utlysande.

Kårstyrelsen: styrelsen@bthstudent.se
Verksamhetsrevisorer: revisor@bthstudent.se
Blekinge studentkårs stadga, kapitel 4: blekingestudentkar.sharepoint.se/stadga/4

Jag ber ödmjukast om ursäkt för denna miss.

Nedan följer kallelsen till mötet.

Allt gott,
Albin Nilsson
Talman

=======

Hello!

Due to human error, the summon for the student unions second ordinary council was only sent to all elected representatives of the student union and not publicly posted to kallelse.bthstudent.se. One could, because of the Blekinge student union statues, argue that the meeting has not been due announced. Chapter 4, §7, Blekinge student union:

§7 The summon, along with propositions, for the council must be sent out no later than 21 days prior to the meeting. The summon must be sent out to all members and contain date and time for the meeting as well as the members’ rights to attend, speak, and submit motions.

(Note that the above translation is just a translation of the Blekinge student unions’ statutes, and that the current Swedish version is the that only version can be used for actual legal interpretation.)

If anyone wishes to argue that the meeting is not due announced, please forward your opinions to me, the board for the student union, or the operational auditors of the student union as soon as possible. The logistics of announcing a new meeting date is significantly easier if it can be done now, rather than on the 23rd of November. The formal decision on the query of due announcement will be made on point §20

Question regarding the meetings due announcement and quorate, during the meeting on the 23rd of November.

Board for the student union: styrelsen@bthstudent.se
Operational auditors: revisor@bthstudent.se
Blekinge studentkårs stadga, kapitel 4: blekingestudentkar.sharepoint.se/stadga/4

As speaker, I apologize for this mistake.

Below, you can find the actual summon attached.

Kind regards,
Albin Nilsson,
Speaker

THE SUMMON 

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Blekinge studentkårs förtroendevalda (Elected representatives of the Blekinge student union)

INNEHÅLL / CONTENT

 1. Kallelse (Svenska)
 2. Summon (English)
 3. Länkar / Links
 4. Kalender / Calendar

 

Sammanfattning (Summary)

Datum (date)

Tid (time)

Plats (place)

Handlingar (papers)

2019-11-23

09:30

C216, Campus Gräsvik, Karlskrona

http://t.ly/W2vw9

 

 1. KALLELSE

Kamrater!

Lördagen den 23e november har studentkåren sitt nästa ordinarie fullmäktigesammanträde. Mötet kommer att äga rum i sal C216 och börjar 09:30. Frukost serveras från ca 09:15.

Detta är det möte där kårens viktiga lagliga ansvar hanteras, nämligen årsredovisning, bokslut, revisionsberättelser och ansvarsfrihet. Utöver detta kommer vi som vanligt gå genom verksamhetsrapporter samt redovisning av studentkårens ekonomi och förvaltning av egendom.

Om du som läser detta är ansvarig för din styrelses verksamhetsrapport ber jag dig ödmjukast att skicka denna till mig [1] innan de kompletta handlingarna skickas ut, 2019-11-16 kl 12:00. Om du är glömsk, finns under rubrik 4 en kalender som enkelt gör det möjligt för dig att lägga till påminnelsen om detta i din egna digitala kalender. Jag vill även be dig att skicka den till specifikt den angivna mejladressen.

Fram till och med nästa fredag, 2019-11-08 kl 23:59 kan samtliga medlemmar i studentkåren skicka in motioner till mötet. Motioner skickas till Kårstyrelsen. [2] Om du vill skriva en motion men är osäker på hur du ska gå tillväga, rekommenderar jag inte dig att inte försöka få kontakt med Kårstyrelsen under Förfiat eller fredagens Fiaslagskårkväll inför ditt frenetiska fyllemotionerande (motionering under påverkanav alkohol är inte något som uppmuntras av studentkåren, motionera ansvarsfullt). Istället har du möjlighet att be Kårstyrelsen om hjälp på någon av motionsstugorna som anordnas under nästa vecka, så att nästa helgs batalj kan utkämpas med gott samvete. [3][4]

Om ni avser delta på mötet, kan ni anmäla er för transport och mat via vårt formulär för detta. [5] Deadline för detta är 2019-11-17 kl 23:59. Observera att fullmäktiges ledamöter måste fylla i detta formulär. Om du är fullmäktigeledamot och av någon anledning inte kan delta på mötet måste du anmäla laga förfall (om du inte redan har gjort det) till mig [1] senast klockan 12:00 arbetsdagen före sammanträdet, dvs 2019-11-22.

Handlingarna till mötet finner ni på studentkårens galet moderna och fräscha molntjänst, Inte-Molnet. [6]

Den allsmäktige Kårstyrelsen hälsar följande om logistik inför/under mötet:

 ”Platser som är bra för deltagare att känna till:

C-216 C-huset markplan, Plenumssal. Det är den salen där själva mötet kommer hållas I.

