Category: Rotundan

Rotundan

Rotundan Möte 1/2 – 16 kl 17:15 I kansliet!

Hej!

Rotundan hade tänkt ha möte som vanligt på måndagen den 1/2 – 16 kl 17:15 I kansliet.

Dagordning:

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Tack till jobbare

§13

Aktivfix

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas


Rotundan 25/1 – 16 kl 17:15 I Kansliet

Tja!

Rotundan kommer att ha möte 25/1 -16 kl 17:15 I kansliet.

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Huset

§12

Boknings sidan

§13

Aktivfix

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas


Rotundan Möte I kansliet 18/1 – 15 kl 17:15 I kansliet

Tja!

Rotundan kommer ha årets första möte den 18/1 -16 kl 17:15 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Brädspel

§12

Boknings sidan

§13

Aktivfix

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas


Rotundan Möte 11/1 – 16 kl 18:00 I Kansliet

Tja!

Rotundan kommer ha årets första möte den 11/1 -16 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Evenemang

§10

Ekonomi

§11

Brädspel

§12

Boknings sidan

§13

Aktivfix

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas


Rotundan Möte 14/12 -15 kl 18:00 I Kansliet

Tja!

Rotundan tänkte ha möte den 14/12 -15 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Diskmaskin

§12

Ekonomi

§13

Utvärdering

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas


Rotudan Möte 7/12 – 15 kl 18:00 I kansliet

Tja!

Rotundan tänkte ha möte den 7/12 -15 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Diskmaskin

§12

Nästa År

§13

Brädspel

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Rotundan möte 30/11 -15 kl 18 I Kansliet

Tja!

Rotundan tänkte ha möte den 30/11 -15 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Diskmaskin

§12

Nollningskomitte

§13

Brädspel

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Rotundan mote 16/11 – 15 kl 18:00 I kansliet

Tja!

Rotundan tänkte ha mote den 16/11 -15 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Spotify

§12

Mat

§13

Brädspel

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Rotundan Möte 9/11 -15 kl 18:00

Tjabba Tjena Hallå!

Rotundan kommer att ha möte på distans den 9/11 – 15 kl 18:00 på kansliet

Maila rotundan med information om du vill vara med.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Tröjor

§12

Huset

§13

Brädspel

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Rotundan möte 2/11 – 15 på distans

Tjabba Tjena Hallå!

Rotundan kommer att ha möte på distans den 2/11 – 15 kl 18:00 via google hangouts.

Maila rotundan med information om du vill vara med.

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Rapporter

§8

Skrivelser

§9

Tack till Jobbare

§10

Evenemang

§11

Tröjor

§12

Spotify

§13

Brädspel

§14

Kårkvällar

Avslutning

§15

Övrigt

§16

Kalender

§17

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson