Category: MUK

MUK möte 2019-05-15 kl.13:00

Onsdagen den 15 maj så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


MUK 2019-05-08 kl.13:00

Onsdagen den 8 maj så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


MUK 2019-05-02 kl.13:00

Onsdagen den 2 maj så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


MUK 2019-04-24

Onsdagen den 24 april så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


MUK 2019-04-16 kl.14:00

Hej!
Tisdagen den 16 april har MUK möte klockan 14:00 i Arkaden på campus Karlshamn och är öppet för alla. Notera för detta möte att dag samt tid är ändrad mot ordinarie.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


MUK 2019-04-10 kl 13:00

Onsdagen den 10 april 2019 har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
§7 Dokument och mail
§8 Ekonomi
§9 Utbildning
§10 Evenemang
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


Rättelse- Möte muk

Onsdagen den 3 april så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Evenemang
Övrigt
Nästa möte
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


Möte MUK

Onsdagen den 3 mars så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Evenemang
Övrigt
Nästa möte
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


Styrelsemöte- MUK

Onsdagen den 27 mars så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Evenemang
Övrigt
Nästa möte
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK


Kallelse MUK- 20 mars kl 13:00

Onsdagen den 20 mars så har MUK möte. Mötet börjar 13:00 i Arkaden på campus Karlshamn och det är öppet för alla.

Dagordning
Formalia
Mötet öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte
Dokument/mail
Ekonomi
Utbildning
Evenemang
Övrigt
Nästa möte
Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,
Louise Nilsson
Sekreterare i MUK