C-236 C-huset markplan mitt emot plenumsal, Torg. Här inne kommer torgen att sättas upp samt även yrkande att skrivas ut och tillsättas under torgandet.

Länken D huset.

Det kommer serveras Vegoköttbullar med glutenfria mackaroner med sallad och gräddsås.

Reseinformation:

Om man önskar att åka tåg till mötet så föreslås tåget vid 08.19 från Karlshamn resecentrum, tåget är beräknat att vara framme 9.07 i Karlskrona. Kom ihåg att spara kvitton som sedan ska lämnas till Ekonomichefen så ni kan få era pengar tillbaka.

För de som åker bil rekommenderas det att ni samåker, resersättning går att ordna. Ta kontakt med Ekonomichefen.

Övrig information:

Då det kommer serveras varm dryck under mötets gång I form av kaffe och te så är detta ett jättebra tillfälle att ta med egen termos. Då har ni er varma (eller kalla) dryck i perfekt temperatur längre och gör en insats för miljön.”

Allt gott och trevlig helg,
Albin Nilsson
Talman 

 1. SUMMON

Fellow members of the Student union!

I hereby summon this years second ordinary student union council. The council will take place on Saturday, 2019-11-23 in C216, Building C, Campus Gräsvik, Karlskrona and will commence at 09:30.

This meeting will address last years’ accounting and annual report as well as the last years audit and discharge of last years elected representatives.

If you wish to submit a motion to the council, you can do so up until 23:59 next Friday, 2019-11-08. The motion is submitted to the board of the student union. [2] If you need help in writing a motion, you can ask the board for help, preferably at one of their Motionsstugor (Motion-a-thon) which are arranged during next week. [3][4]

Should you want to attend this council, you can sign up to receive lunch, the omni-important fika, and transport (from/to Karlshamn to/from the meeting) via the provided form, no later than 2019-11-17 kl 23:59.[5]

If you have any other questions regarding the council, you can email me or the board for the student union. [1][2]

Best regards,
Albin Nilsson
Speaker 

 1. LÄNKAR / LINKS

 

[1]

Albin Nilsson, talman (Speaker):

talman@bthstudent.se

[2]

Kårstyrelsen (Board of the Student Union)

styrelsen@bthstudent.se

[3]

Facebookevent, motionsstuga, KARLSHAMN 6/11 1200:

www.facebook.com/events/491900884872425/

[4]

Facebookevent, motionsstuga, KARLSKRONA 7/11 1200:

www.facebook.com/events/521951175308727/

[5]

Formulär för mat/transport till FUM (Form for food and transport):

http://t.ly/8ZGXz

[6]

Handlingar (papers):

http://t.ly/W2vw9

 

 1. KALENDER / CALENDAR

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image002.gif

  

Talman Calendar
talman@bthstudent.se
Friday, 1 November 2019 – Saturday, 30 November 2019
Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
(Adjusted for Daylight Saving Time)

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

November 2019

 

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image005.gif

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

20

21

22

23

24

 

 

25

26

27

28

29

30

 

 

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Kallese, FUM2

Fri, 1 Nov

12:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Motionsstuga inför FUM2, Karlshamn
Oasen, Hus B, Karlshamn

Wed, 6 Nov

12:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Motionsstuga inför FUM2, Karlskrona
Länken, Hus D, Karlskrona

Thu, 7 Nov

12:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Förbered och skicka verksamhetsrapport till Talmannen

Wed, 13 Nov

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Kompletta handlingar, FUM2

Fri, 15 Nov

12:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image007.gif

 https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

FUM2
C216, Hus C, Karlskrona

Sat, 23 Nov

09:00 – 13:00

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

 

 

  Details

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Friday, 1 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kallese, FUM2

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Wednesday, 6 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Motionsstuga inför FUM2, Karlshamn

 

Location

 

Oasen, Hus B, Karlshamn

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Thursday, 7 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Motionsstuga inför FUM2, Karlskrona

 

Location

 

Länken, Hus D, Karlskrona

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Wednesday, 13 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

All Day

 

Subject

 

Förbered och skicka verksamhetsrapport till Talmannen

 

Reminder

 

18 hours

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Friday, 15 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kompletta handlingar, FUM2

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

Saturday, 23 November 2019

 

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image006.gif

Time

 

09:00 – 13:00

 

Subject

 

FUM2

 

Location

 

C216, Hus C, Karlskrona

 

Reminder

 

15 minutes

https://kallelse.bthstudent.se/files/2019/11/image004.gif

 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson
Student, M.Sc. Mechanical Engineering
Blekinge Institute of Technology, Karlskrona
——————————————————
Talman / Speaker of the Council
talman@bthstudent.se
——————————————————
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
——————————————————
+46734412901

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige / Supplementary papers, Blekinge student union first ordinary council meeting of 1920

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Studentkårens förtroendevalda (Elected representatives of the Student Union)

 

INNEHÅLL / CONTENT

 1. Information tillhörande de kompletta handlingarna (svenska)
 2. Information regarding the supplementary papers (English)
 3. Länkar / Links

 

=====

1. Information (Svenska)

 

Kamrater!

