Category: MUK

Muk Möte

På tisdag den 16 januari så har muk sitt första möte för året. Mötet börjar
16:00 i oasen. Det är öppet för alla.

Dagordning

Formalia
Mötet Öppnas
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Yttranderätt och rösträtt
Fastställande av dagordning
Punkter från föregående möte

Ärenden
Dokument/mail
Ekonomi
Aktuellt
Att göra
Utbildning
Event

Avslutning
Övrigt
Mötet avslutas
Mvh
Benjamin Danbrant
Ordförande Muk


MUK styrelsemöte, Campus Karlshamn, kl 15:00, 2017- 04-10

MUK håller styrelsemöte måndagen den 10e April. Alla är välkomna!

Tid: 15:00
Plats: Mississippi, Hus A, Campus Karlshamn

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, justerare och sekreterare
§3 Mötesutlysning och fastställande av dagordning
§4 Ärenden
– Ordförande
– Ekonomi
– PR och kommunikation
– Projekt och event
§5 Övrigt
§6 Kalender
§7 Mötets avslutande


MUK styrelsemöte, Campus Karlshamn, kl 15:00, 2017-04-03

MUK håller styrelsemöte måndagen den 3e April. Alla är välkomna!

Tid: 15:00
Plats: Mississippi, Hus A, Campus Karlshamn

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, justerare och sekreterare
§3 Mötesutlysning och fastställande av dagordning
§4 Ärenden
– Ordförande
– Ekonomi
– PR och kommunikation
– Projekt och event
– Creative Coast
– Open Office
– Öppet Hus
§5 Övrigt
§6 Kalender
§7 Mötets avslutande


MUK styrelsemöte, Campus Karlshamn, kl. 15:00, 2017-03-27

Ursäkta sent utskick då omstrukturering har skett.

Alla är välkomna!
Tid: 15:00
Plats: Mississippi, Hus A, Campus Karlshamn

Dagordningen lyder enligt följande;

Öppning
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande, justerare, sekreterare
§3 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
§4 Närvarandes talan- och röstningsrätt
§5 Fastställande av dagordning

Ärenden
§6 Ordförande
§7 Ekonomi
§8 PR och kommunikation
§9 Mail
§10 Projekt och event
§11 Övrigt

Avslut
§12 Kalender
§13 Mötets avslutande


Didrik Lepistö
Sekreterare
Medietekniska Utbildningsföreningen Karlshamn


Styrelsemöte med MUK 20/3-2017

Alla är välkomna!
Tid: 15:00
Plats: Mississippi, Hus A, Campus Karlshamn

§1 Hälsa Välkomna
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson
§3 Fastställande av dagordning

§4 Fyllnadsval av ny ordförande och sekreterare

Ärenden
§5 Hänt i veckan
– Ordförande
– Ekonomi
– PR / Kommunikation
– Projekt / Event

§6 Media Jam
§7 Utflykt
§8 Creative Coast Festival
§9 Utvecklingslunch med Kårstyrelsen
§10 Första hjälpen / HLR Kurser
§11 CV-kurs med Paula Gullbing

§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

//MUK:s styrelse


Styrelsemöte med MUK 13/3-2017

Alla är välkomna!
Tid: 15:00
Plats: Mississippi, Hus A, Campus Karlshamn

§1 Hälsa Välkomna
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson
§3 Fastställande av dagordning

Ärenden
§4 Hänt i veckan
– Ordförande
– Ekonomi
– PR / Kommunikation
– Projekt / Event

§5 Media Jam
§6 Utflykt
§7 Creative Coast Festival
§8 Utvecklingslunch med Kårstyrelsen
§9 Första hjälpen / HLR Kurser
§10 CV-kurs med Paula Gullbing

§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

//MUK:s styrelse


Fyllnadsval den 20/3-2017: MUK söker nya ordförande och sekreterare

Hej! Den 20:e mars kommer vi hålla fyllnadsval för att fylla ut de poster som saknar någon som är ansvarig. Mötet äger rum mellan 15:00-16:00. Om du är intresserad så kom gärna dit

Nu är det så att vi i MUK söker ny ordförande som kan vara ansiktet utåt. I MUK får du möjlighet som ordförande att vara den person som företag, skolor och föreningar bland annat kontaktar för samarbete eller om de vill komma på våra möten och diskutera deras verksamhet med oss.

