Category: Mårfint

Mårfin(t) Möte 2016-03-29 kl.16:30

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att hålla styrelsemöte den
29/3-2016.
Mötet kommer börja vid 16:30 i Large (Biblioteket) H315G.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Uppföljning Uppstartsfika
§10 Uppföljning Tröjor
§11 Uppföljning Hemsidan/Sociala Medier
§12 Poster
§13 Roll Up
§14 Informationsblad
§15 Bankkonto & Bankkort

Avslutning
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,

Sandra Fyhr

Ordförande Mårfin(t)

morfin@bthstudent.se


Mårfin(t) Möte 2016-03-08 kl.17:15

Hej!
Sjuksköterskeföreningen Mårfin(t) kommer att hålla styrelsemöte den 8/3-16.
Mötet kommer börja vid 17:15 i Mistralen (A311).

Dagordning:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Uppstart
§10 Öppet Hus
§11 Sociala medier
§12 Hemsida
§13 Klasspresentation

Avslutning
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

Med vänlig hälsning,
Sandra Fyhr
*Ordförande Mårfin(t)*
*morfin@bthstudent.se <morfin@bthstudent.se&gt;*
*076-88 666 28*