 

Om en vecka är det dags för fullmäktige, som vi har längtat!

 

Min förhoppning var att kunna lägga upp FUM-skolans powerpoint till de kompletta handlingarna idag, men tyvärr har jag inte haft möjlighet att färdigställa den. Detta bland annat för att alla ledamöter inte har skickat in informationen jag bad om.

 

De kompletta handlingarna har kompletterats med ett propositionssvar från Kårstyrelsen, samt ett par verksamhetsrapporter och den ekonomiska rapporten. Det är sorgligt att det fortfarande saknas många skriftliga verksamhetsrapporter. Ni som har missat att skicka in i tid, ber jag er skriva ett förslag när ni väl skickar in den för vad jag kan göra för att hjälpa er få in den i tid.

 

Mötet kommer fortfarande äga rum på samma tid och plats som tidigare – alltså 2019-09-21 kl 10:15 i Ateljén i Karlshamn. Frukost från 10:00.

 

Dagordningen är den samma som tidigare skickats ut.

 

Tåget från Karlskrona kommer gå från Bergåsa station klockan 08:50. Sista anmälan för frukost/mat/transport är på söndag 2019-09-15 kl 23:59. [1]

 

Att ha med till FUM:

 • Egen dator,
 • Penna,
 • Termosmugg.

 

Se till att vara påläst handlingarna och var utvilad på fullmäktige, så blir det en bättre upplevelse för alla. 😊

 

Möteshandlingarna hittar ni på vår molntjänst, Molnet.[2]

 

Ha en trevlig helg!

 

=======

2. Information (English)

 

Hello friends!

 

As per previously announced, the council meeting will take place on 2019-09-21 kl 10:15 in Karlshamn. Breakfast from 10:00.

 

If you want food/transport, the last time to register will be on Sunday 2019-09-15 kl 23:59. [1]

 

The documents have been supplemented with operational reports and an answer from the board to the election committees proposition.

 

Have a nice weekend!

 

====

 

3. Länkar / Links

 

[1]: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_0mHJq6kgkS5Hw_NoWAR5P2q6g5DdRpMmPJ-eNsem9ZUQlVTOEhXWUdIN0s0NVoyQVVDTFRUSVdCQSQlQCN0PWcu

[2]: https://molnet.bthstudent.se/data/public/af04a9.php

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

———————————————–

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————–

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

———————————————–

+46734412901

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 


Kallelse, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, Blekinge student union first ordinary council meeting of 1920

SÄNDELISTA / DISTRIBUTION LIST

Studentkårens förtroendevalda (Elected representatives of the Student Union)

 

INNEHÅLL / CONTENT

 1. Kallelse (Svenska)
 2. Summon (in English)
 3. Länkar / Links
 4. Kalender / Calendar

 

======================

 

1. Kallelse

 

Landsmän!

 

Den oändliga cykeln™ har börjat på nytt, och det första ordinarie fullmäktigesammanträdet vankas runt hörnet. Lördag, 2019-09-21 i Ateljén på Campus Östra Piren i Karlshamn kommer mötet äga rum. Mötet inleds klockan 10:15. Frukost från ca 10:00.

 

Vi kommer förutom ekonomisk rapport och verksamhetsrapporter behandla kårstyrelsens förslag till konkretiserad verksamhetsplan och valberedningens förslag till ny valberedning.

 

Om du som läser detta är ansvarig för din styrelses verksamhetsrapport ber jag dig ödmjukast att skicka denna till mig [1] innan de kompletta handlingarna skickas ut, 2019-09-13 kl 12:00.

 

Fram till och med nästa fredag, 2019-09-06 kl 23:59 kan samtliga medlemmar i studentkåren skicka in motioner till mötet. Motioner skickas till Kårstyrelsen.[2] Om du vill skriva en motion men är osäker på hur, finns det hjälp för detta på Molnet [3], eller så kan ni dyka upp på någon av Kårstyrelsens motionsstugor som anordnas under vecka 36. [4][5]

 

Om ni avser delta på mötet, kan ni anmäla er för transport och mat via vårt formulär för detta. [6] Observera att fullmäktigeledamöter måste fylla i detta formulär. Om du är fullmäktigeledamot och av någon anledning inte kan delta måste du anmäla laga förfall till mig [1] senast klockan 12:00 arbetsdagen före sammanträdet.

 

Handlingar till mötet finner ni på studentkårens molntjänst, Molnet. [7]

 

Till mötet finns även bifogat en glosbok på en hel del ord som används under Fullmäktige som kan vara bra att känna till. PLUGGA PÅ DESSA! Det gör livet enklare för oss alla. Jag kommer inleda mötet med en FUM-skola och där tänker jag inte gå in i alla dessa orden i detalj, eftersom det kommer bli en information overload. Så snälla läs igenom detta i god tid innan, det tar inte lång tid. Det gör så att själva mötena går fortare och smidigare, eftersom ni inte behöver hantera huvudvärken med att förstå alla knepiga ord.

