Category: Mårfint

Styrelsemöte Mårfin(t) 25/10 kl. 14.15

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas
utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 1, H516B på
torsdag den 25/10 kl. 14.15.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Utbildning

§12 Evenemang

*Avslutning*

*§13 Kalender*
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 18/10 kl. 16.15

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 1, H516B på torsdag den 18/10 kl. 16.15.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang

Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 4/10 kl. 16.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Metodövningsrum 1, H516B på torsdag den 4/10 kl. 16.00.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Utbildning
§12 Evenemang

Avslutning
§13 Kalender
§14 Övrigt
§15 ActionPoints
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 20/9 kl. 16.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske i Mistralen (A311) torsdag den 20/9 kl. 16.00.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Evenemang

Avslutning
§12 Kalender
§13 Övrigt
§14 ActionPoints
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 5/9 kl. 17.00

Hej.

Plats för Mårfin(t)s styrelsemöte är nu bestämt och kommer att äga rum i
Gradängsalen (C216). Ursprungskallelse nedan.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Evenemang

*Avslutning*

*§12 Kalender*
§13 Övrigt
§14 ActionPoints
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Styrelsemöte Mårfin(t) 2018-09-05 kl. 17.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas utbildningsförening. Mötet kommer att ske på onsdag den 5/9 kl. 17.00. Återkommer med plats inom de närmsta dagarna.

Dagordning:
Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Mårfin(t)
§11 Evenemang

Avslutning
§12 Kalender
§13 Övrigt
§14 ActionPoints
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Mårfin(t) möte den 17/8 kl. 09.00

Härmed kallar jag till möte för Mårfin(t), sjuksköterskestudenternas
utbildningsförening. Mötet kommer att äga rum fredag den 17/8 kl. 09.00 via
Discord.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Rapporter

§8 Skrivelser

§9 Ekonomi

§10 Mårfin(t)

§11 Evenemang

*Avslutning*

*§12 Kalender*
§13 Övrigt
§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Plats för Mårfin(t)s årsmöte 2018-05-28

Plats för Mårfin(t)s årsmöte är nu bestämt, mötet kommer att äga rum i
*Mistralen*, kl. 17.00. Ursprungskallelse finns nedan.

Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha årsmöte, måndagen den
28/5-2018.
Mötet kommer att börja kl. 17:00 och plats kommer utannonseras inom de
närmsta dagarna.

Dagordning

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Verksamhetsberättelse

§8 Budget

§9 Verksamhetsplan

§10 Nästkommande styrelse

*Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se


Årsmöte 2018-05-28 kl. 17.00

Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att ha årsmöte, måndagen den
28/5-2018.
Mötet kommer att börja kl. 17:00 och plats kommer utannonseras inom de
närmsta dagarna.

Dagordning

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

*Ärenden*
§7 Verksamhetsberättelse

§8 Budget

§9 Verksamhetsplan

§10 Nästkommande styrelse

*Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Belma Jahic
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se