Category: Övrigt

Ordförandemöte 10/12 kl 17:15 i Sälen

Hej!

På torsdag, 12/10 klockan 17:15 kommer vi ha ordförandemöte i
konferensrummet Sälen (det ligger bakom kårexpen, samlas vid kårexpen så
visar jag vägen). Detta för att vi ska kunna ha mötet tillgängligt via
distans på ett smidigt sätt. Om du önskar medverka via distans, skriv
ett mejl till mig så löser vi detaljerna där.

Inser att ni får denna informationen via mejl sent, men eftersom vi på
förra sammanträdet satte stadigvarande sammanträdestid så hoppas jag att
det inte kommer som en överraskning.

Bifogat finns en dagordning. Nedan följer en kort förberedelseanvisning:

Planer och svårigheter: Redogör kort för uppkommande evenemang och om ni
behöver hjälp med något.
Händer på BTH: Jag ger en kort redogörelse av stora aktuella
händelser/förändringar på BTH, även utrymme ifall ni önskar se någon
förändring eller önskar att bli uppdaterade på något projekt.
Organisationsutveckling och kommunikation: Ser ni några hinder i kårens
struktur/ledning som försvårar ert arbete? Finns det någon
kommunikationskanal vi kan utveckla för att göra saker smidigare för er?
(Ökad autonomi för utbildningsföreningar med förstärkt ekonomi arbetas på).

pdf icon 151210_dagordning.pdf


Re: Nollingskommitémöte 2015-11-26 kl. 17:15

Hej igen.

Mötets plats är flyttat till tunnans (receptionens) andra våning. Samuel
kommer öppna ett konferensrum.

Den 22 november 2015 23:49 skrev Oliver Lincke <oliver.lincke@gmail.com&gt;:

> Hej!
>
> Nollningskommitén kommer ha möte torsdag 26/11 kl 17:15 i kansliet.
> Mötet är öppet för alla.
> Välkomna!
>
> Formalia
> §1 Mötet öppnas
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> §4 Yttranderätt och rösträtt
> §5 Fastställande av dagordning
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
>
> Ärenden
> §7 Introduktionsveckorna
>
> Avslutning
> §8 Övrigt
> §9 Nästkommande möte
> §10 Mötets avslutande
>
> —
> Oliver "E-Type" Lincke
> SexMästare och Ordförande Sexistenz’15
>


Nollingskommitémöte 2015-11-26 kl. 17:15

Hej!

Nollningskommitén kommer ha möte torsdag 26/11 kl 17:15 i kansliet.
Mötet är öppet för alla.
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Introduktionsveckorna

Avslutning
§8 Övrigt
§9 Nästkommande möte
§10 Mötets avslutande


Nollingskommité 2015-11-03 kl. 17:15

Hej!

Nollningskommitén kommer ha möte tisdag den 3:e november kl 17:15 i
kansliet.
Mötet är öppet för alla
Välkomna!

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Introduktionsveckorna

Avslutning
§8 Övrigt
§9 Nästkommande möte
§10 Mötets avslutande


Kallelse ordförandemöte 2015-11-04 kl. 17:15 i Kansliet

Hej!

Den 4/11 klockan 17:15 kommer vi ha ordförandemöte i kansliet.
Dagordning finns bifogad till handlingarna.

Samtliga ordföranden i Blekinge studentkår är inbjudna och bör närvara.
Kan du inte närvara går det bra att skicka en ställföreträdande.
Minnesanteckningar kommer skickas ut i efterhand.

*Förberedelser
*På detta ordförandemötet kommer vi ha en särskild gäst, Stefan Sjödahl.
Stefan kommer presentera BTHs arbete med CDIO och ni kommer kunna ställa
frågor. CDIO är ett nätverk som utvecklar och sätter ramverket för
ingenjörsutbildningar världen över där bland annat Massachusetts
institute of Technology, Stanford, KTH och Chalmers ingår.

Efter kommentarer på förra mötet kommer vi inte ha rapporter av vad som
gjorts. Istället kommer vi fokusera på planer och svårigheter. Förbered
en redogörelse av era kommande "happenings" och fundera över om ni
behöver hjälp med något eller vill ställa frågor i gruppen.

Under §7 kommer jag gå igenom mina tankar för hur vi kan utveckla vår
organisation för att få bättre förutsättningar att jobba med
studentinflytande (studentrepresentanter). Om ni har några tankar och
idéer, ta gärna med dem!

pdf icon 151104_dagordning-ordförandemöte.pdf


Påminnelse: Workshop med nollningskommittén

Hej hej!

Vill bara påminna om att nollningskommittén kommer hålla en workshop
nästa vecka, den är rätt viktig så vi vill att så många som möjligt är
med och ger sin input på hur de tycker att introduktionsveckan ska
struktureras i framtiden. De punkter vi ska ta upp är:
1. Ska Nollningskommittén fortsätta vara ett utskott eller ska vi göra
den till en sektion eller ska vi lägga ner hela grejen?
2. Hur ska arbetsfördelningen inför och under introduktionen vara mellan
Nollningskommittén och andra organ?
3. Hur ska Nollningskommitténs verksamhetsår se ut?
4. Vilka organ ska representeras i Nollningskommittén?

Workshopen kommer hållas den 13/10 kl. 17:30 i J1270, det kommer
bjudas på fika.


Kallelse ordförandemöte 2/10 17:15 i Kansliet

Hej!

Den 2/10 klockan 17:15 kommer vi ha ordförandemöte i kansliet.
Dagordning finns bifogad till handlingarna.

Ordförandemöten är en ny företeelse som började i slutet på förra
verksamhetsåret. Syftet är att sprida information, ge alla bättre
möjligheter att samarbeta och diskutera gemensamma angelägenheter.
Samtliga ordföranden i Blekinge studentkår är inbjudna och bör närvara.
Kan du inte närvara går det bra att skicka en ställföreträdande.
Minnesanteckningar kommer skickas ut i efterhand.

*Förberedelser
*Förbered en kortfattad verksamhetsrapport
Fundera på om det är något ni behöver hjälp med eller vill att
kårstyrelsen/presidiet/sysadmin jobbar med att ordna.
Fundera på om det finns problem ni stöter på och behöver hjälp med att lösa.
Fundera på vad ni vill få ut av ordförandemöten

pdf icon 151002_dagordning-ordförandemöte.pdf