Category: ROST

Maskinsektionen ROST möte 2018-07-12 kl. 19:30 via BSKs Discord

Hej!
Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-07-12
klockan 19:30 via BSKs Discord

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Inseglet & höstterminen
§10 BTH-cyklarna
§11 Programrummet & G plan 5 korridoren

*Avslutning*
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST möte 2018-04-19 kl. 12:10 i Maskintekniks programrum

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-04-19
klockan 12:10 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 BTH-cyklarna
§10 Profilkläder
§11 Kick-off
§12 Föreläsning/seminarie med SEMCON
§13 Programrummet & G plan 5 korridoren

*Avslutning*
§14 Övrigt
§15 Kalender
§16 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST möte 2018-03-08 kl. 17:15 i Maskintekniks programrum

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2018-03-08
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Affärsracet
§10 Hemsidan
§11 Profilkläder
§12 Kick-off

*Avslutning*
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Erik Lindström
Ordförande, Maskinsektionen ROST 18/19
Blekinge Studentkår


Kallelse årsmöte Maskinsektionen ROST

Maskinsektionen ROST håller årsmöte i maskins programrum G510A,
onsdagen den 28 februari 2018 kl. 17:15 med följande dagordning.

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässigt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
§10 Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

§11 Budget för nästkommande verksamhetsår

§12 Val av styrelse

*Avslutning*
§13 Övrigt
§14 Kalender
§15 Mötet avslutas

MVH
Marika Blad


Maskinsektionen ROST möte

Maskinsektionen ROST håller nästa styrelsemöte i maskins programrum,
onsdagen den 31 januari 2018 kl. 17:15 med följande dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässigt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter
§9 Albins mail
§10 Våren
*Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

MVH
Marika Blad


RÄTTELSE kallelse maskinsektionen ROST

Datum fel i förra kallelsen, se nedan:

Maskinsektionen ROST håller nästa styrelsemöte i Valen,

MÅNDAGEN DEN 25 september 2017 kl. 17:15 med följande dagordning:

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässigt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Arbetsutskott

§10 BAM

§11 Profiltröjor

§12 Programrum

*Avslutning*

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Machina autem volvunt.

Marika Blad

Ordförande


Maskinsektionen ROST-möte mån 26/9 kl. 17:15 i Valen

Maskinsektionen ROST håller nästa styrelsemöte i Valen,

måndagen den 26 september 2017 kl. 17:15 med följande dagordning:

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässigt

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Arbetsutskott

§10 BAM

§11 Profiltröjor

§12 Programrum

*Avslutning*

§13 Övrigt

§14 Kalender

§15 Mötet avslutas

Machina autem volvunt.

Marika Blad

Ordförande


Maskinsektionen ROST möte tis 5/9-2017

Halli hallå! Maskinsektionen ROST håller styrelsemöte tisdagen den 5 september kl. 17:15 i Maskintekniks programrum.

Dagordning:

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering inseglet

§10 Kommande året

*Avslutning*

§11 Övrigt

§12 Kalender

§13 Mötet avslutas

Puss å kram,

Marika Blad


Styrelsemöte Maskinsektionen ROST

Halli hallå! Mötet kommer hållas i Maskintekniks programrum den 8 maj kl. 17:15.

Dagordning:

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Utvärdering sillamidda

§10 UKÄ

§11 Mål verksamhetsår 17/18

*Avslutning*

§12 Övrigt

§13 Kalender

§14 Mötet avslutas

Bästa hälsningar,

Marika Blad


Maskinsektionen ROST styrelsemöte

Skepp o’hoj! Maskinsektionen ROST håller styrelsemöte tisdagen den 18 april kl. 17:15 i Maskintekniks programrum.

Dagordning:

*Formalia*

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*

§7 Skrivelser

§8 Rapporter

§9 Sillamidda

*Avslutning*

§10 Övrigt

§11 Kalender

§12 Mötet avslutas

Bästa hälsningar,

Marika Blad