 

Jag skulle vilja att alla fullmäktigeledamöter skickar följande information i ett mejl till mig[1] senast under nästa vecka:

 • Valfri bild på er själva,
 • Vilket program ni studerar,
 • Nuvarande och tidigare uppdrag i studentkåren,
 • Era föredragna pronomen.

 

Allt gott,

Albin Nilsson,

Talman, Blekinge studentkår

=====================

 

2. Summon

 

Hello, friends!

 

The first ordinary student union council will take place on 2019-09-21 in Ateljén on Campus Östra Piren in Karlshamn. The meeting will commence at 10:15.

 

During this meeting, the council will take action on the student unions’ detailed operational plan (konkretiserad verksamhetsplan) and it will elect a new Election Committee (Valberedning).

 

If you want to submit a motion to the student union council, please do so to the board of the student union. [2] If you need help in writing your motion, you can ask the board for help, or attend any of our two motion-writing events during week 36 where the board will be present and able to assist. [4][5] The final time to submit a motion is 2019-09-06T23:59

 

If you wish to attend and receive free transportation and food, please register in the forms provided.[6]

 

You can find the order of the meeting, propositions, a glossary and other documents related to the council meeting on the student unions’ cloud service, Molnet. [7]

 

Wish you all the best,

Albin Nilsson,

Speaker, Blekinge Student Union

======================

 

3. Länkar / Links

 

[1]: Albin Nilsson, talman (Speaker): talman@bthstudent.se

[2]: Kårstyrelsen (Board of the Student Union) styrelsen@bthstudent.se

[3]: Hjälp för att skriva motioner, på Molnet: https://molnet.bthstudent.se/data/public/b6ddef.php hämtad 2019-08-29

[4]: Facebookevent, motionsstuga, KARLSKRONA: https://www.facebook.com/events/773508506441793/ hämtad 2019-08-30

[5]: Facebookevent, motionsstuga, KARLSHAMN: https://www.facebook.com/events/556563775200412/ hämtad 2019-08-30

[6]: Formulär för mat/transport till FUM: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_0mHJq6kgkS5Hw_NoWAR5P2q6g5DdRpMmPJ-eNsem9ZUQlVTOEhXWUdIN0s0NVoyQVVDTFRUSVdCQSQlQCN0PWcu hämtad 2019-08-29

[7]: Handlingarna på Molnet: https://molnet.bthstudent.se/data/public/af04a9.php hämtad 2019-08-29

 

======================

4. Kalender / Calendar

 

  

Talman Calendar
talman@bthstudent.se
Friday, 30 August 2019 – Sunday, 22 September 2019
Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
(Adjusted for Daylight Saving Time)

August 2019

 

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

11

 

 

12

13

14

15

16

17

18

 

 

19

20

21

22

23

24

25

 

 

26

27

28

29

30

31

 

 

 

September 2019

 

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, Blekinge student union first ordinary council of 1920

Fri, 30 Aug

12:00 – 13:00

 

Motionsstuga KARLSKRONA
Studentpuben Villan, Karlskrona

Wed, 4 Sep

17:00 – 18:00

 

Motionsstuga KARLSHAMN
Oasen, Hus B, Campus Östra Piren, Karlshamn

Thu, 5 Sep

12:00 – 13:00

 

Motionsstopp FUM1 / Stop of motions for FUM1

Fri, 6 Sep

to

Sat, 7 Sep

23:30 – 00:00

 

Skicka in dokument till kompletta handlingar / Submit documents to the supplementary papers

Thu, 12 Sep

12:00 – 13:00

 

Kompletta handlingar FUM1 / Supplementary papers FUM1

Fri, 13 Sep

12:00 – 13:00

 

Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Blekinge student union first ordinary council of 1920
Ateljén, Hus B, Campus Östra Piren, Karlshamn

Sat, 21 Sep

10:00 – 15:00

 

 

  Details

Friday, 30 August 2019

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kallelse, Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Summon, Blekinge student union first ordinary council of 1920

Wednesday, 4 September 2019

 

Time

 

17:00 – 18:00

 

Subject

 

Motionsstuga KARLSKRONA

 

Location

 

Studentpuben Villan, Karlskrona

 

Reminder

 

15 minutes

Thursday, 5 September 2019

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Motionsstuga KARLSHAMN

 

Location

 

Oasen, Hus B, Campus Östra Piren, Karlshamn

 

Reminder

 

15 minutes

Friday, 6 September 2019

 

Time

 

2019-09-06 23:30 – 2019-09-07 00:00

 

Subject

 

Motionsstopp FUM1 / Stop of motions for FUM1

 

Reminder

 

8 hours

 

 

 

Beyond 2019-09-06 23:59, no more motions are allowed to be sent in.

