Category: ROST

Maskinsektionen ROST årsmöte 2019-02-13 kl. 17:15 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla årsmöte den 2019-02-13
klockan 17:15 i projektrum G541.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Styrdokument
§10 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
§11 Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
§12 Budget för nästkommande verksamhetsår
§13 Val av styrelse

*Avslutning*
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2019-01-23 kl. 17:15 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2019-01-23
klockan 17:15 i projektrum G541.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 BTH-cyklarna
§10 Utskott
§11 Överlämning
§12 Årsmöte

*Avslutning*
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-11-26 kl. 17:15 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-11-26
klockan 17:15 i projektrum G541.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Kommande evenemang
§10 BTH-cyklarna
§11 Arbetsordning

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-10-16 kl. 12:10 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-10-16
klockan 12:10 i projektrum G541. Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Utskott
§10 Gästföreläsning
§11 Aktivitet i samarbete med TIMA
§12 Alumner
§13 Kommunikation & information
§14 Näringsliv

*Avslutning*
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas


Med vänliga hälsningar
Erik Lindström,
Näst sämsta kallelseskickaren (efter Lhure <3)


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-10-08 kl. 12:10 i G541

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-10-08 klockan 12:10 i rum G541.
Dagordning:
*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Sittning
§10 Korridor G-plan 5
§11 Programrummet
§12 Inköp
§13 Utbildning
§14 Marinteknik
§15 Utskott
§16 Gästföreläsning
§17 Aktivitet i samarbete med institutionen för maskinteknik
§18 Alumner
§19 Kommunikation & information

*Avslutning*
§20 Övrigt
§21 Kalender
§22 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Erik Lindström
Ordförande, Maskinsektionen ROST
Blekinge Studentkår


Rättelse av kallelse Maskinsektionen ROST

Hej,

I kallelsen har datumet blivit fel. Mötet ska vara kallat till den 19/9, inte den 18/9

⁣Med vänliga hälsningar
Erik Lindström
Ordförande, Maskinsektionen ROST
Blekinge Studentkår


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-09-18 kl. 12:15 i maskintekniks programrum

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-09-18 klockan 12:15 i maskintekniks programrum.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Sittning
§10 Gästföreläsning
§11 Programrummet

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Erik Lindström
Ordförande, Maskinsektionen ROST 18/19 Blekinge Studentkår


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2018-09-03 kl. 12:15 i maskintekniks programrum

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-09-03
klockan 12:15 i maskintekniks programrum.

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Korridoren i G-huset plan 5
§10 Gästföreläsning
§11 Designtävling
§12 Framtida samarbeten
§13 Sittning

*Avslutning*
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Erik Lindström
Ordförande, Maskinsektionen ROST 18/19
Blekinge Studentkår