Category: Sexistenz

Sexistenzmöte 2019-05-21 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 21:e maj klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2019-05-14 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 14:e maj klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2019-05-07 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 7:e maj klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2019-04-30 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 30:e april klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2019-04-23 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 23:e april klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


VB: Sexistenzmöte 2019-04-16 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 16:e april klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2019-04-09 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 9:e april klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2019-04-04 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 4:e april klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2019-03-26 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 26:e mars klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare


Sexistenzmöte 2019-03-19 kl. 17.15

Härmed kallar jag till möte för Sexistenz.
Mötet äger rum den 19:e mars klockan 17:15 och kommer vara i Mistralen A311.

§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande, sekreterare och justerare
§3 Behörighets utlysande och beslutsrätt
§4 Yttranderätt och rösträtt
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Uppföljande av föregående protokoll

§7 Rapporter
§8 Skrivelser
§9 Ekonomi
§10 Lokalen
§11 Sexistenz
§12 Evenemang
§13 Pubsektionen

§14 Övrigt
§15 Action Point och Workshop
§16 Kalender
§17 Mötet avslutas

Med vänliga hälsningar
Nikolas ‘Decibel’ Eriksson
Sexmästare