Category: Kårstyrelse

Kårstyrelsemöte 9/3 Kl 17:15

Hej!

 

Härmed kallar jag till möte för Kårstyrelsen den 9/3 17:15 på BSKs Discord.

Formalia

§1                 Mötet öppnas

§2                 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3                 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4                 Yttranderätt och rösträtt

§5                 Fastläggande av dagordning

§6                 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7                 Skrivelser

§8                 Rapporter

§9                 Utbildningsförening AI

 

Avslutning

§10               Övrigt

§11               Kalender

§12               Mötet avslutas

Allt gott!

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Erik Frännfors,
———————————————–
Vice Kårordförande / Vice President
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
———————————————–
vice@bthstudent.se
+46733146162

 


Kårstyrelsemöte 2020-02/17

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-02/17 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200217

Trevlig helg!


Kårstyrelsemöte 2020-02/10

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-02/10 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200210

Trevlig helg!


Kårstyrelsemöte – 2020-02-03 kl 17:15 – Monsunen A303

Hejsan!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-02-03 kl 17:15 i Monsunen sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: https://blekingestudentkar.sharepoint.com/:f:/s/Dokumentarkiv/EisJsTw0LYJPpAgQUmMnZRwBTaG1dn46mUov5N28rCAS7g?e=ivUYJE

 

 

Allt väl.

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


Kårstyrelsemöte 2020-01/27

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-01/27 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F200127

Trevlig helg!


Kårstyrelsemöte, 2020-01-15 kl 17:15 i Mistralen A311

Hejsan!

 

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2020-01-15 i Mistralen sal A311 klockan 17:15.

 

Handlingarna återfinns på molnet och även via denna länk: https://blekingestudentkar.sharepoint.com/:f:/s/Dokumentarkiv/Eg09v-3jjCNMmb0VSRbP7awBNt2mNmtLW1CdYUqth5EOIQ?e=fhsLtc

 

Allt väl.

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Julia Elmhammar, 
———————————————– 
Kårordförande / President 
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
ordforande@bthstudent.se 
+46708276162

ugglan

 


Kårstyrelsemöte 2019-12/11

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-12/11 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F191211

Trevlig helg!


Kårstyrelsemöte 2019-11/18

Hej!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-11/18 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F191118

Trevlig helg!


SV: Kårstyrelsemöte 2019-11/11

Rättelse!

 

Lokalen för mötet är A312 Passaden

INTE A303 Monsunen.

 

Allt gott!

Med vänliga hälsningar / Kind regards
Erik Frännfors,
———————————————–
Vice Kårordförande / Vice President
Blekinge studentkår / Blekinge Student Union
Av studenter, för studenter
———————————————–
vice@bthstudent.se
+46733146162

https://www.bthstudent.se/files/2013/07/bsk1.png

 

Från: Erik Frännfors
Skickat: 08 November 2019 08:20
Till: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Ämne: Kårstyrelsemöte 2019-11/11
Prioritet: Låg

 

God morgon!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-11/11 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: https://blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJQ1RocERsRDZWNUlpaGZlTUJxV2VDei1UOE8xNkpkZHJzVjRpV29nP3J0aW1lPWRqazJpYXRUMTBn&viewid=ebc650ee-db6e-4667-9670-b22f815608a5&id=%2Fsites%2FDokumentarkiv%2FDelade%20dokument%2FPublikt%2FKårstyrelsen%2F20192020%2F191111

Trevlig helg!


Kårstyrelsemöte 2019-11/11

God morgon!

Kårstyrelsen kommer sammanträda den 2019-11/11 klockan 17:15 i Monsunen, sal A303.

Handlingarna finnes på följande länk: blekingestudentkar.sharepoint.com/sites/Dokumentarkiv/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9ibGVraW5nZXN0dWRlbnRrYXIuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRG9rdW1lbnRhcmtpdi9FcVI1RmZJ…årstyrelsen%2F20192020%2F191111

Trevlig helg!