Category: Rotundan

Rotundan

Rotundan möte 26/10 – 15 kl 18:00

Dagordning:

Formalia

§1 Mötet öppnas

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4 Yttranderätt och rösträtt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7 Skrivelser

§8 Tack till Jobbare

§9 Evenemang

§10 Aktivfix

§11 Ansvariga

§12 Brädspel

§13 Kårkvällar

Avslutning

§14 Övrigt

§15 Kalender

§16 Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Rotundan Möte 19/10-15 kl18:00 Kansliet

Dagordning:

Formalia

§1

Mötet öppnas

§2

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

§4

Yttranderätt och rösträtt

§5

Fastställande av dagordning

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötes protokoll

Ärenden

§7

Skrivelser

§8

Tack till Jobbare

§9

Evenemang

§10

Aktivfix

§11

Spotify

§12

Brädspel

§13

Kårkvällar

Avslutning

§14

Övrigt

§15

Kalender

§16

Mötet avslutas

MvH

Emil Henriksson


Rotundan Möte

Godmorgon!

Rotundan tänkte ha mote 12/10-15 kl 18:00 I kansliet.

Dagordning finns bifogad.

Hoppas vi ses!!!

MvH

Emil Henriksson

Ordförande

Rotundanpdf icon 12-10-15.pdf


Rotundan mote 5/10-15

Tja!

Rotundan ska ha möte nu på måndag 5/10-15 kl 18 I kansliet.

Välkommna!

MvH
Emil Henriksson

Ordförande

Rotundan