Category: Rotundan

Rotundan

Rotundan möte 18/4 – 16 kl 17:15 I kansliet

Hej!

Rotundan kommer att ha mote 18/4 – 16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Aktivfix

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson

Ordförande

Rotundan


Rotundan Möte 11/4 -16 kl 17:15 I kansliet

Hej!

Rotundan kommer att ha mote 11/4 – 16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Möbler

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson

Ordförande

Rotundan


Rotundan möte 4/4 -16 kl 17:15 I kansliet

Hej!

Rotundan kommer ha möte 4/4 – 16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Överlämning

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson

Ordförande

Rotundan


Rotundan möte 28/3 – 16 17:15 I kansliet

Hej rotundan kommer att ha möte 28/3 – 16 17:15 I kansliet

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Överlämning

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

Mvh

Emil Henriksson

Ordförande Rotundan


Rotundan möte 21/3 -16 I kansliet kl 17:15

Hej!

Rotundan kommer att ha möte 21/3 -16 I kansliet kl 17:15

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Roll Up

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

Mvh

Emil Henriksson

Ordförande Rotundan


Rotundan möte 14/3 – 16 kl 17:15 I kansliet

Hej!

Rotundan kommer att ha mote 14/3 – 16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Fritös

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

Mvh

Emil Henriksson

Ordförande Rotundan


Rotundan möte 7/3 – 16 kl 17:15 I kansliet

Hej!

Rotundan kommer att ha mote 7/3 – 16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Per Capsilum beslut

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

Mvh

Emil Henriksson

Ordförande Rotundan


Rotundan mote 22/2 – 16 kl 17:15 I kansliet

Hej!

Rotundan tänkte ha möte 22/2 – 16 kl 17:15 I kansliet

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Fum

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

Mvh

Emil Henriksson

Ordförande Rotundan


Rotundan möte 15/2 – 15 kl 17:15 I kansliet

Hej rotundan kommer att ha möte den 15/2- 16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Fritös

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas


Rotundan mote 8/2 -16 kl 17:15

Tja!

Rotundan kommer att ha möte 8/2 -16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Boknings sidan

§13

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas