Category: KIDS

Möte KIDS 2020-01-20

KIDS kommer att ha möte i:

A-hus den 20 Januari klockan 17.00
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Information
§7 Uppföljning av uppgifter tilldelade till styrelsemedlemmar 
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Marknadsföring 
§11 Utbildning av ledare
§13 Evenemang
– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Peter Hamfelt, Ordförande KIDS


KIDS Möte 2020-01-10 kl 17:00

KIDS kommer att ha möte i:

A-hus den 10 Januari klockan 17.00
– Formalia –
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Uppföljande och fastställande av föregående protokoll
– Ärenden –
§6 Information
§7 Material
§8 Ekonomi
§9 Styrelsen
§10 Marknadsföring 
§11 Utbildning av ledare
§12 Bokning av hallar
§13 Evenemang
– Avslutning –
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas
Med vänlig hälsning,
Peter Hamfelt, Ordförande KIDS


KIDS styrelsemöte 2019-08-29

Hej,

Härmed kallar jag till styrelsemöte för KIDS den 29:e augusti, kl 13:00 i A-huset.

Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 (Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll)

Ärenden
§ 7 Inköp av material
§ 8 Information angående BTH-ruset samt om sporter
§ 9 Information om sporter 
§ 10 Medlemskap i SAIF

Avslutning
§ 11 Övrigt
§ 12 Kalender
§ 13 Mötet avslutas

Frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.