Motions are sent to Kårstyrelsen on styrelsen@bthstudent.se <mailto:styrelsen@bthstudent.se&gt;

Thursday, 12 September 2019

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Skicka in dokument till kompletta handlingar / Submit documents to the supplementary papers

 

Reminder

 

1 hour

 

 

 

Sent to talman@bthstudent.se <mailto:talman@bthstudent.se&gt;

Friday, 13 September 2019

 

Time

 

12:00 – 13:00

 

Subject

 

Kompletta handlingar FUM1 / Supplementary papers FUM1

 

Reminder

 

15 minutes

Saturday, 21 September 2019

 

Time

 

10:00 – 15:00

 

Subject

 

Blekinge studentkårs första ordinarie fullmäktige 1920 / Blekinge student union first ordinary council of 1920

 

Location

 

Ateljén, Hus B, Campus Östra Piren, Karlshamn

 

Reminder

 

2 days

 

Attendees

 

Name <E-mail>

Attendance

Albin Nilsson <albin.nilsson@bthstudent.se&gt;
 

Organizer
 

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards

Albin Nilsson

Student, M.Sc. Mechanical Engineering

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

———————————————–

Talman / Speaker of the Council

talman@bthstudent.se

——————————–

Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union

Operibus Anteire

———————————————–

+46734412901

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs fjärde ordinarie fullmäktige 1819 / Supplementary papers, Blekinge student union fourth ordinary council 1819

= English below =

”Då sade Talmannen till dem: ’I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren i hjorden ska skingras. Men när jag har uppstått, ska jag gå före er till fullmäktige.’

Vänner, hedningar. God dag till er alla.

Nio nätter står vakt mellan oss och vårt för verksamhetsårets sista ordinarie fullmäktige, och den skyldighetsemancipation som väntar i dess svall.

För att sammanfatta den skrivelse som härefter följer:

 • Mötet kommer fortfarande att ske vid samma tid och plats som tidigare angivits, dvs LÖRDAG 2019-04-27 kl 0930 i sal C216.
 • Sista anmälningsdag till mat- och tåganmälan är på SÖNDAG 2019-04-21 kl 2359, länk: form.bthstudent.se/karstyrelsen/
  • OBS! Förra gången var det flera som ”inte hann” anmäla sig på formuläret som hade varit uppe i flera veckor. Kom ihåg att ta ert ansvar att läsa och följa instruktioner. Söndag, 2019-04-21 kl 2359.
 • Handlingarna har omstrukturerats för enklare läsning. Länk till handlingarna är samma som tidigare: molnet.bthstudent.se/data/public/295142.php
  • Till följd av detta är även dagordningen uppdaterad.

Vi står nu alltså inför årets sista ordinarie fullmäktige, där fullmäktige ska överlämna verksamheten bättre än de fann den, till det kommande årets förtroendevalda. Vi ska välja en operativ styrelse med handlingskraftiga presidialer som tar ansvar för sitt arbete och organisationen de företräder. Vi ska välja noggranna revisorer, ambitiösa studentrepresentanter och fastställa det medlemsförankrade val som genomförts till fullmäktige. Detta möte blir fullmäktigeledamöterna för verksamhetsåret 18/19s arv. Var vakna och alerta, och ta den tid som krävs för att ta beslut som är bra för hela organisationen.

Från kallelsen för två veckor sedan, till dagens skrivelse, har handlingarna kompletterats med

 • Proposition- och motionssvar från Kårstyrelsen,
 • Valberedningens proposition om fastställande av val till fullmäktige,
 • En proposition från KAOS laddats upp, som hade en punkt i dagordningen och som var inskickad till mig i god tid, men som av mig glömdes laddas upp,
 • Kårstyrelsen laddade på tidigare utlyst datum upp de bilagorna som nämnts i propositionen gällande uppdateringen av stadgan och åsiktsprogrammet, se kallelse-mejlet från 2019-04-03,
 • Jag har även passat på att organisera om hela mappen. Jag testar ett nytt sätt denna gången. Ge gärna feedback om ni tyckte detta var ett bättre/enklare/mer intuitivt sätt att organisera handlingarna på.

Tyvärr har det åter igen varit dåligt med verksamhetsrapporter, då vi saknar rapporter från nästan halva organisationen. Jag vill se verksamhetsrapporter från alla organ som missat dagens deadline, innan mötet nästa vecka. Bra jobbat alla ni som tagit ert ansvar och skickat in i tid.

Gällande den ekonomiska rapporten, har jag lyckats vara fortsatt otydlig i min kommunikation till ekonomichefen och tyvärr har vi inte en helhetsbild över ekonomin det senaste året denna gången heller, utan en sammanställning över ekonomin sedan föregående fullmäktige, likt organens verksamhetsrapporter. Efter överläggning med ekonomichefen idag kommer de ekonomiska rapporterna under nästkommande år och framöver vara en helhetsbild istället.

