Category: Mårfint

Årsmöte Mårfin(t) 22/2-19 kl. 17.30

Det dags för utbildningsföreningen Mårfin(t)s årsmöte!
Mötet kommer att hållas i Mistralen (A311) fredagen den 22/2-19 kl. 17:30.

– Formalia –

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

– Ärenden –

§6 Verksamhetsberättelse (nuvarande verksamhetsår)

§7 Verksamhetsplan (nästkommande verksamhetsår)

§8 Ekonomisk rapport och budget för nästkommande verksamhetsår

§9 Val av ny styrelse

§10 Utvärdering av nuvarande verksamhetsår

§11 Överlämning

– Avslutning –

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Ändrad tid för styrelsemöte Mårfin(t) 7/2

Mårfin(t)s styrelsemöte torsdag den 7/2 är flyttad till kl. 17.15.
För dagordning, se nedan.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 7/2 kl. 16.15

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Mistralen (A311) på torsdag den 7/2 kl. 16.15

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 21/1 kl. 16.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Monsunen (A303) på måndag den 21/1 kl. 16.00.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 16/1 kl. 19.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske via Discord på onsdag den 16/1 kl. 19.00.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 6/12 kl. 18.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske via Discord på torsdag den 6/12 kl. 18.00.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 29/11 kl. 13.30

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 1, H516B på torsdag den 29/11 kl. 13.30.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 14/11 kl. 14.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas
utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 1, H516B på
onsdag den 14/11 kl. 14.00.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

*Avslutning*

*§13 Kalender*
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 5/11 kl. 8.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas
utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 1, H516B på
måndag den 5/11 kl. 8.00.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

*Avslutning*

*§13 Kalender*
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se