Category: Sexistenz

Sexistenzmöte 2020-03-09 kl.17:15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz. Mötet äger rum den 9 mars klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen.

 

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

 

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz

§12 Pubsektionen

§13 Evenemang

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

Image result for bth logga

Michaela Mattsson

Student, på Sjuksköterskeprogrammet

Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

+46 761 67 30 14

——————————————————————————–

signature_335865548

Ordförande

Sexistenz, Sexmästeri af Carlskrona

sexistenz@bthstudent.se

För studenter, av studenter

——————————————————————————–

signature_530127579

Blekinge studentkår / Blekinge Student Union

Sökvägen 5

371 40 Karlskrona

Sexistenz is a social society board and sub-organization of Blekinge Student Union.
Sexistenz is responsible for the planning and execution of the introduction activities
for new students at Blekinge Institute of Technology, Campus Gräsvik, Karlskrona.

 

 


Sexistenzmöte 2020-03-03 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 3:e mars klockan 17.15 och kommer vara i sal C236.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’General Kenobi’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2020-02-25 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 25:e februari klockan 17.15 och kommer vara i sal C236.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’General Kenobi’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2020-02-21 kl. 12.00

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 21:e februari klockan 12.00 och kommer vara i Lokalen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2020-02-17 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 17:e februari klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2020-02-07 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 7:e februari klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2020-02-03 kl. 20.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 3:e februari klockan 20.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2020-01-27 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 27:e januari klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2020-01-20 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 20:e januari klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2020-01-13 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.

Mötet äger rum den 13:e januari klockan 17.15 och kommer vara i Mistralen.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Draften
§13 Evenemang
§14 Pubsektionen

§15 Övrigt
§16 Action Point och Workshop
§17 Kalender
§18 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ’Decibel’ Eriksson
Sexmästare