Category: KAOS

KAOS styrelsemöte 31/1 kl. 15:00

Hej!

KAOS-styrelsen kommer att sammanträda torsdagen den 31 januari.
Dagordningen finns på molnet:
molnet.bthstudent.se/data/public/dbfb0f.php.

Plats meddelas inom de närmsta dagarna.

Allt gott!

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Cecilia Feldmanis,
———————————————–
Ordförande / President
KAOS
/Av studenter, för studenter /
———————————————–
cecilia.feldmanis@bthstudent.se
+46709587320

ugglan


KAOS styrelsemöte

Hej!

Plats för KAOS styrelsemöte är nu bestämt.
Platsen blir Claude Shannon, J3208.

Allt gott!

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Cecilia Feldmanis,
———————————————–
Vice kårordförande / Vice president
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
/Av studenter, för studenter /
———————————————–
vice@bthstudent.se
+46733146162

ugglan


KAOS styrelsemöte 25/10

Hej!

KAOS styrelse kommer att sammanträda torsdagen den 25 oktober klockan 12.00.
Lokal meddelas inom de närmsta dagarna.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föreställande av föregående
mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Orkester
§10 Kör
§11 Framträdande

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Avslutning

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Cecilia Feldmanis,
———————————————–
Vice kårordförande / Vice president
Blekinge Studentkår / Blekinge Student Union
/Av studenter, för studenter /
———————————————–
vice@bthstudent.se
+46733146162

ugglan


KAOSmöte 3/10 klockan 15.00

Hej! 

KAOS styrelse kommer att sammanträda onsdagen den 3e oktober klockan 15.00. Plats meddelas inom de närmaste dagarna. 
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysa de och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt 
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser 
§9 Utskott
§10 Orkester 
§11 Uppträde
Avslutning
§12 Kalender
§13 Övrigt 
§14 Mötets avslutande

Hälsningar/kind regards,
Cecilia Feldmanis
Ordförande/President 
KAOS
Blekinge Studentkår/Blekinge Student Union