Category: #ROOT

#ROOT Styrelsemöte 19-09-2019 kl 12:00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 19:e september kl 12:00

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§1 Mötet öppnas
§2 Närvarande
§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§5 Yttranderätt och rösträtt
§6 Fastställande av dagordningen
§7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§8 Studiebevakning
§9 Studiesocialt
§9.1 Security Day
§9.2 CTF
§9.3 #ROOT-kväll
§9.4 Sittning med ROST


Avslutning
§10 Övrigt
§11 Kalender
§12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast (1) dag innan mötesdatumet.Fwd: #ROOT Styrelsemöte 9-09-2019 kl 18:00

Hejsan,

Råkade skicka med min vanliga mail.

Men här är kallelsen.
MVH
Philippe
Begin forwarded message:

From: Philippe Van Daele <philippe.vandaele97@gmail.com>
Date: 27 August 2019 at 16:00:50 CEST
To: kallelse@bthstudent.se
Subject: #ROOT Styrelsemöte 9-09-2019 kl 18:00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 9:e september kl 18:00.

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42


Formalia

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Närvarande

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§ 5 Yttranderätt och rösträtt

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll


Ärenden

§ 8 Studiebevakning

§ 9 Studiesocialt

§ 9.1 Security Day

§ 9.2 Logotyp

§ 9.3 CTF


Avslutning

§ 10 Övrigt

§ 11 Kalender

§ 12 Mötets avslutning


Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.
#ROOT Styrelsemöte 11-08-2019 via Discord kl 13:00

Glad sommar!

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 11:e juli kl 13:00 på Discord.
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42


Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 7.1 Uppföljning av möte med Anton Borg

§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 Inseglet
§ 8.2 Security day

Avslutning
§ 9 Övrigt
§ 10 Kalender
§ 11 Mötet avslutas

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.#ROOT Styrelsemöte 20-07-2019 via Discord kl 18:00

Glad sommar!

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 20:e juli kl 18:00 på Discord.
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Närvarande

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§ 5 Yttranderätt och rösträtt

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden

§ 8 Studiebevakning

§ 9 Studiesocialt

§ 9.1 Inseglet

Avslutning

§ 10 Övrigt

§ 11 Kalender

§ 12 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.


RÄTTELSE!!! Re: #ROOT styrelsemöte den 27:e maj kl 12.00

Det visade sig att jag var för hastig på skicka knappen.

Styrelsemötet ska hållas den 27:e maj kl 18.00.

> On 23 May 2019, at 08:33, adam björkman <adabjo95@gmail.com> wrote:
>
> Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 27:e maj kl 12.00 i
> Monsunen som är belägen en trappa upp i A-huset.
> För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
>
> Formalia
> § 1 Mötet öppnas
> § 2 Närvarande
> § 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> § 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> § 5 Yttranderätt och rösträtt
> § 6 Fastställande av dagordning
> § 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
>
> Ärenden
> § 8 Studiebevakning
> § 9 Studiesocialt
> § 9.1 Klistermärken
> § 9.2 #ROOT tröjor
> § 9.3 Workshopuppföljning
> § 9.4 Inseglet
>
> Avslutning
> § 10 Övrigt
> § 11 Kalender
> § 12 Mötets avslutning
>
>
> Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.
>
>
>


#ROOT styrelsemöte den 27:e maj kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 27:e maj kl 12.00 i
Monsunen som är belägen en trappa upp i A-huset.
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Närvarande
§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 5 Yttranderätt och rösträtt
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 8 Studiebevakning
§ 9 Studiesocialt
§ 9.1 Klistermärken
§ 9.2 #ROOT tröjor
§ 9.3 Workshopuppföljning
§ 9.4 Inseglet

Avslutning
§ 10 Övrigt
§ 11 Kalender
§ 12 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.


#ROOT styrelsemöte den 13:e maj kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 13:e maj kl 12.00 i
Monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Närvarande
§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 5 Yttranderätt och rösträtt
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 8 Studiebevakning
§ 8.1 Uppföljning mot klassrepresentanter
§ 8.2 Utbildning för förtroendevalda
§ 9 Studiesocialt
§ 9.1 Klistermärken
§ 9.2 #ROOT tröjor
§ 9.3 Workshop
§ 9.4 Framtiden för #ROOT

Avslutning
§ 10 Övrigt
§ 11 Kalender
§ 12 Mötets avslutning

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senast en (1) dag innan mötesdatumet.


#ROOT styrelsemöte den 29:e april kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 29:e april kl 12.00 i
Monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Närvarande
§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 5 Yttranderätt och rösträtt
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 8 Studiebevakning
§ 8.1 Uppföljning av mötet med Anton Borg
§ 9 Studiesocialt
§ 9.1 Klistermärken
§ 9.2 #ROOT tröjor

Avslutning
§ 10 Övrigt
§ 11 Kalender
§ 12 Mötets avslutning

Frånvaroanmälen sker senast den 28:e april.


#ROOT styrelsemöte den 15:e april kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 15:e april kl 12.00 i
Monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Närvarande
§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 5 Yttranderätt och rösträtt
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§ 8 Studiebevakning
§ 8.1 Uppföljning möte med Anton Borg
§ 9 Studiesocialt
§ 9.1 Uppföljning Security Day
§ 9.2 Klistermärken
§ 9.3 #ROOT tröjor

Avslutning
§ 10 Övrigt (här får inga beslut ske)
§ 11 Kalender
§ 12 Mötets avslutning


#ROOT styrelsemöte kl 18.00 den 1:e april i Monsunen

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 1:e april kl 18.00 i
monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor
§ 8.5 SecureLink meet
§ 8.6 Hemsida
§ 10 Övrigt
§ 11 Kalender
§ 12 Mötets avslutning

Frånvaroanmälan ska ske senast den 31:e mars.