Glöm inte anmäla er till maten senast söndag 2019-04-21 kl 2359. Om du är fullmäktigeledamot och har skäligt förhinder till mötet, måste detta anmälas senast fredag 2019-04-26 kl 1200.

Det är ganska mycket handlingar till detta möte. Planera in en timme eller två en kväll (kanske tillsammans med några vänner i fullmäktige, över en bit mat och ett glas vin?!) och gå genom alla handlingarna en efter en.

Frukost serveras från klockan 09. Dyk upp och ha trevligt. Se till att sova gott natten innan. Passa på att spralla loss denna långhelg istället.

Glad påsk!
Albin Nilsson,
Talman

”Medan de åt tog Talmannen ett bröd, tackade Kårordförande, bröt det och gav åt ledamöterna och sade: ’Tag och ät. Detta är min kropp.’ Och han tog en bägare, tackade Kårordförande och gav åt dem och sade: ’Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det på nytt med er på Villan.’

===================================================

Hello friends!

The fourth ordinary student union council will, as previously summoned, take place on 2019-04-27 at 0930hrs in C216 on Campus Gräsvik.

The updated papers can be found on molnet.bthstudent.se/data/public/295142.php?lang=en.

Last day for signing up to get free lunch or fika is on Sunday 2019-04-21 at 2359hrs. Link: form.bthstudent.se/karstyrelsen/

Happy holidays!
Albin Nilsson
Mr. Speaker.


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.se
+46734412901

ugglan


Kallelse, Blekinge studentkårs fjärde ordinarie fullmäktige 1819 / Summon, Blekinge student union fourth ordinary 1819

=English below=

Fränder, bröder. Fenrisulven har ylat och Ragnarök stundar – med andra
ord, nu är det dags för årets sista fullmäktige, innan världen
återskapas och den nya organisationen reser sig från askan.

*FUM4 *kommer äga rum den *27e-28e april *med *start klockan 09:30*, i
sal *C216 *på *Campus Gräsvik. *

Dagordningen är preliminär och kan komma att ändras till de kompletta
handlingarna.

Handlingarna till mötet finner ni på följande länk:
molnet.bthstudent.se/data/public/295142.php

Mötet kommer att behandla:

* Ekonomisk rapport
* Organens verksamhetsrapport
* Fastställande av datum för nästkommande verksamhetsårs ordinarie
sammanträden med fullmäktige
* Fastställande av val till fullmäktige
* Val till verksamhetsrevisorer
* Val till ekonomiska revisorer
* Val till kårstyrelsen
* Fastställande av storleken på presidiets arvode
* Fastställande av storlek på presidiets arvode
* Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
* Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
* Val till studentrepresentanter
* Punkt om styrdokument från kårstyrelsen*
* Eventuellt inkomna motioner från medlemmarna

*Kårstyrelsen har önskat att uppdatera ett par policys, och enligt
styrdokument måste FUM få se dem och ges chans att yttra sig innan de
börjar gälla.

Gällande budgeten för nästkommande verksamhetsår, kan ni notera att
kostnaden för presidiet är betydligt högre än det brukar. Detta är för
att Kårstyrelsen önskar ha tre presidialer som arbetar heltid nästa
verksamhetsår. Till detta kommer även att vår nya ekonomichef, som
anställd, enligt gällande regler har rätt till en minimilön som är högre
än vad han idag får.

Då kallelsen skickas lite tidigare än vanligt, på grund utav att jag ska
ut och härja med Hemvärnet i helgen med start ikväll, kan det vara så
att det tillkommer giltiga handlingar fram t.o.m fredag. Jag bifogar
följande skrivelse från fru Kårordförande, som komplement till
Kårstyrelsens handlingar.

”Kårstyrelsen har klurat på en hel drös med propositioner med
tillhörande underlag till fullmäktiges fjärde ordinarie sammanträde den
27-28 april.

Gällande underlaget till stadga och åsiktsprogrammet kommer det inkomma
dokument till på fredag som visar var det har skett ändringar, detta
gäller främst åsiktsprogrammet då det endast skett redaktionella
ändringar i stadgan såsom grammatik och stavfel, alltså inget som ändrar
någon betydelse i meningarna.”

Jag vill nu påminna samtliga organ att inkomma med en skriftlig
verksamhetsrapport innan de kompletta handlingarna skickas ut, dvs
torsdagen den 18e april (skärtorsdagen). Om du som läser detta är
ansvarig för att skriva verksamhetsrapporten för ditt organ, lider av
det vanliga studentfenomenet
jag-har-så-mycket-att-göra-just-nu-så-jag-glömde-bort-att-skriva-förlåt-albin
så kan ni trycka här så kommer ni få en notis i er kalender när det
närmar sig.

Samtliga medlemmar har rätt att närvara, yttra sig under mötet, lägga
yrkande under torg samt lägga motioner på existerande handlingar eller
andra ärenden inför mötet. För den som vill skriva en motion, anordnar
Kårstyrelsen motionsstugor i samband med att valberedningen håller
röstning till val av fullmäktige, under vecka 15.

