Category: #ROOT

#ROOT Styrelsemöte 30:de Januari kl 18:00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 13:e Februari kl 12:15,
Plats: #ROOT-Rummet

För närvaro på distans använd Discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 ROOT-Rummet
§8.2 BAM
§8.3 Bio med #ROOT

§8.4 Lunchföreläsning med Axis
§8.5 Security Day
§8.6 Överlämning av AI- och maskininlärning

Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar

Philippe Van Daele
Ordförande | Utbildningsföreningen #ROOT


#ROOT Styrelsemöte 30:de Januari kl 18:00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 30:e Januari kl 18:00,
Plats: #ROOT-Rummet

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 ROOT-Rummet
§8.2 BAM
§8.3 Bio med #ROOT

§8.4 Lunchföreläsning med Axis
§8.5 Security Day

Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar

Philippe Van Daele
Ordförande | Utbildningsföreningen #ROOT


#ROOT Styrelsemöte 19:de December kl 12:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 19:e December kl 12:15,
Plats: Distans (Discord)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 ROOT-Rummet
§8.2 CTF
§8.3 BAM

§8.4 Bio med #ROOT

Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar

Philippe Van Daele
Ordförande | Utbildningsföreningen #ROOT


#ROOT Styrelsemöte den 5:e December kl 12:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 5:e December kl 12:15,
Plats: #ROOT-Rummet

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 ROOT-Rummet

§8.2 CTF
§8.3 BAM

Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar

Philippe Van Daele
Ordförande | Utbildningsföreningen #ROOT


#ROOT styrelsemöte den 14:e november 12:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 14:e november kl 12:15,
Plats: Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 Security Day
§8.2 CTF
§8.3 Sittning med ROST
§8.4 BAM

Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.

Med vänliga hälsningar

Philippe Van Daele
Ordförande | Utbildningsföreningen #ROOT


#ROOT styrelsemöte den 7:e november kl 18:00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 7:e november kl 18:00,
Plats: Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 Security Day
§8.2 CTF

§8.3 Sittning med ROST
§8.4 BAM

Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.


#ROOT Styrelsemöte 24-10-2019 kl 12:15

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 24:e oktober kl 12:15,
Plats: Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§8.1 Security Day
§8.2 CTF
§8.3 Sittning med ROST


Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender
§11 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.#ROOT Styrelsemöte 17-10-2019 kl 12:00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 17:e oktober kl 12:00,
Plats: Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Närvarande
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§5 Yttranderätt och rösträtt
§6 Fastställande av dagordningen
§7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§8 Studiebevakning
§9 Studiesocialt
§9.1 Security Day
§9.2 CTF
§9.3 Sittning med ROST


Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.Re: #ROOT styrelsemöte 3-10-2019 kl 12:00

Hej!
Jag kommer tyvärr inte kunna vara närvarande på mötet på Torsdag.
Ni kan hämta passerkort vid receptionen.
Med vänliga hälsningar
Philippe Van Daele
Ordförande, Utbildningsföreningen #ROOT

From: Philippe Van Daele <philippe.van.daele@bthstudent.se&gt;
Sent: 30 September 2019 15:17
To: Kallelser <kallelse@bthstudent.se&gt;
Subject: #ROOT styrelsemöte 3-10-2019 kl 12:00

 


Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 3:e oktober kl 12:00, Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Närvarande
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§5 Yttranderätt och rösträtt
§6 Fastställande av dagordningen
§7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§8 Studiebevakning
§9 Studiesocialt

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.


#ROOT styrelsemöte 3-10-2019 kl 12:00


Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 3:e oktober kl 12:00, Monsunen

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Närvarande
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§5 Yttranderätt och rösträtt
§6 Fastställande av dagordningen
§7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§8 Studiebevakning
§9 Studiesocialt

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.