Category: #ROOT

#ROOT styrelsemöte kl 12.00 den 18:e mars

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 18:e mars kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 BAM
§ 8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor
§ 8.5 SecureLink meet
§ 8.6 FMV och CSEC
§ 9 Dokument angående överlämmning till nya styrelsen.
§ 10 Övrigt
§ 11 Kalender

Frånvaroanmälan ska ske senast den 17:e mars.


smoersex styrelsemöte på .kauren, 2019-03-04

Måndagen den 4 mars är det dags för möte på .kauren, mötet börjar 18:00! Välkomna!
Om någon önskar att bli borttagen från maillistan får denne kontakta Isabella Calla Kjellin på isabella321@hotmail.se eller via Facebook.

DAGORDNING

Mötets öppnande
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt
Närvarandes talan- och rösträtt
Fastställande av dagordning
Föregående möte
Ekonomi
Dokument
.kauren
Phest
Icke alkoholrelaterade evenemang
Klickpunkten
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande
Mvh,
Isabella ”Laban” Calla Kjellin


#ROOT styrelsemöte den 4:e mars kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 4:e mars kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 BAM
§ 8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor
§ 8.5 SecureLink meet
§ 9 Beslutande om dokument inför årsmöte
§ 10 Övrigt
§ 11 Kalender

Frånvaroanmälan ska ske senast den 3:e mars.


Re: #ROOT Årsmöte den 11:e mars kl. 17.00

I min hast att skicka ut kallelsen till årsmötet, missade jag en punkt.

Följande punkt ska läggas till
10.3 Beslut om ekonomiansvarig.

Ekonomiansvarig
Den ekonomiansvariga ser till att #ROOTs ekonomi sköts. Du håller koll på
kontot, ser till att betalningar till event kommer tillrätta samt att
fakturor betalas och kommer till rätt ställe.

Den mån 25 feb. 2019 kl 18:58 skrev Adam Björkman <adabjo95@gmail.com>:

> #ROOT
> Härmed kallar jag till Årsmöte för #ROOT den 11:e mars kl 17.00 i Monsunen.
> För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
> Formalia
> 1 Mötets öppnas
> 2 Deltagare
> 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> 4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> 5 Yttranderätt och rösträtt
> 6 Fastställande av dagordning
> 7 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
> 8 Ekonomisk berättelse för nuvarande verksamhetsår
> 9 Budget nästkommande verksamhetsår
> 10 Beslut om nästkommande styrelse
> 10.1 Beslut om ordförande
> 10.2 Beslut om sekreterare
> 10.3 Beslut om styrelseledamot
> 10.4 Beslut om suppleanger
> 10.5 Nästkommande verksamhetsår
> 11 Övrigt
> 12 Mötes avslutning
>
> Ordförande
> Som ordförande kommer du hantera en mängd olika uppdrag. Du kommer skicka
> kallelser till styrelsemöten. Du kommer agera ”huvudkontakt” mot BTH. Du
> kommer också delegera uppgifter som tillfaller styrelsen antigen på mejl
> eller på möten. Du kan också behöva ta snabba ärenden som kräver
> direkthandlingar.
>
> Sekreterare
> Som #ROOTs sekreterare sköter du alla #ROOTS handlingar. Du ser till att
> mötesprotkoll finns uppdaterade och påskrivna på molnet respektive i
> kårexpeditionen.
>
> Ledamot
> Som styrelseledamot är du en teamworker och gillar att hjälpa till. Du får
> uppdrag tilldelade av ordförande eller tar på dig uppdrag självmant.
> Uppdragen variera allt ifrån att kontakta en lärare om en kurs till att
> planera securityday.
>
>
>


ROOTHärmed kallar jag till Årsmöte för

ROOT den 11:e mars kl 17.00 i Monsunen.
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Formalia
1 Mötets öppnas
2 Deltagare
3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
4 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
5 Yttranderätt och rösträtt
6 Fastställande av dagordning
7 Verksamhetsberättelse för nuvarande verksamhetsår
8 Ekonomisk berättelse för nuvarande verksamhetsår
9 Budget nästkommande verksamhetsår
10 Beslut om nästkommande styrelse
10.1 Beslut om ordförande
10.2 Beslut om sekreterare
10.3 Beslut om styrelseledamot
10.4 Beslut om suppleanger
10.5 Nästkommande verksamhetsår
11 Övrigt
12 Mötes avslutning

Ordförande
Som ordförande kommer du hantera en mängd olika uppdrag. Du kommer skicka
kallelser till styrelsemöten. Du kommer agera ”huvudkontakt” mot BTH. Du
kommer också delegera uppgifter som tillfaller styrelsen antigen på mejl
eller på möten. Du kan också behöva ta snabba ärenden som kräver
direkthandlingar.

Sekreterare
Som #ROOTs sekreterare sköter du alla #ROOTS handlingar. Du ser till att
mötesprotkoll finns uppdaterade och påskrivna på molnet respektive i
kårexpeditionen.

Ledamot
Som styrelseledamot är du en teamworker och gillar att hjälpa till. Du får
uppdrag tilldelade av ordförande eller tar på dig uppdrag självmant.
Uppdragen variera allt ifrån att kontakta en lärare om en kurs till att
planera securityday.


Re: #ROOT styrelsemöte den 18:e Februari kl 12.00

RÄTTELSE.

Det har smugit sig in ett datumfel. Frånvaroanmälan ska ske senast den 17:e Februari.

> On 13 Feb 2019, at 09:01, adam björkman <adabjo95@gmail.com> wrote:
>
> Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 18:e Februari kl 12.00 i
> mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
> För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
> Dagordning
> Formalia
> § 1 Mötet öppnas
> § 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> § 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> § 4 Yttranderätt och rösträtt
> § 5 Fastställande av dagordning
> § 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
> Ärenden
> § 7 Studiebevakning
> § 8 Studiesocialt
> § 8.1 SecurityDay
> § 8.2 BAM
> § 8.3 Programrummet
> § 8.4 #ROOT tröjor
> § 8.5 SecureLink meet
> § 9 Övrigt
> §10 Kalender
>
> Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senaste den 3:e Februari.
>


#ROOT styrelsemöte den 18:e Februari kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 18:e Februari kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 BAM
§ 8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor
§ 8.5 SecureLink meet
§ 9 Övrigt
§10 Kalender

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senaste den 3:e Februari.


#ROOT styrelsemöte den 4:e Februari kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 4:e Februari kl 12.00 i
mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42
Dagordning
Formalia
§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§ 4 Yttranderätt och rösträtt
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§ 7 Studiebevakning
§ 7.1 Uppföljning av möte med Anton Borg
§ 8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 BAM
§ 8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor
§ 9 Övrigt
§10 Kalender

Glöm inte att frånvaroanmälan ska ske senaste den 3:e Februari.


#ROOT styrelsemöte 21:e Januari kl 18.00 i Monsunen

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 21:e Januari kl 18.00 i
monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§8.2 BAM
§8.3 Programrummet
§ 8.4 #ROOT tröjor?
§9 Övrigt
§10 Kalender

Notera att styrelsemötet påföljande möte från klassrepresentantsmötet.