Category: Pubsektionen

Möte Pubsektionen 17/12 kl.18:00

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 17:e december klockan 18:00 på Studentpuben Villan, Minervavägen 11.

Från kl. 17:30 kommer utbildning i Villans nyinstallerade hjärtstartare att hållas. När denna är klar kommer Pubsektionen inleda sitt möte.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Möte Pubsektionen 10/12

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 10:e december klockan 17:15 på Studentpuben Villan, Minervavägen 11.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Möte Pubsektionen 3/12 kl. 17:15 på Villan

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 3:e december klockan 17:15 i Studentpuben Villan, Minervavägen 11.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Möte Pubsektionen 26/11 kl. 17:15 på Villan

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 26:e november klockan 17:15 på Studentpuben Villan, Minervavägen 11.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Möte Pubsektionen 19/11 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 19:e november klockan 17:15 i Mistralen, A-huset.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Pubsektionen möte 12/11 kl. 17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 12:e november klockan 17:15 i Mistralen, A-huset.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Pubsektionen möte 5/11 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 5:e november klockan 17:15 i Mistralen, A-huset.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Pubsektionens möte 29/10 inställt

Hej,

Jag vill med detta mejl informera om att Pubsektionens möte ikväll den 29/10 kl. 17:15 är inställt. Frågor kan besvaras via mejl.

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Möte Pubsektionen 29/10 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 29:e oktober klockan 17:15 i Mistralen, A-huset.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion


Möte Pubsektionen 22/10 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Karlskronas Pubsektion. Mötet äger rum den 22:a oktober klockan 17:15 i Mistralen, A-huset.

Dagordning:
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Huset
§11 Bokningar
§12 Kårkvällar
§13 Evenemang
§14 Inköp
Avslutning
§15 Kalender
§16 Övrigt
§17 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Mathilda Leonardsson
Ordförande Karlskronas Pubsektion