Category: MUK

Styrelsemöte med MUK 27/2

§1 Hälsa Välkomna

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

Ärenden

§4 Hänt i veckan

– Ordförande

– Ekonomi

– PR / Kommunikation

Avslut

§5 Övrigt

§6 Kalender

§7 Mötet avslutas
//MUK:s styrelse


Styrelsemöte med M.U.K 20/2

§1 Hälsa Välkomna

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

Ärenden

§4 Hänt i veckan

– Ordförande

– Ekonomi

– PR / Kommunikation

§5 Sammanfattning

§6 Upprättande utskott

Avslut

§7 Övrigt

§8 Kalender

§9 Mötet avslutas
//M.U.K:s styrelse


MUK styrelsemöte 6/2-17 kl. 15:00

Styrelsemöte 6/2

Välkomna till styrelsemöte med MUK i Mississippi, hus A, campus Karlshamn. Mötet äger rum klockan 15:00.

Dagordning
§1 Hälsa Välkomna
§2 Val av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson
§3 Fastställande av dagordning

Ärenden
§4 Hänt i veckan
Ordförande
Ekonomi
PR / Kommunikation
§5 Sammanfattning Linjemöte samt samling i Rio Grande
§6 Vision

Avslut
§7 Övrigt
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas

Vänligen,
Cecilia Barry


Kallelse Styrelsemöte 30/1-2017 kl. 15:00 Mississippi, Hus A

Välkomna på styrelsemöte med MUK.

§1 Hälsa Välkomna

§2 Fastställande av mötesordförande, sekreterare, justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

Agenda:

§4 Genomgång Stadgar

§5 Genomgång Verksamhet

§6 Genomgång Struktur samt administrativt arbete

§7 Samtal om ny Campus Rektor

§8 Samtal om Internetnärvaro (FBsida)

Avslut

§9 Övrigt

§10 Kalender

§11 Mötet avslutat


ÅRSMÖTE 2017

Mediatekniska Utbildningsföreningen i Karlshamn bjuder in till årsmöte den
23 Januari.

Nedan följer protokollet för mötet;

Dagordning 23/1 – 2017 Kl. 17:00 §1 Mötet öppnas §2 Val av mötesordförande,
sekreterare, justeringsperson §3 Fastställande av dagordning Ärenden §4 Val
av ny styrelse §5 Välkomnande av ny styrelse Avslut §6 Övrigt §7 Kalender
§8 Mötet avlsutat

Varmt välkomna alla intresserade! 🙂

/Hälsningar Mattias Fager
Ordförande MUK


Styrelsemöte MUK 110416 kl. 15:00 Galleriet

Hej,

MUK har i vanlig ordning styrelsemöte måndagen den 11 april 2016 klockan
15:00.
Välkomna!

Dagordning:

§1 Hälsa Välkommen

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fastställning av dagordning

Ärenden

§4 Hänt i veckan

§5 KulturKafé

§6 Motiva – uppföljning (första passet utvärdering)

§7 Ekonomipunkten

Avslut

§8 Övrigt

§9 Kalender

Vänliga hälsningar,

MUK

genom Cecilia Barry


MUK Styrelsmöte 4/4-2016 kl. 15:00

Hej och välkomna till MUKs styrelsmöte!

Dagordning:

§1 Hälsa välkommen, mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fastställande av dagordning

Ärenden

§4 Hänt i veckan
§5 Kulturkafé
§6 Motiva – uppföljning
§7 Ekonomipunkten

Avslut

§8 Övrigt
§9 Kalender

Väl mött,
MUK


Kallelse MUK Styrelsemöte 16/11-2015

Kallelse
Styrelsemöte MUK
Tid: 15:00
Plats: Bryggan, Hus B, Campus Karlshamn
Datum: 16/11 2015

Mötet är öppet för alla!

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fastställande av dagordning

Ärenden
§4 Ekonomi
§5 Creative Coast Styrgruppsmöte
§6 Evenemang

Avslutning
§7 Övriga frågor
§8 Kalender
§9 Mötet avslutas

Vänliga Hälsningar,
Cecilia Barry
Ordförande MUK


Kallelse MUK 2015-11-09, Campus Karlshamn

Hej och välkomna på möte med MUK!

*Plats:* Galleriet, Hus A, Campus Karlshamn

*Tid:* 15:00

Alla är välkomna

*Dagordning:*

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fastställande av dagordning

*Ärenden*

§4 Studentcafé

§5 Poddcast

§6 Internetnärvaro, Marknadsföring & PR

§7 Händer med MUK

*Avslutning*

§8 Övrigt

§9 Kalender

§10 Mötet avslutas

Vänliga hälsningar,

Cecilia Barry

Ordförande