Category: #ROOT

Re: #ROOT styrelsemöte den 18:e Februari kl 12.00

RÄTTELSE.

Det har smugit sig in ett datumfel. Frånvaroanmälan ska ske senast den 17:e Februari.

> On 13 Feb 2019, at 09:01, adam björkman <adabjo95@gmail.com> wrote:
>
> Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 18:e Februari kl 12.00 i
> mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
> För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
> Dagordning
> Formalia
> § 1 Mötet öppnas
> § 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> § 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> § 4 Yttranderätt och rösträtt
> § 5 Fastställande av dagordning
> § 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
> Ärenden
> § 7 Studiebevakning
> § 8 Studiesocialt
> § 8.1 SecurityDay
> § 8.2 BAM
> § 8.3 Programrummet
> § 8.4 #ROOT tröjor
> § 8.5 SecureLink meet
> § 9 Övrigt
> §10 Kalender
>
> Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senaste den 3:e Februari.
>


#ROOT styrelsemöte den 18:e Februari kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 18:e Februari kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 BAM
§ 8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor
§ 8.5 SecureLink meet
§ 9 Övrigt
§10 Kalender

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senaste den 3:e Februari.


#ROOT styrelsemöte den 4:e Februari kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 4:e Februari kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 7.1 Uppföljning av möte med Anton Borg
§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 BAM
§ 8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor
§ 9 Övrigt
§10 Kalender

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senaste den 3:e Februari.


#ROOT styrelsemöte 21:e Januari kl 18.00 i Monsunen

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 21:e Januari kl 18.00 i
monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§8.2 BAM
§8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor?
§9 Övrigt
§10 Kalender

Notera att styrelsemötet påföljande möte från klassrepresentantsmötet.


#ROOT styrelsemöte den 17:e december kl 12.00-13.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 17:e December kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§8.2 BAM
§8.3 Programrummet
§9 Övrigt
§10 Kalender

Mötesinbjudan finnes på länken


#ROOT styrelsemöte den 17:e december kl 12.00-13.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 17:e December kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§8.2 BAM
§8.3 Programrummet
§9 Övrigt
§10 Kalender

Med vänlig hälsning, Adam Björkman


#ROOT styrelsemöte den 3/12 i Mistralen kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 3:e December kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§8.2 BAM
§8.3 Programrummet
§9 Övrigt
§10 Kalender

Mötesinbjudan finnes på länken
calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NjYyZzJkc3Fqa3BsaXZkamtmNnMyZ2M1aXEgYWRhbUBiam9ya21hbi5pbw&tmsrc=adam%40bjorkman.io


#ROOT styrelsemöte den 19:e november kl 12.00 i Mistralen

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 19:e November kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§8.2 BAM
§8.3 Programrummet
§9 Övrigt
§10 Kalender


#ROOT styrelsemöte den 5:e November kl 18.00 i Monsunen

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 5:e November kl 18.00 i
Monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§8.2 BAM
§9 Övrigt
§10 Kalender