Category: ROST

[Rost] Maskinsektionen ROST möte 9/3-17

Maskinsektionen Rost kommer hålla i ett möte den 9/3-17 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Val av ny styrelse
§10 Sillamidda

Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST årsmöte 2017-03-02 17:15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla årsmöte den 2017-03-02
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Val av ny styrelse
§10 Sillamidda

Avslutning*
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 2017-02-09 17:15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2017-02-09
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Open Labs
§10 Maskinrummet
§11 Rutiner för studiebevakning
§12 Vision och utveckling för Maskinsektionen ROST
§13 Studiesocialt
§14 Förberedelser inför ny styrelse

*Avslutning*
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 1/12 17:15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-12-01
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia*
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden*
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Open Labs
§10 Representanter till programrådet
§11 Maskinrummet
§12 Pluggstugor
§13 Vision och utveckling för Maskinsektionen
§14 Arbetsordning
§15 Studiesocialt

*Avslutning*
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 15/9 17:15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-09-15
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Klasspresentation
§10 Maskinrummet
§11 Vision och utveckling för Maskinsektionen
§12 Pluggstugor
§13 Sillamiddag
§14 Gästföreläsare
§15 Evenemang under hösten

*Avslutning *
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 18/8 18:00

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-08-18
klockan 18:00 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Aktivitet under Inseglet
§10 Open Labs
§11 Pluggstugor
§12 Sillamiddag
§13 Val av representant till Maskininstitutionens styrelse
§14 Evenemang under hösten

*Avslutning *
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 12/4 17:15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-04-12
klockan 17:15 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Utvärderingar Bussresan
§10 Utvärderingar LP3
§11 Evenemang
§12 Ekonomi
§13 Programrummet
§14 Pluggstugor

*Avslutning *
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 29/3 18:00

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-03-29
klockan 18.00 i Maskintekniks programrum

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Bussresan
§10 Utvärderingar LP3
§11 Sittning
§12 Framtida evenemang
§13 Skrovet
§14 Pluggstugor

*Avslutning *
§15 Övrigt
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas


Maskinsektionen ROST styrelsemöte 8/3 17:15

Hej! Maskinsektionen ROST kommer att hålla styrelsemöte den 2016-03-08
klockan 17.15 i Valen.

Dagordning:

*Formalia *
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

*Ärenden *
§7 Skrivelser
§8 Rapporter

§9 Hemsidan
§10 Sociala medier
§11 Nytt märke
§12 Fastställande av beslut från föregående möte
§13 Klasspresentation
§14 Evenemang
§15 Arbetsuppgifter för styrelsemedlemmar

*Avslutning *
§16 Övrigt
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas