Category: MUK

MUKmöte den 10:e april

Tisdagen den 10:e april så har MUK möte. Mötet börjar 17:00 i Arkaden på
Campus Karlshamn och är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event
Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Sebastian Lindfors
Sekreterare i MUK


MUKmöte den 3:e april

Tisdagen den 3:e April så har MUK möte. Mötet börjar 17:00 i Arkaden på
Campus Karlshamn och är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event
Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Sebastian Lindfors
Sekreterare i MUK


MUKmöte den 27:e Mars

Tisdagen den 27:e Mars så har MUK möte. Mötet börjar 17:00 i Arkaden på
Campus Karlshamn och är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event
Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Sebastian Lindfors
Sekreterare i MUK


MUKmöte den 20:e Mars

Tisdagen den 20:e Mars så har MUK möte. Mötet börjar 17:00 i Arkaden på
Campus Karlshamn och är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event
Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Sebastian Lindfors
Sekreterare i MUK


MUKmöte den 13:e Mars

Tisdagen den 13:e Mars så har MUK möte. Mötet börjar 17:00 i Arkaden på
Campus Karlshamn och är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event
Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Sebastian Lindfors
Sekreterare i MUK


MUKmöte

På tisdag den 6:e Mars så har MUK möte. Mötet börjar klockan 17.00 i
Arkaden på Campus Karlshamn. Mötet är öppet för alla.

Dagording
Formalia
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt, utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event
Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Sebastian Lindfors
Sekreterare i MUK


MUKs Årsmöte 27/2-18

På tisdag den 27 Februari så har MUK sitt Årsmöte.
Mötet börjar 16:00 i Arkaden på Campus Karlshamn. Det är öppet för alla.
Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event
Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Mvh
Jennifer Kristiansson
Sekreterare MUK


MUK möte i Arkaden

På tisdag den 20 Februari så har MUK möte. Mötet börjar 16:00 i Arkaden på Campus Karlshamn. Det är öppet för alla.

Dagordning

Formalia

Mötet Öppnas

Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

Yttranderätt och rösträtt

Fastställande av dagordning

Punkter från föregående möte

Ärenden

Dokument/mail

Ekonomi

Utbildning

Aktuellt
Att göra
Event

Avslutning
Övrigt

Mötet avslutas

Mvh

Jennifer Kristiansson

Sekreterare MUK

Skaffa Outlook för Android


Kallelse MUK möte 6/2-2018

På tisdag den 6 Februari så har MUK möte. Mötet börjar 16:00 i Oasen på Campus Karlshamn. Det är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event

Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Mvh
Jennifer Kristiansson
Sekreterare MUK


MUK Möte

På tisdag den 30 Januari så har MUK möte. Mötet börjar 16:00 i Oasen på Campus Karlshamn. Det är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Aktuellt
Att göra
Event

Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas

Mvh
Jennifer Kristiansson
Sekreterare MUK