Som ordförande har du även det yttersta ansvaret att se till så att vi bedriver vår verksamhet utifrån de stadgar vi har. Du sitter även med i Netports styrelse och som adjungerad som arbetsmiljöombud på skolan.

Vi söker även en sekreterare som skriver protokoll på våra möten, skickar ut kallelse när vi ska ha möten, har tätt samarbete med ordförande när det kommer upp nya spännande saker på mejlen samt att sekreteraren även jobbar en del med kommunikationsansvarig kring vad för information som ska ut i de olika kanalerna på sociala medier. Som sekrerare är det du som är ansvarig över att skicka in protokoll till BSK (Blekinge Studentkår).

Vi hoppas på att någon av er skulle känna er manade över att vilja driva effektivt och proggresivt arbete i MUK. Vi är av studenter och för studenter. Vårt intresse som utbildningsförening är att MUK ska stärka studenternas röst på skolan och så att vi får mer inflytande i den verksamhet som bedrivs på skolan.

//MUK:s styrelse


Fyllnadsval den 20/3-2017: MUK söker ny ordförande och sekreterare

Hej! Den 20:e mars kommer vi hålla fyllnadsval för att fylla ut de poster som saknar någon som är ansvarig. Mötet äger rum mellan 15:00-16:00. Om du är intresserad så kom gärna dit

Nu är det så att vi i MUK söker ny ordförande som kan vara ansiktet utåt. I MUK får du möjlighet som ordförande att vara den person som företag, skolor och föreningar bland annat kontaktar för samarbete eller om de vill komma på våra möten och diskutera deras verksamhet med oss.

Som ordförande har du även det yttersta ansvaret att se till så att vi bedriver vår verksamhet utifrån de stadgar vi har. Du sitter även med i Netports styrelse och som adjungerad som arbetsmiljöombud på skolan.

Vi söker även en sekreterare som skriver protokoll på våra möten, skickar ut kallelse när vi ska ha möten, har tätt samarbete med ordförande när det kommer upp nya spännande saker på mejlen samt att sekreteraren även jobbar en del med kommunikationsansvarig kring vad för information som ska ut i de olika kanalerna på sociala medier. Som sekrerare är det du som är ansvarig över att skicka in protokoll till BSK (Blekinge Studentkår).

Vi hoppas på att någon av er skulle känna er manade över att vilja driva effektivt och proggresivt arbete i MUK. Vi är av studenter och för studenter. Vårt intresse som utbildningsförening är att MUK ska stärka studenternas röst på skolan och så att vi får mer inflytande i den verksamhet som bedrivs på skolan.

//MUK:s styrelse


Styrelsemöte med MUK 6/3-2017

Alla är välkomna!

Tid: 15:00
Plats: Mississippi, Hus A, Campus Karlshamn

§1 Hälsa Välkomna

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

Ärenden

§4 Hänt i veckan

– Ordförande

– Ekonomi

– PR / Kommunikation

– Projekt / Event

§5 Media Jam

§6 Utflykt

§7 Creative Coast

§8 Första hjälpen / HLR kurser

§9 Övrigt

§10 Kalender

§11 Mötet avslutas

//MUK:s styrelse


Rättelse! Mårfin(t) Möte 2017-03-09

Hej!

Nu var fröken ordförande lite för snabb i utskicket av kallelse och skrev
fel datum, ber hemskt mycket om ursäkt för detta. Det rätta datumet är
torsdagen den 9/3-2017.

Mötet kommer börja vid 17:15 och vi träffas på Torget, sjuksköterskornas
våning i H-huset.

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Ekonomi

§10 Events

§11 Pluggstuga

§12 Studiebevakning

Avslutning
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar,

Sandra Fyhr
Ordförande i Mårfin(t),
Sjuksköterskestudenternas utbildningsförening
Blekinge Studentkår
morfin@bthstudent.se