Category: ROST

ROST styrelsemöte 2020-03-03 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Maskinsektionen ROST 2020-03-03 i G510 (Maskinrummet) klockan 17:15.
Dagordning:
Formalia
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötespresidium
§3 Behörigt utlyst
Beslutsmässighet
§4 Närvarorätt
Yttranderätt
Rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Formalia, Kommunikation
§10 Verksamhetsmål
§11 Utskott

§12 Kick off/out

§13 Nya profilkläder
Avslutning
§ 14 Övrigt
§ 15 Kalender
§ 16 Mötets avslutande
Med vänlig hälsning
Karl-Henrik Andersson
Maskinsektionen ROST


ROST styrelsemöte 2020-02-25 i G510 klockan 17.15

Följande kommer behandlas: 

Formalia

§1 Mötets öppnande

 

§2 Val av mötespresidium

 

§3 Behörigt utlyst

Beslutsmässighet

 

§4 Närvarorätt

Yttranderätt

Rösträtt

 

§5 Fastställande av dagordning

 

§6 Föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

 

§8 Rapporter

 

§9 Överlämning

 

§10 Mål för styrelsen 20/21

 

Avslutning

§ 11 Övrigt

§ 12 Kalender

§ 13 Mötets avslutande


ROST årsmöte 2020-02-19 klockan 17:00 i sal G510

Dagordning ROST-möte 2020-02-19 i G510 Maskinrummet klockan 17.00

 

 

Formalia

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötespresidium

§3 Behörigt utlyst

-Beslutsmässighet

§4 Närvarorätt

-Yttranderätt

-Rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Föregående mötesprotokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Inledning

– Vad är ROST

– Struktur av ROST

– Förklaring av de olika posterna

§10 Överlämmning

§11 Mål för styrelsen 19/20

§12 Verksamhetsberättelse 19/20

§13 Budget 19/20

§14 Mål för styrelsen 20/21

§15 Verksamhetsplan 20/21

§16 Budget 20/21

§17 Val av ny styrelse

 

Avslutning

§ 18 Övrigt

§ 19Kalender

§ 20 Mötets avslutande


ROST-möte i G510 fredag den 31a klockan 13.00

Dagordning ROST-möte 2020-01-31 i G510 Maskinrummet klockan 13.00

 

 

Formalia

§1 Mötets öppnande

 

§2 Val av mötespresidium

 

§3 Behörigt utlyst

Beslutsmässighet

 

§4 Närvarorätt

Yttranderätt

Rösträtt

 

§5 Fastställande av dagordning

 

§6 Föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

 

§8 Rapporter

 

§9 Kommande event

 

§10 Året som gått/kommande år

 

§12 Budget

 

Avslutning

§ 13 Övrigt

§ 14 Kalender

§ 15Mötets avslutande

 


ROST möte 2019-12-09 klockan 17.00 i G510

Härmed kallar jag till styrelsemöte i ROST.

Dagordning ROST-möte 2019-12-09 i G510 Maskinrummet klockan 17.00

 

 

Formalia

§1 Mötets öppnande

 

§2 Val av mötespresidium

 

§3 Behörigt utlyst

Beslutsmässighet

 

§4 Närvarorätt

Yttranderätt

Rösträtt

 

§5 Fastställande av dagordning

 

§6 Föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§7 Skrivelser

 

§8 Rapporter

 

§9 Utvärdering av event

 

§10 Förkunskapskrav

 

§11 Kvar att göra till februari

 

Avslutning

§ 12 Övrigt

§ 13 Kalender

§ 14 Mötets avslutande


ROST Styrelsemöte 2019-11-11 klockan 17.00 i G510

Halloj!
Härmed kallar jag till styrelsemöte i G510 klockan 17.00 den elfte november (11/11).

Formalia

§1 Mötets öppnande

§ 2 Val av sekreterare 

§ 3 Val av mötespresidium

§ 4 Behörigt utlyst,Beslutsmässighet 

§ 5 Närvarorätt,Yttranderätt,Rösträtt

 § 6 Fastställande av dagordning

 § 7 Föregående mötesprotokoll

 

Ärenden

§ 8 Skrivelser

§ 9 Rapporter

§ 10 Uppdatering sittning

 

 

Avslutning

§ 11 Övrigt

§ 12 Kalender

§ 13Mötets avslutande