Category: #ROOT

#ROOT styrelsemöte den 23:e Oktober kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 23:e Oktober kl 12.00 i
Mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 #ROOT meet
§9 Övrigt
§10 Kalender

Frånvaro från mötet ska anmälas* senast *1 dag innan.

//Adam Björkman


#ROOT Styrelsemöte 8:e Oktober kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 8:e Oktober kl 12.00 i
Mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 #ROOT meet
§9 Övrigt
§10 Kalender

Frånvaro från mötet ska anmälas /senast/ 1 dag innan.

//Adam Björkman


Re: #ROOT Styrelsemöte 24e September kl 12.00

RÄTTELSE:

Mötet är den 24:e september och det är /*inget*/ klassrepresentantsmöte
innan.

//Adam

On 17/09/2018 23:59, Adam Björkman wrote:
> Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 14e september kl
> 12.00 i Mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)
>
> För närvaro på distans använd discord: https://discord.gg/xqsep42
>
> Dagordning
>
> Formalia
> §1 Mötet öppnas
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
> §4 Yttranderätt och rösträtt
> §5 Fastställande av dagordning
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
> Ärenden
> §7 Studiebevakning
> §8 Studiesocialt
> § 8.1 SecurityDay
> § 8.2 #ROOT grillning?
> §9 Övrigt
> §10 Kalender
>
>
> Notera att detta styrelsemöte kommer föregås av ett
> klassrepresentationsmöte kl 17.00, se separat kallelse. 
>
>
> /Adam Björkman
>
>
>
> —
> *Who will guard the guards themselves?*


#ROOT Styrelsemöte 24e September kl 12.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 14e september kl 12.00 i Mistralen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 #ROOT grillning?
§9 Övrigt
§10 Kalender

Notera att detta styrelsemöte kommer föregås av ett klassrepresentationsmöte kl 17.00, se separat kallelse.

/Adam Björkman


Re: #ROOT Klassrepresentantsmöte

RÄTTELSE

Mötet kommer ske den 10:e september.

Den mån 3 sep. 2018 kl 09:58 skrev Adam Björkman <adabjo95@gmail.com>:

> Härmed kallar jag till klassrepresentatsmöte i monsunen kl 17.00 i
> Monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)
>
> För att delta på distans: discord.gg/xqsep42
>
> Allt gott!
>
> /Adam Björkman
>
>


#ROOT Styrelsemöte 10:e September kl 18.00

Härmed kallar jag till styrelsemöte för #ROOT den 10:e september kl 18.00 i
Monsunen (belägen en trappa upp i A-huset)

För närvaro på distans använd discord: discord.gg/xqsep42

Dagordning

Formalia
§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordning
§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll
Ärenden
§7 Studiebevakning
§8 Studiesocialt
§ 8.1 SecurityDay
§ 8.2 #ROOT grillning?
§9 Övrigt
§9.1 Hemsidan?
§10 Kalender

Notera att detta styrelsemöte kommer föregås av ett
klassrepresentationsmöte kl 17.00, se separat kallelse.

/Adam Björkman


Re: #ROOT styrelsemöte via discord den 21:e augusti

RÄTTELSE

Mötet kommer ske den 21:e augusti och inte 30:e juli.

//Adam

Den 6 augusti 2018 20:46 skrev Adam Björkman <adabjo95@gmail.com>:

> Härmed kallar jag till styrelsemöte på *distans *den 30:e Juli 2018 kl
> 18.00
>
> Delta via discord använd: discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2
>
> Dagordningen kommer se ut som följer:
>
> Formalia
> §1 Mötet öppnas
>
> §2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
>
> §3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
>
> §4 Yttranderätt och rösträtt
>
> §5 Fastställande av dagordning
>
> §6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll
>
> Ärenden
> §7 Studiebevakning
>
> §8 Studiesocialt
>
> § 8.1 Inseglet
>
> §9 Övrigt
>
> §10 Kalender
>
> Vänligen meddela frånvaro från mötet senast *en* (1) dag innan.
>
>
>


#ROOT styrelsemöte via discord den 21:e augusti

Härmed kallar jag till styrelsemöte på *distans *den 30:e Juli 2018 kl
18.00

Delta via discord använd: discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2

Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning

§8 Studiesocialt

§ 8.1 Inseglet

§9 Övrigt

§10 Kalender

Vänligen meddela frånvaro från mötet senast *en* (1) dag innan.


#ROOT möte via discord den 30/7

Härmed kallar jag till styrelsemöte på *distans *den 30:e Juli 2018 kl
18.00

Delta via discord använd: discord.gg/0pe26kHUg7HR61R2

Dagordningen kommer se ut som följer:

Formalia
§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Ärenden
§7 Studiebevakning

§8 Studiesocialt

§ 8.1 Inseglet

§9 Övrigt

§10 Kalender