* Motionsstuga + röstning i KARLSKRONA:
www.facebook.com/events/575981329574550/
* Motionsstuga + röstning i KARLSHAMN:
www.facebook.com/events/1272566852907806/

Mat och tåg-anmälan hittar ni genom att följa följande länk:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

OBS! Fullmäktigeledamöter måste anmäla sig i ovan formulär.
Fullmäktigeledamöter som inte kan medverka på mötet måste anmäla detta
till talman@bthstudent.se senast klockan 12:00 dagen före mötet, dvs den
26e april.

Jag önskar er en fantastisk fortsatt vecka.

Bästa hälsningar,
Albin Nilsson
Talman / Alda Bergr

===================================================================

Hello, friends!

The twillight of the gods are upon this world and such, the fourth and
last ordinary student union council for this year has now been summoned.
The meeting will take place in *C216* on *Campus Gräsvik* on the *27th
of April*. It starts at *09:30. **
*

Propositions and preliminary papers etc can be found on the following
link: molnet.bthstudent.se/data/public/295142.php?lang=en

The meeting will discuss:

* Economic report
* Operational reports
* Assertion of dates for next year’s council meetings
* Assertion of elections for the student union council
* Election of operational auditors
* Election of financial auditors
* Election to the student union board
* Decision on the salary for the presidium
* Decision on the budget for for the next year
* Decision on operational plan for the next year
* Election to student representatives posts
* Point of order regarding regulatory documents
* Point of order regarding the sections KAOS and SIT
* Submitted motions

If you wish to attend, you can sign up for lunch here:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

Have a wonderful day!

Best regards,
Albin Nilsson,
Mr. Speaker.


Kompletta handlingar, Blekinge studentkårs tredje ordinarie fullmäktige 1819 / Supplementary papers, Blekinge student union third ordinary council 1819

= English below =

God eftermiddag, vänner!

Nu nalkas FUM3, alldeles runt hörnet. På molnet finns nu de kompletta
handlingarna till mötet. Handlingarna har kompletterats med:

* Propositionssvar från Kårstyrelsen
* Fyra underbara motioner med motionssvar från Kårstyrelsen
* Ekonomisk rapport och sammanfattning för perioden mellan förra och
detta fullmäktige
* Verksamhetsrapport från Kårstyrelsen
* Komplettering av proposition från Sexistenz

Tyvärr är det extraordinärt få skriftliga verksamhetsrapporter som
inkommit till mig, något jag verkligen hoppas inkommer den kommande
veckan. Här måste vi gemensamt bli bättre. För er som inte har skickat
in ännu vill jag att ni kort reflekterar i slutet av rapporten varför
det glömdes av denna gången, så att vi kan dra lärdom av detta framåt.

Handlingarna till mötet finns på samma länk som tidigare utskickat:
molnet.bthstudent.se/data/public/a4c8c2.php?lang=en

Sista dag för att anmäla sig till att få mat är den *17e februari:*
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

Glöm inte att påminna era efterträdare om matanmälan då de kanske inte
ser detta mejl ”automatiskt”, såattsäga.

Mötet kommer fortfarande ske *klockan 09:30 i sal C216 på Campus Gräsvik
den 23 februari 2019.* Jag vill dock signallera redan nu att om väldigt
många personer anmäler sig i formuläret kan vi behöva byta sal, för att
vi ska slippa behöva slåss om syremolekylerna i rummet. Detta meddelas
isåfall efter den 17e februari, och så får vi hoppas att fullmäktige kan
acceptera byte av sal med så kort framförhållning.

Glöm inte att alla fullmäktigedelegater som inte har möjlighet att
närvara måste anmäla detta till mig på talman@bthstudent.se senast
klockan 12:00, dagen innan mötet.

Se nu till att vara i ert bästa skick under mötet. Supa, dygna, backhäv,
sova dåligt, dra på äfventyr, är alla helbra idéer för en lördagskväll
när FUM är done and over och våra vänner från .smoerhamn ändå är på
besök i storstaun, men en betydligt mer obra idé kvällen innan FUM, då
det kan räcka med På Spåret
och ett modest
glas vin
stort glas vatten till ett stadigt kvällsmål.

Jag känner att det finns en risk att detta möte kommer dra över tiden om
fullmäktige känner sig extra sugna på att peta i verksamhetsplaner och
budgetar, men att vi ändå klarar oss på en dag om detta skulle ske. Jag
rekommenderar för fullmäktigedelegaterna att inte göra några planer
innan 17:00 på lördagen.

Jag hoppas ni alla får en fantastisk helg, så syns vi om en vecka. 🙂

Allt väl,
Albin Nilsson
Herr Talman

============================

Good day!

As per the summon, the third ordinary council meeting of the Blekinge
student union will take place on *2019-02-23 at 09:30 in C216 on Campus
Gräsvik.* Last day to sign up to receive lunch is the 17th of February,
on the following link.
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

The papers have now been supplemented with the following.

