Category: Mårfint

Mårfin(t) möte

; background-color:rgb(255,255,255)”> Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Emma Sik
———————————————– 
Ordförande / Chairperson

Mårfin(t)Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
emma.sik@bthstudent.seContinue reading

Årsmöte mårfin(t)

Hejsan nu kallar vi till årsmöte för mårfin(t) den måndagen den 24/2 klockan 17:00 i A303 monsunen.
Dagsordningen för årsmötet:
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Årsbudget 
§8 Verksamhetsplan
§9 Ny val av styrelse
§10 Rapporter 
§11 Skrivelser 
§12 Ekonomi
§13 Mårfin(t)
§14 Utbildning
§15 Evenemang 
Avslutning
§16 Kalender
§17 Övrigt
§18 ActionPoints
§19 Mötet avslutas

Välkomna!


Continue reading

Rättelse mårfint

Ursäktar för misstaget! Salen heter mistralen 🙂


Continue reading

Möte mårfint

Tjenixen! Härmed kallar jag till möte för mårfin(t). Det kommer att ske torsdagen den 13/2 i Misterslen, klockan 16:00. Varmt välkomna!
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang 
Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar 
Emma sik
Ordförande i mårfin(t)


Continue reading

Möte och workshop för mårfin(t)

; background-color:rgb(255,255,255)”> Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Emma Sik
———————————————– 
Ordförande / Chairperson

Mårfin(t)Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
emma.sik@bthstudent.seContinue reading

Möte till mårfin(t)

Tjenixen! Härmed kallar jag till möte för mårfin(t). Det kommer att ske onsdagen den 29/1 i monsunen I A-huset, klockan 16:00. Varmt välkomna!
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang 
Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar 
Emma sik
Ordförande i mårfin(t)


Continue reading

Rättelse möte mårfin(t)

För att klargöra så är mötet på måndag den 20/1 🙂
Mvh 
Emma sik
Ordförande i mårfint 


Continue reading

Styrelsemöte mårfin(t)

Tjenixen! Härmed kallar jag till möte för mårfin(t). Det kommer att ske torsdagen den 20/1 i metodrum 1 på plan 5, klockan 14:00. Varmt välkomna!
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang 
Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar 
Emma sik
Ordförande i mårfin(t)


Continue reading

Möte för mårfin(t)

; background-color:rgb(255,255,255)”> Med vänliga hälsningar / Kind regards 
Emma Sik
———————————————– 
Ordförande / Chairperson

Mårfin(t)Blekinge studentkår / Blekinge Student Union 
Av studenter, för studenter 
———————————————– 
emma.sik@bthstudent.seContinue reading

Möte för mårfin(t)

Hejsan, hoppas att eran ledighet har varit härlig! Härmed kallar jag till möte för mårfin(t). Det kommer att ske onsdagen den 8/1 klockan 16:30 i H516C (metodrum 2 uppe på plan 5). Varmt välkomna
Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang 
Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas
Med vänliga hälsningar,
Emma sik
Ordförande i mårfin(t)


Continue reading