Category: #ROOT

#ROOT möte 2/6 kl 13:30 i AFK

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 2/6. Vi börjar kl *13:90*
på AFK (Rotundans norra gavel, 56°10’55.3″N 15°35’24.0″E).

Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 SWAG
Avslutning
§9 Övrigt
§10 Kalender

Mvh,
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


#ROOT möte 16/5 kl 17:15

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 16/5. Vi börjar kl *17:15*
på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 FUM
§9 SWAG
Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender

Mvh,
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


#ROOT-möte 9/5 kl 17 i AFK

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 9/5. Vi börjar kl *17:15*
på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 FUM
§9 SWAG
Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender

Mvh,
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


#ROOT möte 25/4 kl 17

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 25/4. Vi börjar kl *17:15*
på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 Sittning
§10 SWAG
Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender

Mvh,
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


#ROOT-möte 11/4 kl 18:15

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 28/3. Vi börjar kl *18:15*
på AFK, efter vårt klassrepresentantmöte. Dagordningen kommer se ut som
följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 Styrelseutbildningen
§10 Sittning
§11 SWAG

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


#ROOT-möte 28/3 kl 15:15

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 28/3. Vi börjar kl *15:15*
på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 Styrelseutbildningen
§10 Sittning
§11 SWAG

Avslutning
§12 Övrigt
§13 Kalender
§14 Mötet avslutas


#ROOT-möte 7/3 kl 17:15 i AFK

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 7/3. Vi börjar kl 17:15
på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 SWAG

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


#ROOT möte 22/2 kl 19:15 i AFK

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 22/2. Vi börjar på kl
19:15 på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 SWAG

Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


#ROOT Årsmöte 2016-02-22 kl 18:00 i AFK

Det är dags för #ROOT att hålla årsmöte. Mötet kommer hållas 2016-02-22 kl
18:00 i AFK.
Dagordningen ser ut som följer:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
4. Fastställande av dagordning
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk berättelse
7. Ansvars frihet
8. Budget
9. Nästkommande styrelse
10. Övrigt
11. Mötet avslutas

Det kommer bjudas på fika!

Hälsningar

Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT


#ROOT-möte 1/2 kl 17:15 i AFK

Hejsan!

Dags för #ROOT-möte igen, denna gång måndagen den 1/2. Vi börjar på kl
17:15 på AFK. Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Ekonomi/konton
§9 SWAG
§10 Årsmöte

Avslutning
§11 Övrigt
§12 Kalender
§13 Mötet avslutas

Hälsningar
Erik Bergenholtz
Ordförande #ROOT