* Operational report from the student union board
* Motions
* Economic report for the period nov18-jan19
* Supplementary information regarding a proposition from Sexistenz.

I hope to see you there, I wish you all a pleasant weekend!

Kind regards,
Albin Nilsson
Mr. Speaker


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.seugglan


Kallelse, Blekinge studentkårs tredje ordinarie fullmäktige 1819 / Summon, Blekinge student union third ordinary council 1819

= English below =

Goddag, kamrater!

Den 23-24 februari kommer Blekinge studentkårs tredje ordinarie
fullmäktige att äga rum. Mötet hålls på Campus Gräsvik i salen C216
och börjar klockan 09:30. (OBS, alltså inte 10:15 som tidigare)

Mötet kommer att behandla:

* Ekonomisk rapport,
* Organens verksamhetsrapporter,
* Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår,
* Fastställande av styrelse till- och styrdokument för sektionerna,
* Eventuell revision av sektionernas verksamhetsförordningar.

Utöver detta har tre stora propositioner från Kårstyrelsen inkommit
gällande:

* Uppdatering av majoriteten av studentkårens tekniska system,
* Kvalitetssäkring vid överlämning, inklusive nya förslag på alla
verksamhetsförordningar,
* Inrättande av en ny sektion, Karlskronastudenternas Idrottssällskap.

KAOS har även inkommit med en egen proposition, gällande namnändring av
sektionen.

Jag vill härmed påminna samtliga organ att inkomma med skriftliga
verksamhetsrapporter, om ni inte redan har gjort detta, till
talman@bthstudent.se innan de kompletta handlingarna skickas ut, dvs
2019-02-14.

Samtliga medlemmar har rätt att närvara, yttra sig under mötet, lägga
yrkande under torg, samt lägga motioner på existerande handlingar eller
andra ärenden inför mötet. För den som vill skriva en motion anordnar
Kårstyrelsen motionsstugor på *tisdag 2019-02-05 i Karlshamn* och
*onsdag 2019-02-06* *i Karlskrona*. Karlskronamotionsstugan genomförs i
samband med en After School som ligger samtidigt. Alla FUM-delegater
uppmanas närvara för att diskutera handlingar, och samtliga intresserade
medlemmar uppmanas närvara för att skriva motioner tillsammans i gott
sällskap och i en mysig miljö.

Facebookevenemang för Motionsstugan i *Karlshamn:
*https://www.facebook.com/events/1974410439342905/

Facebookevenemang för Motionsstugan i *Karlskrona:*
www.facebook.com/events/332968643969885/

För de som inte kan närvara, men fortfarande vill ha hjälp med att
skriva en motion går det bra att kontakta Kårstyrelsen. Färdiga motioner
skickas till Kårstyrelsen innan motionsstopp, dvs den 8e februari kl
23:59. Kårstyrelsen nås på styrelsen@bthstudent.se.

Alla som avser delta på mötet och som vill ha mat, och/eller som vill
åka tåg med Kårstyrelsen (och därmed få sin biljett betald) kan anmäla
sig i följande formulär:
form.bthstudent.se/karstyrelsen/anmalan-till-fum3-23-24-februari-2019/

OBS! Fullmäktigedelegater måste anmäla sig i ovan formulär.
Fullmäktigedelegater som inte kan medverka på mötet måste anmäla detta
till talman@bthstudent.se senast innan 12:00 dagen före mötet, dvs den
22e februari.

Preliminär dagordning samt inkomna handlingar finns på molnet på
följande länk: molnet.bthstudent.se/data/public/a4c8c2.php?lang=en

Jag önskar er alla en fantastisk helg!

Vänligen,
Albin Nilsson
Talman

================================================

Hello!

The Blekinge student union third ordinary council is hereby summoned.
The meeting will take place on the 23rd of February in C216 on Campus
Gräsvik. The meeting starts at 09:30.

The meeting will discuss:

* Economic report
* Operational reports
* Decision regarding boards and formal documents for the sections
* Decision regarding membership fee for the next fiscal year

All members of the student union have the right to attend, speak during,
and submit motions to the student union council. If you need assistance
in writing a motion or you want to submit a motion, you can contact the
student union board on styrelsen@bthstudent.se or attend any of the two
workshops during the next week.

Facebook event for the workshop in *Karlshamn:
*https://www.facebook.com/events/1974410439342905/

Facebook event for the workshop in *Karlskrona:*
www.facebook.com/events/332968643969885/

Preliminary agenda for the meeting as well as the documents can be found
on our cloud service, Molnet, on the following link:
molnet.bthstudent.se/data/public/a4c8c2.php?lang=en

I wish you all a wonderful weekend.

Best regards,

Albin Nilsson
Mr. Speaker.


Med vänliga hälsningar / Kind regards
Albin Nilsson,
———————————————–
Talman / Speaker of the Council
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
Operibus Anteire
———————————————–
talman@bthstudent.se
+46734412901ugglan